SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SELEC
Merkez Adresi
Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul
Elektronik Posta Adresi
investorrelations@selcukecza.com.tr
İnternet Adresi
www.selcukecza.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM-100 / BIST İstanbul / BIST TİCARET
Şirketin Sektörü
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR / TOPTAN TİCARET
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
ABCD Grubu
A
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ali Akcan
Yönetim Kurulu Üyesi Ve Mali İşler Koordinatörü
a.akcan@selcukecza.com.tr
02165540554
Aslı Günel
Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü
asligunel@selcukecza.com.tr
02165540554
Nazan Aksu Yüce
Kurumsal İletişim Müdürü
nazan@selcukecza.com.tr
02165540554
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri