Şirket İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 4.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik/Yönetişim/İş Etiği Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele altında yer almaktadır.
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi gerekli önemler alınır.Bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Şirket?in www.afyoncimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Hissedar İlişkileri" başlığı altında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mucadele Politikasi bulunmaktadır.
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL'de rüşvet almak, vermek ve yolsuzluk her durumda yasaktır ve bu konulara sıfır müsamaha gösterilecektir. Bu yasak, AGHOL?ün tüm faaliyetlerini kapsar. Tüm çalışanlar ve AGHOL adına hareket eden üçüncü kişiler rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İç kontrol, iç denetim, mevzuat uyum, riskin erken teşhisi, iç sistemler ve suç gelirlerinin aklanması hakkında mevzuat ve kişisel verilerin korunması hakkında kanun kapsamındaki faaliyetler ile önlemler alınmaktadır.
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır.Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.Şirket'ten rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen üçüncü kişilerle olan iş ilişkilerinin sona erdirilir ve yasal süreçler başlatılır.
AKBANK T.A.Ş. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Politikalar/427/930/0
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. http://www.akcansa.com.tr/ yatırımcı merkezi/Kurumsal Yönetim bölümü altında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası http://www.akcansa.com.tr/docs/akcansa-rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE İLGİLİ İŞLEME TARAF OLABİLECEK HER TÜR EYLEMDEN KAÇINMAKTA, BUNUN İÇİN İHBAR MEKANİZMASINI KULLANMAKTADIR.
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için Şirket Etik İlkeleri oluşturulmuştur. Bu konuda gerekli bilinçlendirme ve kontrol aktiviteleri İnsan Kaynakları tarafından koordine edilir.
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin konuyla ilgili spesifik önlemler alınmasını gerektirecek bir faaliyeti bulunmamaktadır.
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
AKIN TEKSTİL A.Ş. İç ve dış denetimlerle, bölümler bazında suistimal denetimleri gerçekleştirilmektedir.
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler, Kurumsal internet sitemizde Etik Kurallar Politikası "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Etik Kurallar bölümünde yer almaktadır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Şirket irtikap ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı önlem almaktadır, gerekli bilinçlendirme ve kontrol aktiviteleri İnsan Kaynakları ve etik temsilcisi tarafından koordine edilmektedir. Bu yönde oluşturulmuş etik yönetimi (www.aksa.com) kurumsal internet sitemizin "insan kaynakları" sekmesi altında yer alan etik yönetim ve Şirket kurallarına uyumu düzenleyen disiplin kurallarımız mevcuttur
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele sekmesinde bulunmaktadır.
AKSİGORTA A.Ş. İç kontrol, İç denetim, Mevzuat Uyum, Riskin Erken Saptanması, Suç Gelirlerinin Aklanması hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması hakkında kanun kapsamındaki faaliyetler ile önlemler alınmaktadır.
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Bulunmamaktadır. Müşteri ve Hizmet/Ürün Alım portföyü kısıtlıdır. Fakat İç Kontrol Sistemi için Gerekli yönergeler ve Uygulamalar üzerinde çalışılmaktadır.
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.alarko-carrier.com.tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-sunumlari - Faaliyet Raporu/Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.alarkoyatirim.com.tr/index.php/ yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari-ve-mali-tablolar- Faaliyet Raporu/Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
ALARKO HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu / Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Bu amaçla Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturulmuştur. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.?nin rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki gereklilik ve ilkelere ve evrensel kurallara sıkı sıkıya bağlı ve uyumlu olduğunun açıkça ilan edilmesidir. Banka, İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerindeki tespitlerin ve İhbar Hattı vasıtasıyla gelen bildirimlerin titizlikle değerlendirilerek; rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlara ilişkin olanları tasnif ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. Banka, bu Politika?nın uygulanması ve ihlaline ilişkin durumlar hakkında kamu dahil tüm menfaat sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve sürdürülebilirlik doğrultusunda Banka web sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sistemleri oluşturulmuştur. Banka, ulusal ve uluslararası itibarını korumak ve güçlendirmek, müşterileri ve personel kalitesini korumak için yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için ?İç Sistemler? bünyesindeki birimler aracılığıyla risklerin izlenmesi ve denetim/raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Banka, gerek İç Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Başkanlığı birimleriyle, gerekse İhbar Hattı aracılığıyla, kural dışı işlemlerin kendisine bildirilmesine imkan tanımaktadır. Banka, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularında (en etkili mücadele için) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikasını oluşturmuştur.
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. https://www.nokia.com/sites/default/files/2020-01/Code%20of%20conduct-TUR-FINAL.pdf
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Genel ahlak kurallarına özen gösterir. Tüm çalışanlar görevlerini şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Şirketin ve "ALKİM" isminin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Şirketin www.alkim.com adresindeki kurumsal internet sitesinde; Yatırımcılar / Kurumsal Yönetim / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin, www.alkimkagit.com.tr Kurumsal Sitesinde Kurumsal Sayfasında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bölümünde yer almaktadır.
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı Denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Denetimden Sorumlu Komite, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Risk Yönetimi Müdürlüğü ve İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü yönetim organları aktif olarak çalışmalarda bulunmaktadır.
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Kurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri kısmında Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri içinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Şirketimizin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası kurumsal internet sitesinde Anasayfa / Sürdürülebilirlik / Politikamız / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası altında yer almaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizde Genel Müdür?ün başkanlığını yaptığı Etik Kurul?u bulunmakta ve periyodik olarak değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.
ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Politikası hazırlanacaktır.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Politikası https://anelgroup.com/tr/surdurulebilirlik
ARÇELİK A.Ş. Etik davranış kurallarında yeralmaktadır.
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Personel Yönetmeliği ve Etik Kurallarında her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere yer verilmektedir.
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca ilgili konu Şirketin Etik Politikası içerisinde de değerlendirilmiştir.
ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar
ASTOR ENERJİ A.Ş. Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler.
ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.
ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. ATP iş Davranış Kuralları içerisinde tanımlanmaktadır.
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. Şirketin Personel Yönetmeliği'nde yer almaktadır.
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmaktır. Şirketimizin "Etik İlkeler" prosedürü tüm çalışanlarımız ile paylaşılmış, ilgili hususlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur.
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Disiplin Yönetmeliği mevcuttur.
AYEN ENERJİ A.Ş. YOKTUR.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
AYGAZ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. Etik kurallar oluşturulmuş ve yayımlanmıştır.
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketiçi yönetmelikler ve prosedürler
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. Yoktur
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. Hakim şirketimiz BRF SA, kişileri bir ihlali veya potansiyel ihlal oluşturabilecek uygulamaları bildirmeye teşvik eder. Şikayetler, kurumsal web sitesinde bulunan Şeffaflık Kanalı'na bildirilebilir ve şikayetlerin telefon, web sitesi veya e-posta yoluyla iletilmesi de mümkündür. BRF SA, Kara Paranın Aklanması, Terörün Finansmanının ve Yolsuzluğun önlenmesi ve bunlarla mücadele üzerine odaklanarak Üçüncü Taraflar ile çalışılması süreçlerini bu kriterler doğrultusunda yürütmektedir.
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır.Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.Şirket'ten rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen üçüncü kişilerle olan iş ilişkilerinin sona erdirilir.Şirket Etik Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında düzenlemeler mevcuttur.
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Batıçim Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batıçim'i zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu yada özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması veya verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini kontrol eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Batısöke Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batısöke?yi zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması veya verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini kontrol eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
BERA HOLDİNG A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Etik Kurallar / Yönetici ve Diğer Çalışanlara İlişkin İlkelerimiz
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Etik Kurallar uygulama esaslarında yer almaktadır.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket'in https:// bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Şirketler" altında yer alan "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş." bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında " Etik Kurallar" başlığı altında " bulunmaktadır.
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. İç denetim ve insan kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır.
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Şirket, faaliyetlerini dürüst ve etik bir tutum ile yürütmeyi taahhüt etmektedir. Bunun bir parçası olarak Şirket, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsemektedir. Bu hususta Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturulmuş ve politikaya aykırı hususların ihbarı için Etik Hat bulunmaktadır. Politikaya Şirket web sitesindeki Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar sayfasından ulaşılabilir.
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Rüşvet Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları Yönetmeliği, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalaları/Uyum Politikası
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. Bulumamaktadır.
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Kurumsal Yönetim Dokümanları / Etik İlkeler
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gerekli çalışmanın yapılması planlanmaktadır.
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borusan Mannesmann, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlara uyum sağlamaktadır. Borusan Mannesmann?da çıkar çatışmalarını önlemek, paydaşlarla ilişkileri profesyonel bir şekilde yönetmek ve kanun dışı davranışların önüne geçmek kurum kültürünü oluşturan değerlerdendir. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabalar desteklenmekte ve rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Borusan Mannesmann kamu otoriteleri ile şeffaf iletişim kurmakta, adil rekabet yasaları ile uyumlu hareket etmektedir. Aynı etik, şeffaf ve adil yaklaşımı, rakipleriyle ilişkilerinde de sürdüren Borusan Mannesmann, rekabete aykırı her türlü davranıştan kaçınmaktadır. Belirlenen gizlilik kurallarını gözeterek tekelleşme ve tröstleşme kapsamına girebilecek her türlü eyleme karşı kararlı bir tavır sergilemektedir. Şirket, rekabete aykırı davranışların önlenmesi ile ilgili politika, prosedür oluşturarak çalışanlara bu konuya yönelik online eğitimler verirken, yerinde denetim ve incelemeler yapmaktadır. İnsan hakları, çevre, kamuya yönelik faaliyetler gibi başlıklarda ele alınarak oluşturulan ?Turuncu Rehber: Borusan Çalışma İlkeleri ve Etik Kurallarımız?a uyma ve uyulması konusunda yönlendirici olma sorumluluğunu, tüm Borusan Mannesmann çalışanları üstlenmektedir. Bu sorumluluğun bir parçası olarak etik kurallara uyum konusundaki tüm bilgilendirmelerin iletildiği, 7/24 erişilebilir olan Turuncu Etik Hattı bulunmaktadır.
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Borusan Holding in tüm grup şirketleri ve çalışanlar için yayınlanan Borusan Grubu Yönetim Anlayışı, İş İlkeleri ve Uygulamaları dokümanı etik kuralları içermektedir. Söz konusu doküman tüm çalışanlar ile paylaşılmış, bununla beraber şirket etik kuralları kamuoyuna duyurulmamıştır.Holding İç Denetim Departmanı şirketin tüm süreç ve alt süreçlerinin etkinliğini arttırmak, süreçlerin gelişimi ile ilgili en iyi uygulama örneklerini kullanarak denetim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, kurumsal yönetim ilkeleri ile etik değerlere uyumluluğunu denetlemekte, risk yönetimi uygulamalarının etkinliğini inceleyerek iyileştirme önerileri sunmaktadır.
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket içi yönetmelikler ve eğitimler
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. İnsan Kaynakları / İş Etiği Kuralları
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. Şirket içi yönetmelikler ve eğitimler
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket içi yönetmelikler ve eğitimler
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Kurumsal/ Politikalarımız/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
CEO EVENT MEDYA A.Ş. ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMİ ETKİNDİR.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. CCI bu gereklilikleri yerine getirmek amacıyla etik ve uyum yönetim süreçlerini oluşturmuş, Etik Kod'unu kabul etmiş ve yayınlamıştır. Etik Kod açıkça rüşvet vermeyi ve yolsuzluğu yasaklamaktadır. Aynı zamanda çalışanların üçüncü şahıslar tarafından yapılan uygunsuz ödemeler konusunda da her türlü gereken özeni göstermesi yükümlülüğünü de getirmektedir. Bu sebeple CCI, 3. kişiler sebebi ile doğabilecek uyum risklerini indirgeyebilmek amacıyla tüm tedarikçilerine ?Tedarikçiler için İş Yönetim Etiği Kodu? belgesini imzalatmak suretiyle onları da yasalara ve CCI ilkelerine uygun davranma taahhütü ile bağıtlar. Tüm çalışanlardan ve iş ortaklarından Etik Kodu bütünüyle kavramaları, faaliyetlerini yüksek etik standartlara ve dürüstlük değerlerine uygun şekilde yürütmeleri ve yasalara ve politikalara tamamen uygun şekilde hareket etmeleri beklenmektedir. Etik Kodun ihlâli tolere edilmez ve her türlü ihlâl iç soruşturma yönetimi ilkelerince soruşturulur. Etik Kodun uygulanmasına ilişkin aşağıdaki kurallar benimsenmiştir: - CCI Kurumsal Yönetim Komitesi, Kodun eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. - Kodun uygulanmasına ilişkin sorumluluk, Etik ve Uygunluk Yöneticisine ve Yerel Etik ve Uygunluk Yöneticilerine aittir. - Kod ihlallerine ilişkin soruşturmalar, İç Denetim ve İnsan Kaynakları departmanları tarafından yürütülmektedir. - Kod ihlallerine ilişkin tüm kararlar, Etik ve Uygunluk Komitesi tarafından verilir. Belirli kategorilerdeki karar yetkileri, İş Etiği Kodu İdare Kılavuzuna uygun şekilde yerel yönetime devredilebilir. - Danışmanlık talep edilebilecek ve endişelerin aktarılabileceği alternatif iletişim kanalları mevcuttur (örneğin bağımsız olarak faaliyet gösteren Etik iletişim hattı).
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. Konu ile ilgili esaslar Etik ve Davranış Yönetmeliği?nde yer verilmiş, ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiş ve Politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için şirket ihbar hattı oluşturulmuştur.
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ÇAN2 TERMİK A.Ş. Şirketimizde irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı uygulanacak yaptırımlar disiplin prosedüründe yer almaktadır.
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. www.celebiyatirimci.com >>Bilgilendirme >> Etik Davranış İlkeleri
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Web Sayfasında Bulunan Etik Kurallar İçinde
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/13/etik-kurallar
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Grup çerçevesinde uygulanan onay politika ve prosedürleri, etik kurallar ve benzeri alt prosedürler ile bu hususlar düzenlenmektedir.
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Grup çerçevesinde uygulanan onay politika ve prosedürleri, etik kurallar ve benzeri alt prosedürler ile bu hususlar düzenlenmektedir.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Sürdürülebilirlik" altında yer aln "Yönetişim/Politikalar&Belgeler/Sosyal" başlığı altında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Şirket, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin etik kurallar politikasını benimsemiştir.
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Politikası hazırlanacaktır.
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. Şirket'in www.datagate.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır.
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler şirket internet sitesinde ''Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim sekmesinde yer alan ''Etik Kurallar'' bölümünde açıklanmıştır.
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. -
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.denizgyo.com.tr/assets/uploads/denizgyo_yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda aldığı önlemleri Etik kurallar içerisinde açıkça belirtmiştir. Şirket içi yönetmeliklerle de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda personel bilgilendirilmektedir.
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.Etik kurallar konusunda bütün personel bilgilendirilmiştir.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda denetim birimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Şirket'in www.despec.com.tr adresindeki yatırımcı köşesi içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmaktır. Şirketimizin "Etik İlkeler" prosedürü tüm çalışanlarımız ile paylaşılmış, ilgili hususlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuştur.
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal/Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları 5. Uygulama Esasları bölümünde yer almaktadır.
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. "Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim / Politikalar / Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası "
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bölümünde yer almaktadır.
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Etik Kurallara ilişkin prosedürler kabul edilmiş ve etik kurallar konusnda çalışanlar bilgilendirilmiştir.
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. www.doguaras.com Politikalar
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yok
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir. Politikaya (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/is-etigi/etik-ilkelerimiz) linkinden erişilebilir.
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Etik politika içinde belirtilmiştir.
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Firmamızın kurumsal yönetim anlayışı ile ilgili ilkeleri ETİK KOD kitabımızda yer almaktadır.
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı Denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Eczacıbaşı Topluluğu?nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta ve www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayınlanmaktadır.
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. -
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç ve dış denetimlerle, bölümler bazında denetimler gerçekleştirilmektedir.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş politikamız bulunmakta olup, buna ilişkin iç denetim bölümü ile kuralların etkin denetimi sağlanmaktadır.
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. -
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kurumsal internet sitesi - İnsan Kaynakları Etik Kurallar Bölümünde yer almaktadır.
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz, Sorumluluklarımız başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yolsuzlukla mücadele ile ilgili Sürdürülebilirlik Çalışma Planımız kapsamında prosedür ve sistem oluşturma çalışmalarına başlanmış olup, henüz tamamlanmamıştır.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Eczacıbaşı Topluluğu?nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta ve www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.
EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. İlgili mevzuat uyarınca söz konusu hususa dair bir açıklamanın yapılması zorunluluğu bulunmaması nedeniyle konuya ilişkin kamuya açık bir raporlama/çalışmaya ihtiyaç duyulmamıştır.
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmakta ve saygı göstermekte olup irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele etmektedir. Ortaklığın etik kurallar oluşturma kapsamında çalışmaları azami özen gösterilerek devam etmektedir. Etik kuralların oluşturulmasını takiben Ortaklık kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi
ENERYA ENERJİ A.Ş.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Sürdürülebilirlik / Etik ve Uyum / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.ensarideri.com/p1/etik-kurallar-31/
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. OYAK Maden Metalürji Şirketleri Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve bu şirketler adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında OYAK Maden Metalürji şirketlerini zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. İÇ KONTROL TARAFINDAN İZLENMEKTEDİR.
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. Etik Politikamızda yer almaktadır ve Denetim Komitesi tarafından koordine edilmektedir.
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Şirket insan kaynakları politikasında yer verilmiştir.
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. www.esenbogaelektrik.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi bulunmaktadır.
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Uyum süreci devam etmektedir.
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Etik kurallar
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Etik kurallar
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sürekli bilgilendirme formu-Kurumsal Yönetim-Etik kurallar
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalar-Etik Kurallar
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal / Politikalarımız
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Etik ilkeler içerisinde yer almaktadır.
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Politikalar
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. Bu konudaki politikamız intranet üzerinden çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Periyodik olarak güncelleme eğitimi yapılmaktadır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. İç denetim ve insan kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır.
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik Kurallar Politikası
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" ve "Hediye ve Ağırlama Politikası" başlıkları ve altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/hediye-ve-agirlama-politikasi.pdf
FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetimi irtikap, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede gerekli önlemleri almaktadır.
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. Şirket?in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.galatawindenerji.com?) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bölümünde yer almaktadır.
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında yer alan Etik Kurallar içerisindeki çeşitli maddelerde bu konular irdelenmektedir.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. Garanti Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulumuzun 24.09.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız / 4.3. Yolsuzlukla Mücadele Politikası başlığı altında yer verilmiştir.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirketin İç kontrol, risk yönetimi ve Teftiş Kurulu faaliyetleri ile irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, Gedik Yatırım Etik / Meslek Kuralları Yönetmeliğinde rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzlukla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Etik İlkeler Politikası doğrultusunda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket tarafından Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politika uygulanmaktadır. Dış Paydaşlarla yapılan her türlü sözleşmede Şirketimizin Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politikası ek olarak imza altına alınmakta ve böylece paydaşlarımızın politikaya uyumu için gerekli adımlar atılmaktadır. Çalışanlarımıza yönelik olarak ise, farkındalık eğitimleri düzenlenmekte ve gerçekleştirilen periyodik denetimlerle politikaya uyum kontrol edilmektedir.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal / Kurumsal Sorumluluk Politikaları,
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. http://www.gersan.com.tr/page/sosyal-sorumluluk-politikası/
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. yatirimci.gezinomi.com/ Kurumsal Yönetim / İş Etiği Kodu başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket bünyesinde gerekli önlemler alınmıştır.
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Gerekli önlemler Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Global Menkul Değerler Denetim ve Risk Yönetimi Birimi, Şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini, finansal bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini, Şirket faaliyetlerinin mevcut kanun ve düzenlemelere uyumunu, örgütsel amaçların etkin şekilde başarı derecesini ve güvenilirliğini ölçmek üzere finansal ve finansal nitelikte olmayan faaliyetleri ve kontrolleri sistematik ve objektif olarak değerlendirir. Denetim alanlarının temelini; Kanunlar, SPK mevzuatı, Şirket Politika ve Prosedürleri ile Yönetim Kurulu kararları oluşturmaktadır. Denetim faaliyetleri, önemlilik ve öncelik ilkeleri ile risk temelli bir yaklaşımla oluşturulan yıllık program uyarınca yürütülmektedir. Risk Yönetimi faaliyetleri kapsamında, Şirketin maruz kalabileceği risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması konularında çalışmalar yapılmaktadır.
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Konu ile ilgili esaslar Etik ve Davranış Yönetmeliğinde yer verilmiş, ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiş ve Politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için şirket ihbar hattı oluşturulmuştur.
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler internet sitemizde yer alan İş Etiği Kılavuzu içeriğinde yer almaktadır.
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç kontrol sistemi oluşturulmuştur ve menfaat sahipleri etik ilkelere uymak zorundadır.
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler
GRAINTURK TARIM A.Ş.
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Sürdürülebilirlik Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası. 2. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk: Şirket, irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder, tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda davranır.
GSD HOLDİNG A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası /3. Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Etik İlke ve Kurallar başlığı altında yer verilmiştir.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. İrtikâp ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele hususu şirketimizin Etik İlkeler ve Çalışma Politikası'nda yer almakta olup, çalışanlarımız bu konuya gereken titizliği göstermekle sorumlu turulmuştur. Ayrıca bu kapsamda ortaya çıkabilecek şikâyetler için şirketimiz tarafından gerekli ihbar mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda e-posta, telefon ve kurumsal internet sitemiz üzerinden gelen bildirimler Disiplin Kurulu tarafından değerlendirmeye alınarak süreç ilerletilmekte ve sonuca bağlanmaktadır.
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yoktur
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. Bu konuda gerekli denetim faaliyetleri yapılmaktadır.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/yolsuzlukla-mucadele-politikasi
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. Şirketin yolsuzlukla mücadele için hazırladığı yazılı bir politika bulunmamaktadır.
HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
HEDEF HOLDİNG A.Ş. Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik sembolik nitelikte olduğu tereddütoluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasındankaçınır.
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu gerekli çalışmaları yürütmektedir.
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. Şirketin kurumsal internet sitesinde, Etik İlkeler başlığı altında yer alan Şirket Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir.
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kurumsal-Politikalar-Rüvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Yolsuzlukla mücadele kapsamında ihbar mekanizması ve iç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
ICBC TURKEY BANK A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı tarafından yürütülen yerinde ve uzaktan denetim, kontrol çalışmaları; irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele kapsamında alınan önlemlerde azami özen gösterilmektedir ve bu doğrultuda meydana gelebilecek şikayetlerin değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalar kurulmuştur. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile mücadeleye yönelik eğitimlerde personel bu konular hakkında bilgilendirilmekte ve farkındalıkları artırılmaktadır. Bankamız ve finansal grup şirketlerimizi de içerir banka uyum politikası ve uygulama talimatları oluşturularak, personele kılavuzluk edilmesi amaçlanmıştır. Bankamızda senaryo tabanlı AML (kara para tespit) programı kullanılmakta olup; belirtilen programın oluşturduğu uyarılar incelenmekte, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında uyarıya konu işlemler incelemeye alınmaktadır. Bankamız aracılığı ile gerçekleştirilen para transfer ve hesap açılış işlemlerinde, global yasaklı kişi, firma, kurum liste taramaları yapılmakta ve gerekli durumlarda işlemlere yönelik aksiyon alınmakta, ilgili otoritelere raporlama yapılmaktadır. Gerektiğinde işlemlerin mahiyeti, müşterinin risk profili, işlemlerin dayandığı fon kaynakları ile ilgili olarak detay bilgi almak amacı ile şubeler ya da birimler ile iletişime geçilmektedir. Yapılan analizler sonucu irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla bağlantılı olabileceği yönünde şüphe uyandıran işlemler, Şüpheli İşlem Bildirim Formu aracılığıyla MASAK?a bildirilmektedir.
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet konusu gereği ihtiyaç doğmaması nedeniyle önlemlere ilişkin düzenleme yapılmamıştır.
INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 2022 Faaliyet Raporu - Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümü altındadır.
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. -
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. Yoktur.
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Kurumsal/Politikalarımız
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Web Sayfasında Bulunan Etik Kurallar İçinde
İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yatırımcı Köşesi - Kurumsal Kurallar
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. Etik kurallar ve Sosyal sorumluluk politikasında belirtilmiştir.
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.
İHLAS HOLDİNG A.Ş. İç Denetim ve Müşterek Yetkilendirme
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele etmeyi temel prensip olarak belirlenmiş olup bunun aksi bir uygulaması bulunmamaktadır.
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi gerekli önlemler alınır.Bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket'in www.index.com.tr adresindeki yatırımcı köşesi içinde ''Kurumsal Yönetim'' başlığı altında "İş İlkelerimiz " bulunmaktadır.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eczacıbaşı Topluluğu?nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta ve www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır.
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. Şirketimiz insan kaynakları politikasında belirlenmiştir.
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. OYAK Maden Metalürji Şirketleri Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve bu şirketler adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında OYAK Maden Metalürji şirketlerini zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Şirket, uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek, gerek Birlik üyesi şirketlerle, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir. Şirket, iç bünyesinde bu amaca yönelik olarak Yönetim Kurulu onayı ile "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" yayınlanmış olup, Şirket bu konuda gerekli önlemler alır ve Çalışanlar için eğitim programları düzenler. https://www.isleasing.com.tr/Sites/1/upload/files/RU%CC%88S%CC%A7VET_VE_YOLSUZLUKLA_MU%CC%88CADELE-968.pdf
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Menfaat sahiplerinin yasalara ya da Şirketin etik değerlerine uygun olmadığı düşünülen işlemleri bildirebilmesi için Etik Hat oluşturulmuştur. Şirketin Etik Kurallarında konuya ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Şirket içi düzenlemelerde çalışanlara ilişkin menfaat sağlama yasağı bulunmaktadır. Söz konusu hususlar, Şirketin mevcut denetim faaliyetleri kapsamında incelenmektedir. Şirketin Hediye ve Ağırlama Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmakta olup, söz konusu düzenlemeler tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimiz iç mevzuatında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Yatırım'ın merkez dışı örgütleri dahil tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir biçimde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenirliğinin, veri sistemindeki bilgileri zamanında ve doğru bir biçimde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla İş Yatırım'da uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usuller takip edilmektedir. Ayrıca, Teftiş Kurulu tarafından günlük faaliyetlerden bağımsız, yönetimin ihtiyaçlarına göre mevzuat ve politikalarımıza uygunluk denetimleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda iç kontrol sisteminin işleyişi başta olmak üzere, İş Yatırım'ın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan, bu alanlara ilişkin değerlendirme yapılmasını sağlayan, değerlendirmelerde kullanılan kanıt ve bulguların raporlama ve inceleme sonucunda elde edildiği sistematik denetim sürecini kapsayan teftiş sistemi oluşturulmuştur. Bütün bu süreçler, eğitim politikamız çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerle pekiştirilmektedir. Bunların dışında, her türlü şüpheli işlemin bildirileceği mekanizmalar oluşturulmuştur. Ayrıca, Yönetim Kurulumuz tarafından Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası onaylanarak çalışanların bilgisine sunulmuş ve internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami gayret, özen ve hassasiyet gösterilmektedir.
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Bulunmamaktadır.
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket elektronik sistemleri ve Yöneticiler ve İç Denetim birimi tarafından sürekli takipler yapılmaktadır.
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır."
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç denetim çalışmaları ve iç işleyiş uygulamaları
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Holding grup şirketleri denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Hakkımızda - Etik Davranış Kuralları
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İş Etiği Kurallarında belirtilmektedir.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. "İç ve dış denetimlerle, bölümler bazında suistimal denetimleri gerçekleştirilmektedir"
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler "Karsan Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası" ile düzenlenmiştir.
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kurumsal-Politikalar- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele için iç kontrol sistemini oluşturmuş ve etkin bir şekilde uygulamaktadır. Her bir çalışan bazında Görev tanımları yapılarak, yetkilendirme sınırları belirlenmiştir. Şirket en az çift imza ile temsil edilebilmektedir.
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bulunmamaktadır.
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. https://www.kayseriseker.com.tr/kurumsal/sosyal-sorumluluk bölümünde belirtilmiştir.
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Ana ortağımız Mondelez International bünyesinde rüşvet ,irtikap ve yolsuzlukla ilgili politikalar geliştirilmiş olup şirketimiz bu politiakalara uymakla yükümlü kılınmıştır.Tüm çalışanlara konu ile ilgili sürekli eğitim verilmektedir.
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kerevitas.com.tr/documents/kerevitasetik_illkeler_28_06_2019.pdf
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ BÖLÜMÜDE YER VERİLMİŞTİR.HER TÜR RÜŞVET VE YOLSUZLUĞUN KARŞISINDA OLUP RÜŞVET VE YOLSUZLUK ARACILIĞIYLA KERVAN GIDA İLE İŞ YAPMAK İSTEYEN 3. TARAFLARLA KESİNLİKLE İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAM ETTİRİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzereher türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Denetim Komitesi iç kontrol sistemi faaliyetleri kapsamındadır.
KİLER HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi, İç kontrol sistemi faaliyetleri kapsamındadır.
KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://kimpur.com/wp-content/uploads/2021/12/Kimpur-Etik-Kurallar.pdf
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Etik & İhbar Hattı
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kocaer Çelik Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve tüm ilişkili tarafların yolsuzluk kapsamındaki her türlü davranış ve hareketten uzak durması şarttır. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Konuyla ilgili esaslar Koç Topluluğu Etik İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında yer almaktadır.
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. İnsan Kaynakları -Etik Kurallarımız ve Sorumluluklarımız
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Etik Kurallar Yönetmeliği kapsamında çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. İş Etikleri & Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. İrtikap, rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi için gerekli tüm önlemler alınır, bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Etik davranış kurallarında yer almaktadır.
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Koray GYO ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Kurumsal Politikalar-Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele ve Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - 12.10.2021 'nda detaylı açıklama yapılmıştır.
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Şirket etik kurallarında tanımlanmış ve çalışanlara duyurulmuştur
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Şirketimiz insan kaynakları politikasında belirlenmiştir.
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Şirketimiz insan kaynakları politikasında belirlenmiştir.
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bulunmamaktadır.
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Grup şirketleri adına hareket eden üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında grubu zan altında bırakacak her türlü davranış ve hareketten uzak durulması gerekir. Bu durum kamu ve özel sektör fark etmeksizin her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ve verilmesi yasaktır.
KRON TEKNOLOJİ A.Ş. Tüm şirket çalışanları, Şirketimizin iş ahlakı ilkelerine uyar.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. Şirket, uygun ve yeterli suistimal denetimleri gerçekleştirme yönünde hareket etmektedir.
KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Şirketin konuyla ilgili spesifik önlemler alınmasını gerektirecek bir faaliyeti bulunmamaktadır.
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. http://www.kutahyaseker.com.tr/data/RusvetVeYolsuzluklaMucadelePolitikasi.pdf
LDR TURİZM A.Ş. Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.
LİDER FAKTORİNG A.Ş. Lider Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve grup şirketleri adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Lider Faktoring'i zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Etik Kurallar
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. -
LORAS HOLDİNG A.Ş. İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi gerekli önemler alınır.Bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. Bulunmamaktadır.
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. -
MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Alınmış bir önlem bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi için gerekli hassasiyeti göstermektedir
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim-Etik İlkeler
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. www.margunenerji.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi bulunmaktadır.
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU YETKİLİDİR.DENETİM KOMİTESİ GÖRÜŞ BİLDİRİR.
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için düzenli eğitimler verilmektedir.
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Etik Kurallar ve Meslek İlkelerinde yer verilmiştir.
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Etik Kurallar ve Meslek İlkelerinde yer verilmiştir.
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. Şirketimiz her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Şirketimizle bu amaçla iş yapmak isteyen her tür kişi ve kurumla iş ilişkisi kurulmamaktadır.
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik Kurallar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. Yolsuzlukla mücadele ile ilgili Sürdürülebilirlik Çalışma Planımız kapsamında prosedür ve sistem oluşturma çalışmalarına başlanmış olup, henüz tamamlanmamıştır.
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Akça Holding bünyesinde kurulan iç denetim bölümü ve ayrıca Şirketimiz Disiplin Kurulu irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için gerekli önlemleri almışlardır.
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. http://www.mepet.com.tr/Content/dosyalar/etik-kurallar.pdf
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır.Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. Şirketimiz tüm işlemlerinde ve kararlarında yasalara uygun hareket etmeyi, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi yasadışı davranışlardan kaçınmayı prensip edinmiştir. İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzlukla mücadelede azami hassasiyet gösterilmektedir.
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket yönetimimiz tarafından yolsuzluklarla ilgili gerekli önlemler alımakta ve gözetilmektedir.
METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. http://www.metroholding.com.tr/kurumsal-yonetim/ Etik Kurallar
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.
MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
MİA TEKNOLOJİ A.Ş. https://www.miateknoloji.com/yatirimci-iliskileri/politikalar/etik-kurallar/ sekmesinde gerekli açıklamalar mevcuttur
MİGROS TİCARET A.Ş. Hakkımızda bölümünde Politikalarımız başlığı altında yer alan "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nda detaylı açıklama yapılmıştır. (https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi)
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket'in hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" bölümünde yer alan "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"na uyulmaktadır.
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimiz mevcut hukuk düzeni ve kanunlar çerçevesinde iş ve işlemlerinde azami özen ile sorumluluklarına uygun faaliyet göstermektedir.
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Şirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında belirtilmiştir. Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Mondi Grup şirketlerinin bu husustaki global şirket politikaları çerçevesinde, iç kontrol sistemi dahilinde gerekli önlemler alınmaktadır.
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. -
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. www.naturelenerji.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi bulunmaktadır.
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
NET HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz tüm işlemlerinde ve kararlarında yasalara uygun hareket etmeyi, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi yasadışı davranışlardan kaçınmayı prensip edinmiştir. İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzlukla mücadelede azami hassasiyet gösterilmektedir
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Yatirimci ilişkileri ? Sürdürülebilirlik Bölümü
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Web Sayfasında Bulunan Etik Kurallar İçinde
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. İç denetim ve insan kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır.
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Personel Yönetmeliği ve Etik Kurallarında yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere yer verilmektedir.
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimizde irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı uygulanacak yaptırımlar disiplin prosedüründe yer almaktadır.
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Politikası yürürlükte bulunmaktadır.
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yoktur.
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik ayrıca sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınılır.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Konuyla ilgili esaslar Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele politikasında yer almaktadır. https://www.otokar.com.tr/etik-ilkeler-ve-uyum-politikalari/etik-ilkeler-ve-uyum-politikalari https://www.otokar.com.tr/getmedia/a415c390-c32d-4fa3-9880-d9bc6d27e7bb/otokar-%C4%B1nsan-haklari-politikasi_07052021 Ayrıca,konuyla ilgili esaslar Otokar Etik Davranış Kuralları?nda da yer almaktadır.
OTTO HOLDİNG A.Ş.
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 2020 yılında yapılan çalışma ile Yeni Etik Hattımız 2020 yılı Kasım ayı başında devreye alınmıştır. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklenmektedir. Çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim / Şirket Etik Kuralları
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. Yazılı bir önlem bulunmamaktadır. Şirketin yerleşik uygulamaları çerçevesinde mücadele edilerek önlem alınmaktadır.
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemleri içeren Etik Kurallar, kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Politikalar başlığında yer almaktadır.
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yolsuzlukla mücadele politikası bulunmamaktadır.
ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler internet sitemizde yer alan Etik Kurallar içeriğinde yer almaktadır.
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi gerekli önemler alınmaktadır.
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 4.4. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/etik-kurallar
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalar-Etik Politika
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Etik İlkelerinde yer almaktadır.
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce İnsan Kaynakları ve İç Denetim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerekli önlemler alınmaktadır
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Etik İlkeler
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. -
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi_1269/view.aspx
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzereher türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. politikalarımız/sosyal sorumluluk politikası bölümünde yer alan etik kurallar çerçevesinde belirlenmiştir.
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. Anasayfa / Kurumsal / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İlgili konular internet sitemizde yer alan Etik İlkeler'de yer almaktadır.
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Şirketin genel ilke ve etik kuralları gereği; şirket çalışanları rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların önlenmesi konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik ayrıca sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. https://socar.com.tr/uploads/etik-kurallar.pdf linkinde Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri başlığı altında incelenmiştir.
PETROKENT TURİZM A.Ş. Hazırlanmaktadır.
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı Denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı Denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı Denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal internet sitemizde yer alan Faaliyet Raporunda bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki "Etik ve Mesleki İlkeler" başlığında açıklanmıştır.
PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gerekli denetim faaliyetleri yapılmaktadır.
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Polikariyer alt sekmeleri - Etik İlkeler - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - Prosedürü - Programı
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için düzenli eğitimler verilmektedir.
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Faaliyet raporu içersinde bulunan etik kurallar bölümünde alınan önlemler belirtilmiş, personele duyrulmuştur.
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNB Finansbank Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kurumsal internet sitesinde (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar) yer almaktadır.
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. yatirimci.qua.com.tr/ Kurumsal Yönetim / İş Etiği Kodu başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Yoktur
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Etik Kurallar Politikasında davranış kurallarında yer almaktadır
RAY SİGORTA A.Ş. Şİrket Portalında Bulunmaktadır.
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bulunmamaktadır.
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Bulunmamaktadır
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yönetim kurulu ,riskin erken saptanması komitesi ve yöneticiler tarafından oluşturulan kontrol mekanizması her türlü yolsuzluk riskini engellemektedir.
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. Yoktur
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel ahlak kurallarına özen gösterir. Tüm çalışanlar görevlerini şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Şirketin ve "ALKİM" isminin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Şirketin www.Rubenis.com adresindeki kurumsal internet sitesinde; Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilgi işlem yardımıyla kontrol raporları bulunmaktadır. Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı dışında kimseye tek imza yetkisi verilmemiştir. Hiyerarşik bir yapı ile yapılan işlemler sorgulanmaktadır.
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. www.san-el.com / Yatırımcı İlişkileri / Etik Kurallar
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. -
SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. İç ve dış denetimlerle gerekli kontroller sağlanmaktadır.
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. İç denetim mekanizmamız tarafından gerçekleştirilmektedir
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tüm işlemlerde çift imza,amir kontrolü,Kurumsal Kaynak Planlama (SAP) çalışmaları ve yetkilendirmeleri ile gerekli tüm önlemler alınmıştır.
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. Sürdürülebilirlik / ÇSY Politikaları / İş Etiği Kuralları ve Politikası
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Etik kurallar belirlenmesi, personele eğitim verilmesi
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Sistemi (ERP) içerisine dahil edilmiş tüm aktivitelerimiz yönetim ve denetim mekanizmaları ile güvence altına alınmıştır.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. -
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. Sistemin ve Süreçlerimizin sürekliliği açısından, Şirketimiz HACCP BRS-IFS Kalite sitem belgelerine sahiptir.Sistem gereklilikleri Özgünlük risk değerlendirme planları ve Şirketimiziz Etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.
SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi gerekli önemler alınır.Bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. Şirket insan kaynakları politikasında yer verilmiştir.
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzereher türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Yatırımcı İlşkileri/Kurumsal Yönetim
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik ayrıca sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek; hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzereher türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedi
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Smart Güneş Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket içi birim yöneticileri tarafından kontrol sağlanmaktadır.
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami özen gösterilmektedir. Yolsuzlukla mücadele anlamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. Şirket faaliyetleri ,Kanunlar ve Hukuk prensipleri içinde yürütülmekte ve özen gösterilmektedir.
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. Şirket faaliyetleri ,Kanunlar ve Hukuk prensipleri içinde yürütülmekte ve özen gösterilmektedir.
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. Şirketin konuyla ilgili spesifik önlemler alınmasını gerektirecek bir faaliyeti bulunmamaktadır.
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Şirket, uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek, gerek Birlik üyesi şirketlerle, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir. Şirket, iç bünyesinde bu amaca yönelik gerekli önlemler alır ve çalışanlar için eğitim programları düzenler.
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Etik ilkeler içerisinde yer almaktadır.
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ŞEKERBANK T.A.Ş. Bankamızın Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bankamızın (https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/surdurulebilir-bankacilik/surdurulebilirlik-politikalari) internet adresinde yer almaktadır.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. İnsan Kaynakları / Şok'ta Kariyer / Etik İlkeler
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Bizi Tanıyın/Etik İlkeler ve Uyum Politikaları
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/ Etik ve Uyum
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. Şirket yönetimi her tür irtikap ve rüşvetin karşısında olup Yönetim Kurulu gereken tedbirlerin uygulanmasında etkindir.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş etik kurallar bulunmakta olup, buna ilişkin iç kontrol sistemi ile kuralların etkin denetimi ve etik hat üzerinden kuralların etkin denetimi sağlanır. Etikhat sistemi üzerinden anonim olarak gelen bildirimler ilgili birimler tarafından incelenerek olası yolsuzluk ve suistimallerin önlenmesi amacıyla etik kurulun alacağı kararlar gerekli işlemlerin yapılması için ilgili yönetim birimine yönlendirilir.
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bölümünde yer almaktadır.
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. -
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. -
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal yönetim / Sosyal sorumluluklar
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası?nda belirtilmiştir: https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/Rusvet_ve_Yolsuzlukla_Mucadele_Politikasi.pdf
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Torunlar GYO Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve grup şirketleri adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Torunlar GYO'yu zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi manfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Yoktur.
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. -
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Politikaları çerçevesinde belirlenmiştir.
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin internet sitesinde Etik kurallar başlığı altında belirtilmiştir http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi_3068.pdf
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
TURCAS PETROL A.Ş. Sürdürülebilirlik/Etik İlke ve Değerler
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Denetim Komitesi iç kontrol sistemi faaliyetleri kapsamındadır.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. http://www.turkilac.com.tr/etik-kurallar/
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Şirketimiz için faaliyetlerinin adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesi esastır. Turkcell Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ("RYM") Politikası, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede yüksek standartlara olan bağlılığını göstermekte ve yansıtmaktadır. Turkcell, grup şirketlerinden de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele alanında bu standartlara uygun davranmasını beklemektedir. RYM Politikası'nın çizdiği ana çerçevede; Nisan 2018'de söz konusu kurallara uyumun sağlanması için gerekli önleyici tedbirleri alan, risk bazlı eğitim ve iç iletişimi sağlayan bir RYM Programı Kurumsal Yönetim & RYM Program Ofisi kurularak yürütülmeye başlanmıştır. RYM Ofis'in kuruluşu ile birlikte, RYM uyum konularında Yönetim Kurulu, Komiteleri ve Üst Yönetime doğrudan ve etkin erişim kanalları oluşturulmuştur. RYM Ofis, RYM Programı kapsamında belirlenen değerler, kurallar ve süreçlerin iyi anlaşılabilmesi ve bunların Şirket dinamikleri ile birlikte yaşayan bir yapıya kavuşturulabilmesi için Turkcell içerisinde ilk temas noktası olarak yer almaktadır. (RYM Politikası hakkında daha detaylı bilgiye https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz). 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kurumsal Yönetim & RYM Program Ofisi, Kurumsal Yönetim & Sermaye Piyasaları Uyum Direktörlüğü adı altında, yönetim kuruluna doğrudan raporlayan özerk yapısıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Yoktur.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Konuyla ilgili esaslar Tüpraş Etik İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda yer almaktadır.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Etik Kurallar'ın içerisinde rüşvet ve yolsuzlukla ilgili hususlar belirtilmiştir. Ayrıca, iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. https://tr.prysmiangroup.com/tr/hakkında linkinde yer almaktadır.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/ politikalar https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/ rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Konuyla ilgili esaslar web sitesinde Sürdürülebilirlik - İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele bölümünde yer almaktadır.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yolsuzlukla mücadele kapsamında ihbar mekanizması ve iç kontol sistemi oluşturulmuştur.
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Garanti BBVA Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir. Buna ek olarak, Yolsuzluğun önlenmesine yönelik Bankamız ve bağlı iştiraklerinde "yolsuzlukla mücadele farkındalık programı" yürütülmektedir. Bu konuları kapsayan sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri tüm personele atanmaktadır.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Halkbank'ın mevzuatı, irtikap ve rüşvetin de dahil olduğu herhangi bir yolsuzlukla mücadele etmek için Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Etik İlkeleri de kapsamaktadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde; Banka çalışanları, yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik Etik İlkelere uymakla yükümlüdürler. Etik Uygulamalar Ekibi'ni de içeren İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Etik İlkelerin uygulamasından sorumludur. Etik İlkeler, Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uyma zorunluluğunu da kapsamaktadır. Yani, tüm Banka çalışanları Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na da uymakla yükümlüdür. Bu düzenlemelere göre; bu politikalara aykırı durumlardan haberdar olunduğu takdirde çalışan; konuyu bir üst yöneticisine bildirir. Bu yöntemin uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Etik Uygulamalar Ekibine (etik@halkbank.com.tr) konu ile ilgili bildirimde bulunur. Bu yöntemin de uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bildirim yapar. Bankanın faaliyetlerinin Etik İlkelere ve bu ilkelerin ayrılmaz bir parçası olan Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uygun olarak gerçekleştirilmesi ve çalışanların iş ahlakına uygun olarak görevlerini yerine getirmeleri Komite'nin gözetimi altındadır. Politikaya aykırı davrandığı tespit edilen çalışanların durumu İç Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer herhangi bir çalışan bu politikalardan birini ihlal ederse, ciddi disiplin cezaları ya da cezai kovuşturma gündeme gelebilir. Pratikte, yolsuzlukla ilgili tüm ihlalleri yönetmek için İnsan Kaynakları'nın bir parçası olan Etik Uygulamalar Ekibi mevcuttur. Eğer Etik Uygulamalar Ekibi'ne soruşturma raporu gibi herhangi bir geri-bildirim gelirse, takım konuyu tüm bilgi ve belgelerle disiplin kuralları uyarınca değerlendirilmesi için Bankanın Disiplin Komitesi'ne sevk eder. Etik İlkeler bankanın teşkilatına her yıl e-duyuru ile duyurulur. Tüm çalışanların katılımına açık olan Etik İlkeler ve bu konuyla ilgili diğer e-eğimlere katılım, işe yeni alınan veya unvanda yükselen çalışanlar için zorunludur. Ek olarak, Yolsuzlukla Mücadele Politikası Banka internet sitesi aracılığıyla iç ve dış paydaşlara duyurulur. Bu politika ve Banka tarafından kabul edilmiş diğer politikalarla uyumlu olarak çalışanlara düzenli olarak eğitim/e-eğitim verilir. Verilen eğitimlerle ilgili olarak -gerekli görüldüğü takdirde- çalışanların bilgi seviyeleri ölçümlenir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımız
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Bizi Tanıyın/ Etik Komisyonu
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. "Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası https://www.vakifbank.com.tr/rusvet-ve-yolsuzlugun-onlenmesi-politikasi.aspx?pageID=1030 ?Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır."" "
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. Ana Sayfa /Yatırımcı İlişkileri Politikalar /Bilgilendirme Politikası
ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. yoktur
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Ulusal Faktoring'in Etik Kurallar dokumanında yer alan "Rüşvet ve Yolsuzluk politikası" tüm personele işe girişte imzalatılmaktadır. İmzalatılan dokuman bu konuda en temelde aşağıda yer alan politikayı kapsamaktadır. "Ulusal politikası, en üst düzey yerel ve uluslararası yasal ve etik standartların izlenmesi ile dürüst ve etik bir şekilde işlerini yürütmektir. Ulusal rüşvet, yolsuzluk ve etik veya yasal olmayan davranışlara karşı, sıfır tolerans politikası izlemektedir ve Ulusal operasyonları sırasında, işlerini ve ilişkilerini profesyonel, adil ve dürüst bir şekilde davranarak, düzenleme prensibine sıkıca bağlıdır."
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Etik davranış kurallarında yer almaktadır.
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu tür konularla ilgili, şirketimiz tarafından profosyenel kişelerden zaman zaman eğitim alınmakta ve aynı zamanda aylık olarak personellerle toplantı yapılarak fikir düşünce paylaşımı ve tecrübe aktarımı yapılmaktadır. İş süreçlerimize ve şirket faaliyetlerimize dair yetkilendirme sürekli bir ikili kontrol ve mutabakat barındırmaktadır. Gerek kamera sistemi, gerekse birim yöneticileri tarafından sağlanan kontrol dışında iç kontrol sisteminin de ayrıca çalışması sayesinde önemli ölçüde engellenmektedir. Şirketimiz için tespit etmesi zor olan bir suiistmial alanı ya da girişimi söz konusu değildir. Ancak mutabakat ve sayım gibi süreçlerde tespit edilebilecek suiistimaller mutabakat ve periyot sıklığına göre zaman alabilir. Bunlara ilişkin olarak sigorta poliçelerimizi, gerekli klozları ve ek teminatları içerecek şekilde dizayn ediyoruz
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Ahlaki ve Temel Değerleri başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Etik Kurallar
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan Kurumsal Değerlerimiz ve Etik Kurallarımız isimli politikada yer almaktadır.
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Faaliyet raporu içersinde bulunan etik kurallar bölümünde alınan önlemler belirtilmiş, personele duyrulmuştur.
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Vakıf GYO Etik Yönetmeliğinin Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele başlıklı 3.18. Maddesinde; Vakıf GYO çalışanı, rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemeler ile uluslararası diğer ilgili standartlara uyumu sağlar. Rüşvet, zimmet, kayırmacılık vb. yolsuzluklardan ve yolsuzluk şüphelerinden de kendilerini koruyacak önlemleri alır.? Hükmü mevcuttur Ayrıca Vakıf GYO Disiplin Yönergesi / Disiplin Ceza Cetvelinin Rüşvete tevessül etmek başlıklı 20. Maddesinde Rüşvet almaya ya da vermeye tam teşebbüs etmek / Rüşvet almak ya da vermek çalışanın İhracına neden olabilecek disiplin suçları arasında yer almaktadır
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim/Politika ve Yönetmelik/Etik Kurallar
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları Politikası
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. https://www.vanet.com.tr/corporatemanagement/ethicalrule
VBT YAZILIM A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM KURULU ETKİN ROL OYNAMAKTADIR.
VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
VERUSA HOLDİNG A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 4.3 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 4.4 Etik Kurallar
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kurumsal Yönetim Bölümü'nde Etik Kurallar başlığı altında yer alan Zorlu Holding Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir.
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kurumsal Yönetim Bölümü'nde Etik İlkeler başlığı altında yer alan Zorlu Holding Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir.
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. Şirket tarafından gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı Denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Banka'nın "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler ve Politikalar kısmında yer almaktadır.
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. https://www.yatasbedding.com.tr/pages/kurumsal-yonetim
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimiz faaliyet konusu gereği konu ile ilgili özel bir önlem alma ihtiyacı doğmamaktadır.
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim kurulu rüşvet ve irtikap dahil her tür yolsuzlukla mücadelede ihbar mekanızmasını kullanır.Kesinlikle bu tür işlemlere karşı gereken özeni göstermektedir.
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim kurulu ve insan kaynakları tarafından yönetilen şikayet mekanizması işlemektedir.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. Şirket çalışanları, Yönetim Kurulu üyeleri, hissedarlar, tedarikçiler, aracılar, yükleniciler, vekâleten iş görenler ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü taraflar, yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere, ulusal/uluslararası kurallara uyumlu davranmak, rüşvet, yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmekle yükümlüdürler. Profesyonel deneyimi olan her çalışan için, iş hayatıyla özel hayat birbirine karıştırılmaz. Her çalışan bu bilinç ve birikimde olmalıdır. Şirket çalışanları, işlerine etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara ve alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talebinde bulunamaz ve kabul edemez. Çalışma zamanından çalınacak özel ağırlamalarda bulunamaz, yurt içi ve yurt dışı davetlere katılamaz.
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. www.zedur.net internet sitesinde "Kurumsal" ana başlığı altında "Şirket Politikaları" altında belirtilmiştir.
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Söz konusu hususlar, Şirketimizin mevcut denetim faaliyetleri kapsamında incelenmektedir. Çalışanların menfaat sağlama yasağı "Disiplin Yönetmeliği" ile düzenlenerek, tüm çalışanların bilgisine sunulmuştur.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Şirketin kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler Bölümü'nde yer alan Zorlu Holding Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir.
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır