Merkez Adresi
Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya / Ankara
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@flaptour.com.tr
İnternet Adresi
www.flaptour.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST 500 / BIST ANA / BIST TÜM / BIST HİZMETLER
Şirketin Sektörü
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ VE DİĞER ŞİRKET DESTEK FAALİYETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Semih Serkan Ünaldı
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
serkan.unaldi@beyazfilo.com
(312)2781106
Yasemin Kılıç
Muhasebe ve Finansman Müdürü
yasemin.kilic@flaptour.com.tr
(312)4540000
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri