Şirket Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2021 yılında yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından kar dağıtımı teklif edilmiş ve onaylanmıştır.
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Genel Kurul yapılmamıştır.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. " 7- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre elde edilen 17.064.066.- TL net dönem kârının dağıtıma konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi. "
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu?nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKBANK T.A.Ş. -
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirket Kar Dağıtım Politikası?na ilişkin 26.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu teklifi okundu. Gündem le ilgili verilen önerge de ;Şirket kar dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından kabul edilen ve genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve ilgili platformlarda incelemeye açılmış, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılması teklif edildi.Teklif oybirliği ile kabul edildi. Gündemle ilgili söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Şirket Kar Dağıtım Politikası?nın kabulüne oy birliğiyle karar verildi
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; 1- Vergi Usul Kanunu (`VUK?) ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2020 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına, 2- VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK?nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında IFRS? e göre 2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-1?e alındı.
AKIN TEKSTİL A.Ş. Temettü Dağıtılmamasına Karar verilmiştir.
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2020 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 09.03.2021 tarihli ve (20) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu: ?1- Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem zararımız 458.444.388,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem zararımız ise 86.361.989,80-TL?dir. 2- Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 458.444.388,00-TL tutarındaki net dönem zararı bulunmakta olup Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımı yapılmamasının önerilmesine, 3- Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, (?) karar verilmiştir.? Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu?nun 09.03.2021 tarihli ve (20) sayılı kararı uyarınca 2020 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 458.444.388,00-TL tutarında net dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 570.068.979,74-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen ?gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine? ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi. Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge, veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2021 yılında yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kârın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 6 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurulda kar dağıtım kararı alınmıştır.
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Teblig hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2020 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
AKSİGORTA A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tarihinde Dağıtılabilir Kar olmaması sebebi ile Kar Dağıtımı yapılmamıştır.
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030705
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938172
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasına ilişkin teklifi olmamıştır.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Kar dağıtım politikamız doğrultusunda her faaliyet döneminde düzenli olarak kar dağıtımı yapılmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dağıtılabilir Net dönem karı bulunmadığından 2020 faaliyet dönemi için 2021 yılı içinde kâr dağıtımı yapılmamıştırır
ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 22 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 7. maddesine ilişkin tutanak metni : Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul?a sunulan ?Şirketimizin 01 Ocak 2020 / 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmamasına ? ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
ARÇELİK A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Kâr payı dağıtılmıştır.
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936366
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. -
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Genel Kurula kârın dağıtılmamasına ilişkin teklif sunmamıştır.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. irketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda; 01/01/2020-31/12/2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu? nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında (1.056.348) TL, Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise ( 7.028.494,16) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan ( 1.056.348) TL dönem zararı ile yasal kayıtlara göre hesaplanan ( 7.028.494,16) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına, Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına? ilişkin teklifi pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, anılan teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2020 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 04.03.2022 tarih ve 918/1196 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz 2021 yılında halka arz olmuş olup, henüz Kar dağıtım önerisinin görüşüldüğü genel kurul toplantısı gerçekleşmemiştir.
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2020 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre; 2020 yılı hesap dönemi ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablolara göre 1.985.074 TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 4.455.249 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu?nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. -
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 82.126,00-TL "Net Dönem Karı" elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda 4.535.455,96-TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması müzakere açıldı, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 30.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait toplantı tutanağına https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/genel-kurul linkinden erişebilirsiniz.
AYEN ENERJİ A.Ş. 01.01.2020- 31.12.2020 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ?i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem zararı 91.523.972,00 TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 14.255.671,25.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2020 finansal tablolarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle, SPK?nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına, yasal kayıtlarda yer alan kara ilişkin olarak ise Türk Ticaret Kanunu?na göre ayrılması zorunlu Genel Kanuni Yedek Akçe olan 712.783,56.-TL ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 13.542.887,69.-TL?nin olağanüstü yedeklere alınmasının Genel Kurul?a teklif edilmesine, karar verilmiştir.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
AYGAZ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 31 Mart 2021 Tarihli Genel Kurul Tutanağı, 4 Nolu Gündem maddesi
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Dağıtılmıştır.
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2020 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. Gündemin 6. Maddesi gereğince, kar dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Şirket, 2020 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu?na göre 199.747.810 TL tutarında zarar etmiş olduğundan kar dağıtımı yapılmaması 1 red oyuna karşılık 91.731.180,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur.
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2020 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı Net Dönem Zararı 327.011.521 TL?dir. 2020 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 3.718.927.490,20 olumsuz oya karşı 9.766.044.983,72 olumlu oy ile kabul edildi.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 2020 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı Net Dönem Zararı 348.458.900 TL?dir. 2020 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 30.074.966.401,91 olumlu oy ile kabul edildi.
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Madde 5 - 2020 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrılmasına bu tutar ayrıldıktan sonra kalan tutarın ve bilançoda gösterilen geçmiş yıl karlarının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
BERA HOLDİNG A.Ş. Konsolide Karın ileriki yıllarda oluşacak karlarla birlikte dağıtılmak üzere, özkaynakları güçlendirmek amacıyla Holding bünyesinde tutularak dağıtılmaması
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 8.206.549 TL dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.636.462,60 TL dönem net kârının %5'i oranında, 481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızdaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 9.154.639,47 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.06.2020-31.05.2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 29.12.2021 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7. maddesinde konu görüşülmüştür. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2020-31.05.2021 tarihleri arasındaki dönemin 399.174.748-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 16.11.2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı genel kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 12.04.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz 2021 yılında nakit kar dağıtımı yapılmamıştır. Ancak mevcut Çıkarılmış sermayenin % 20 oranına tekabül eden 13.500.000 TL bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirmiştir.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. -
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. -
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 yılı içinde yapılacak genel kurulda ilan edilecektir.
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. Bulunmamaktadır.
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. -
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket?in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, Şirket?in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, borçluluk ve Şirket?in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937721
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Bulunmamaktadır.
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususunun genel kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921105
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada dönem karının gelecek yıl zararlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine karşılık oy birliğiyle ile karar verildi.
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. "5. 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi ; S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada neticesinde mali tablolarda oluşan dönem karını geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile kabul edildi."
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir. Kar dağıtımı ile ilgili olarak, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 152.583.746,41 TL tutarındaki net dönem kârından 6.994.764,07 TL?lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 7.279.449,12 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrılmasına, bakiye 138.309.533,22 TL?nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına; TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2021 ? 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 447.479.324 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 7.279.449,12 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 440.199.874,88 TL?nin ?Geçmiş Yıl Kârları? hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Dönem net zararının 304.172.725.-TL olması sebebiyle kar dağıtımı yapılamamıştır.// Şirket?'in 2020 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
CEO EVENT MEDYA A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 18.08.2021 tarih ve 2021/07 sayılı teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu?nun Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.08.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Yönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi bulunmamaktadır.
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 7. Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 19.04.2021-13 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2020 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
ÇAN2 TERMİK A.Ş. Şirket 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 nolu gündem maddesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. www.celebiyatirimci.com >> Genel Kurul Bilgileri >> Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri >>15 Nisan 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı >> Toplantı zaptı
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921461
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877207
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın 6. maddesinde belirtilmiştir
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın 6. maddesinde belirtilmiştir.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. " 6- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 1.-TL olumsuz oya karşılık 92.636.099,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre elde edilen 184.430.929.- TL konsolide net dönem kârından yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 175.746.242.- TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının, mevcut küresel ekonomik şartlar ve devam eden Bunol beyaz çimento fabrikası satın alma süreci nedeniyle şirketin finansal esnekliğini artırmak amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi. Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hamza İl söz alarak; şirketin bu dönemde kar dağıtımı yapmamasını doğru bulduğunu ancak bedelsiz sermaye artışı yapılabileceğini belirtmiş, bu yönde değerlendirmelerini paylaşmıştır. "
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. -
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Şirketin halka arzı sonrasında henüz genel kurulu icra edilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değildir.
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938211
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924472
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. https://www.dengeholding.com.tr/pdf/25-05-2022-genel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 4. Madde: Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nin 2020 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karı hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu. Şirketimizin 01.01.2020?31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ?nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.528.523 TL net dönem karı elde edilmiş olup Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 4.158.876,91 TL cari yıl karı elde edilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulan yasal kayıtlarımızda yer alan geçmiş yıllar zararları sebebiyle, dağıtılabilir kar oluşmamasından dolayı 2020 yılında kar payı dağıtımı yapılmamasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, 4 TL?ye karşılık gelen hissenin RED oyuna karşılık, 112.606.327,065 TL?ye karşılık gelen hissenin KABUL oyu ile OY ÇOKLUĞU ile karar verildi.
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 7- Başkan, gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluksleather.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ye faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 7.720.842 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 4.128.386 TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Ancak, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, korona virüs pandemik salgını nedeniyle ticari hayatta meydana gelen yavaşlamanın, Şirketin finansal yapısı üzerinde ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçları bertaraf etmek ve yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla kârın dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisi Sn.Mehmet Kurt tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel Kurul?un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2020 yılı kâr dağıtım tablosu oy birliği ile kabul edildi.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu nun 05.03.2021 tarihli 16/2021 sayılı kararı uyarınca 2020 yılına ilişkin 1.646.934,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda, kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a arz ve teklifine karar verilmiştir.
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940106
DEVA HOLDİNG A.Ş. -
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre; 1.388.978 TL tutarında Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" oluştuğu, - TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 1.253.406 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması? yönündeki teklifi Genel Kurul?un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Şirket 2021 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931290 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921498
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921931
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Şirket, 2021 yılında kar dağıtımı yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914296 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925091 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931267 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931283 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925201
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945243
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Henüz 2021 yılı Genel Kurulu yapılmamıştır
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. yok
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündem Madde 7: 2020 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi okundu. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-14.1) sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden (360.865.188) TL dönem zararı, Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (510.477.014,11) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi?ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası?na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen (510.477.014,11) TL dönem zararı ile SPK mevzuatına göre hesaplanan (360.865.188) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına ve dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul?un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtımı Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.859.260,056 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. Böyle bir durum olmamıştır.
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. "7) Şirketimizin, 2020 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 109.829.455,01TL ticari zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 78.890.687,77 TL'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (URFS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve bağımsız Denetim Şirketi KPMG Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir tablosunun incelenmesi sonucunda 84.227.181,00 TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında 109.829.45,01 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve 78.890.867,77 TL?nin gelecek yıl karlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi."
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942649
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,0969 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılmıştır.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır.
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu? nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2020 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu' nun, 2020 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 60.266,02.-TL dönem zararı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 201.797.491.-TL dönem zararı oluşmuştur. Buna göre; VUK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenen mali tabloda oluşan zarar nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. -
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. -
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Karın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Karın dağıtılmama nedenleri Yönetim Kurulu Kararında açıkça ifade edilmekte ve Genel Kurul Gündemine alınarak kapsamlı açıklama sonrasında Genel Kurul? un onayı alınmaktadır.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 yılında kâr dağıtım kararı alınmamıştır.
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952639
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Dağıtımı yapıldı.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Teklif edilmemiştir
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. -
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. -
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. -
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Yapılması planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre vergi sonrası 557.360 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 211.770 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 2021 yılına ilişkin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. Tutanak metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014643
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Böyle bir gündem maddesi olmamıştır.
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. -
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962344
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz payları 08-09-10 Eylül 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2022 yılı Mart ayında yapılacaktır.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Yoktur
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla, Şirket?imizin kurumsal internet sitesi olan https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresinde halihazırda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve 23 Eylül 2014 tarihli 01.06.2013 ? 31.05.2014 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda pay sahiplerince onaylanmış Kar Dağıtım Politikası?nın uygulanmaya devam edeceği hususu belirtildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2020- 31.05.2021 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 200.888.936?TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulu?nun 22.11.2021 tarihli ve 18 sayılı kararı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi okundu. Yönetim Kurulu?nun 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin yukarıda belirtilen kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu?nun yukarıda belirtilen teklifi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 200.888.936?TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliği ile karar verildi.
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. Şirket mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak, 2020 faaliyet yılına ilişkin 2021 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2022 tarihli 2022/05 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 37.543.277,00 Türk Lirası tutarında şirkete ait dönem kârı elde edildiği bilgisi verilerek, 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın geçmiş yıl karları hesabında şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. 6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 02.06.2021 tarihli 2020/12 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 5.749.670 TL kar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tabloları göre 3.197.435 TL kâr oluşmuştur. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kar Payı Tebliğinde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikası çerçevesinde, Pandemi kaynaklı olarak Şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. Şirket'in halka arzından evvel gerçekleştirilen 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımına karar verilmiş, bu karar çerçevesinde ilgili kar dağıtımı 31.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi 28.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. "Şirketimizin 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II.14.1. sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen ?kârın tespiti ve dağıtımı? esasına uygun olarak, 64.671.632,36-TL tutarındaki 2020 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 50.149.744,53-TL tutarındaki net dönem kârının, 2020 yılı dönem kârından hesaplanan 14.521.887,83-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir. "
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÜNDEM MADDESİ 7) 2021 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan; - 2021 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 57.731.143 TL?dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 34.218.802,46 TL?dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre 1.710.940,12 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kâr; 32.507.862,34 TL?dir. - Şirketin mali yapısının korunması, devam etmekte olan yatırımların ve projelerin finansmanı nedeniyle daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2021 yılı kârının dağıtılmayıp 32.507.862,34 TL?nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını, (ek-kâr dağıtım tablosu ek?tedir.)?? Önerisi Genel Kurula okundu, Genel Kurul?un onayına sunuldu, 2021 yılı dönem kârının dağıtılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi.
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2022 yılı içinde yapılacak genel kurulda ilan edilecektir.
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz payları 05.08.2021 tarihi itibariyle halka açık ortaklık statüsünde Borsa?da işlem görmeye başlamış olup. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2022 yılında yapılacaktır.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:11, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931688
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 2022 yılı içinde yapılacak genel kurulda ilan edilecektir.
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı 7 no.lu Madde
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Genel Kurul? bölümü içerisinde ?2020 Olağan? başlığı altında ?Tutanak? bölümünde ?7. Madde? altında sunulmuştur. ?31.12.2020 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.?
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 2021 yılında kar dağıtımı yapılmıştır.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin 17.03.2021 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden Şirketimizin 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış mali tablolarında dönem zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ?Şirketimiz?in yasal kayıtlarında yer alan, 6.689.001,31 TL 2020 yılı net karının 334.450,06 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.354.551,25 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketimiz?in konsolide TFRS mali tablolarındaki 17.135 Bin TL 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz?in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 334 Bin TL ayrılmasına,? şeklindeki tek önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun hazırlamış olduğu önerge 35.484.106,817 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu?nun Genel Kurul?a karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun sebepleri ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket?in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
GSD HOLDİNG A.Ş. Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ilgili ?Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması? şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu?nun önergesinin aynen kabulüne 145.588.663,635 TL olumlu oyla katılanların oy birliğiyle karar verildi.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının kullanım şekline dair 15/03/2021 tarihli kararı aşağıdaki gibidir; 2020 yılı hesap döneminde Şirketimiz, yasal kayıtlara göre 175.421.311,89-?, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 262.056.082,00-? (ana ortaklığa ait) net dönem karı elde etmiştir. Ancak 537.102.931,42? geçmiş yıl zararı nedeniyle Şirketimizin yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 69. Olağan Genel Kurul?a teklif edilmesine karar verilmiştir.? Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul?un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun 2020 yılı kârının kullanım şekline ilişkin kararı 100-? itibari değerde olumsuz oya karşılık 262.056.082,00-? itibari değerde oyla onaylanmıştır.
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulumuzca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kuru1u'nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 56.805.152,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 314.838,34 TL zarar edilmiş olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararı ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 308.036 ret oyuna karşılık 4.624.615,29. olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. İlgisiz
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi bulunmaktadır.
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930007
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur
HEDEF HOLDİNG A.Ş. Yoktur
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 180.189.320,81 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. 2021 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2020 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve 2 Aralık 2021 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılacak Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine , Bu şekliyle Kâr DağıtımTeklifinin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,'' Yapılan oylama sonucunda 34 ret oya karşılık137.723.873,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 9-Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 1 Ocak 2020 ? 31 Aralık 2020 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolara göre 26.236.358 TL kar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 89.202,67 TL zarar oluştuğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Pandemi kaynaklı olarak Şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu önerisi konusunda bilgi verildi. Yönetim kurulunun kar payı teklifinin ve buna ilişkin kar dağıtım tablosunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda (KAP) duyurulduğu açıklandı. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, kar payı dağıtımı yapılmaması ve dağıtıma konu olmayan net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 4.814.621,717 TL?lik kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Şirketimiz Şubat 2022'de halka arz edilmiş olup 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922273-Genel Kurul Tutanağı Madde 7
ICBC TURKEY BANK A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Bankamızın 2020 yılı bilanço karının dağıtımı hususunda teklif 25.03.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2020 yılı karının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak pay sahiplerine verilen bilgi aşağıdaki linkte yer alan dokümanın 7. maddesinde yer almaktadır. https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/25032021_Tarihli%20Genel%20Kurul%20Tutana%C4%9F%C4%B1_%C4%B0mzas%C4%B1z.pdf
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 19 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 9.1. maddesine ilişkin tutanak metni: ?31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan SPK?ya göre oluşan 458.486.141,00 TL net dönem karından 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ve VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 430.098.650,25 TL?nin, yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı 560.249.815,02 TL?den 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ve VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 531.862.324,27 TL?nin, kar dağıtımı yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.?
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938199
İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. Şirket 2021 yılında zarar açıklamıştır.
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında oluşan 7.104.738 TL tutarındaki dönem net karı ile yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında oluşan 8.004.881,94 TL dönem net karının, devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 15.508.335 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II-14.1 ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 91.044.699 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 44.793.019,91 TL net dönem karı mevcuttur. Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden Harun Gündüz, Barış Erkuş ve Samet Arslan?ın hisse başına 0,10 krş kar payı dağıtım teklifi 1.781.821 adet kabul ve 92.128.635,055 Adet ret oyu ile ret edilmiştir
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www. ihlas gayrimenkul .com internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 107.603.341,00 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 97.424.758,03 TL net dönem karı mevcuttur. Gerek mevzuat gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine bakiye tutardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 175.500,164 adet ret oyuna karşılık, 252.063.599,326 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. https://www.ihlasgazetecilik.com.tr/toplanti-tutanaklari adresinde yer almaktadır.
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. GÜNDEM MADDE 4: 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul?un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 10.509.256,00 TL'dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 10.376.816,83 TL net dönem karı mevcuttur. Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususu oy birliğiyle kabul edildi.
İHLAS HOLDİNG A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 208.738.271,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 31.688.133,92 TL net dönem karı mevcuttur. Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususunda, Yönetim Kurulu tarafından yapılan öneri Genel Kurula katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 31.866.935,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 11.045.269,92 TL net dönem karı mevcuttur. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 52.084.194,00 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 31.106.731,64 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2021 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, pay sahiplerinden Ahmet Atak, Semih Beşbıçak, Bilal Yurddaş, Mustafa Alihan Yörükoğlu, Yüksel Sarıkaya, İhsan Topal, Ragıp Karalı ve Yasin Kanverdi?nin 54.399.501 ret oyuna karşılık 117.269.363,25 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden Ahmet Atak ret gerekçesi olarak şirket kar etmesine rağmen kar dağıtımı yapılmadığından ret oyu verdiğini ifade etmiştir. Toplantı başkanı tarafından oluşan karın mevzuat gereği şirketin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilecek olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmadığı bildirilmiştir.
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. https://infoyatirim.com/yuklenenler/2021/04/2020-Olagan-Genel-Kurul-Tutanak.pdf
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (?SPK?) II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? (Tebliğ) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.732.689 TL ?Dönem Kârı?, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 21.706.497 TL `'Dönem Zararı'' oluşmuştur. SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak; a) Şirketimizin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 39.211.993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, b) 2020 yılında oluşan dönem kârının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, c) Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, ?VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına?, şeklindeki öneri görüşmeye açıldı. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu?nun önerisi, 100 adet ret oyuna karşılık 1.669.827.362 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. -
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 197.586 bin TL den, 18.264 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 154.330 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 7.717 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 171.605 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 15.683 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun Şirketin mevcut stratejileri çerçevesinde, genel ekonomik konjonktür ve Şirket finansman politikası dikkate alınarak, Şirketin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Usul Kanunu?na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verilmiştir.
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 yılı karı Sermayenin %5'inden azdır. Bu sebeple kar dağıtılmama kararı alınmıştır. İlgili Genel Kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni:Gündemin 6. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla sırasıyla 2.050.307,00 TL ve 6.059.057,78 TL net dönem karı oluştuğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2020 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem karlarından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması ve kalan tutarların her iki kayıtta da olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi oybirliği ile kabul edildi.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka arzımızdan bu yana Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasına yönelik teklif kararı alınmamıştır.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. -
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde 2020 mali yılının zarar ile kapatılması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Yoktur.
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı olmamış genel kurulda karın dağıtılmaması maddesi kabul edilmiştir.
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ OLMAMIŞTIR.
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Yoktur.
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2020 yılı faaliyeti sonucunda SPK?nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 116.012.414,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 111.724.601,97 TL olduğuna, TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000 TL birinci tertip yasal yedek akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL?nin beşte biri olan 11.664.000 TL?ye ulaştığı için yasal yedek akçe ayrılmamasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı dönem karının 116.012.414,00 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmamasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 111.724.601,97 TL olduğuna, Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 111.724.601,97 TL ve SPK hükümlerine göre 116.012.414,00 TL?nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu?nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 27 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 7. maddesine ilişkin tutanak metni : ?Gündemin yedinci maddesi gereğince, 02.03.2021 tarih ve 2021 / 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 20.720.000 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 73.584.148 TL ticari kar oluştuğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul?un onayına sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.?
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin 2020 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Şirketimiz Temmuz 2021'de halka arz olduğundan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul halka arz öncesi yapılmış olup, Olağan Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. MADDE 6.Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2021 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Selçuk Tiktaş tarafından okundu. Yönetim Kurulu?nun; ?Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 221.857.587,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu ancak söz konusu tutarın 12.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu olan yeni üretim hatları yatırım projesinin finansmanı için bankalardan sağlanan kısa vadeli borçların geri ödemesinde kullanıldığı ve mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında, Şirket'in nakit akışını optimize etmek ve finansman giderlerini minimumda tutmak amacıyla, Genel Kurul'a, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi, başka bir öneri olup olmadığı soruldu, toplantıda asaleten katılım sağlayan pay sahiplerinin tümü, ?Kâr dağıtımı yapılmasını öneriyoruz.? dedi. Yönetim Kurulu tarafından sunulan öneri ve toplantıya asaleten katılım sağlayan pay sahiplerince sunulan öneri ayrı ayrı oylandı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun kâr pyı dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi 844.952,5 adet red oyuna karşılık 21.880.899.533,5 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantıya asaleten katılım sağlayan pay sahiplerince kâr dağıtımı yapılmasına ilişkin öneri, 844.952,5 adet kabul oyuna karşılık 21.880.899.533,5 adet red oyu ile katılanların oyçokluğu ile red edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahipi Mehmet Alagöz tarafından ?Temettü verilmediği için reddediyorum. Geçmiş dönem karlarını bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle dağıtılmasını arz ve talep ediyorum.? şeklinde muhalefet şerhi verildi ve tutanak ekine eklendi.
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938367
KİLER HOLDİNG A.Ş.
KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka arz öncesi dönemde kar dağıtımı yapılmıştır.
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036810
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Kâr payı dağıtılmıştır.
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2021 yılında net dönem kârının 3.258.986 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 30.069.485.12-TL zarar oluştuğundan 2021 yılında ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi.
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2020 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek ve Koronavirüs (Covid-19) gelişmeleri nedeniyle ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi ve talep edilen sermaye tavan arttırımı neticesinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye arttırımı sağlayabilmek amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul?un bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu?nun 2020 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 2021 yılına ilişkin 28.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. İlgili Genel Kurul Tutanağına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015650
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. "12. ŞİRKET?İN ?KAR DAĞITIM POLİTİKASI? HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2020 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI: Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır. Toplantı Başkanı, şirketin 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu?nun 25.02.2021 tarihli bir kararın bulunduğunu belirtti. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu?nun 523. maddesi, Esas Mukavelenamenin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu?nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 25.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2020 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi."
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. "Gündem Madde 6: Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre, 2020 yılı faaliyetlerinden 1.540.396,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise 207.677,68 TL vergi sonrası net kar gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesine ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 207.677,68 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması; TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 1.540.396,00 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar payı dağıtım tablosu 21.296.384,98 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. "
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911953 - 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 23.02.2021
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştı
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın 25.03.2021 tarih ve 5 toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurulun onayına sunulmuş ve katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2020 yılı kar dağıtım sonucuna ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket?in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2020 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Neticede; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 5.134.212 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle elde edilen net dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine; 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine , Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2020 yılı hesap döneminde 6,311,001.52 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilin de Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına 9.919.051 TL?lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi
KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi 12.03.2021 tarihli ve 2021-5 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 12.03.2021 tarihli ve 2021-5 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu: Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge: Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 10.590.254 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 12.036.520 TL?dir) olduğu anlaşılmaktadır, 2020 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2020 yılı kar dağıtımı yapılamaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulunun 2020 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.
KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, maddesi uyarınca 01.01.2020- 31.12.2020 Faaliyet Dönemine ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu oy birliği ile karar verildi.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922812
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Yoktur
LDR TURİZM A.Ş.
LİDER FAKTORİNG A.Ş. -
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu 2020 dönem net karının brüt %29?unun dağıtılması yönünde teklifte bulunmuştur.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Kar dağıtılmıştır.
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1017-luks-kadife-ticaret-ve-sanayii-a-s
MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 17/03/2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 temmuz ayında payları Borsa?da işlem görmeye başlayan Şirketin 2019, 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'unda kar dağıtımına ilişkin olarak gündemde bir maddeye yer verilmiştir
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 03.03.2021 tarih ve 2021/6 sayılı teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre vergi sonrası 912.809 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.637.469 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 104.950 adet olumsuz oya karşın 2.619.082 adet olumlu oy ile oy cokluğuyla karar verildi.
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. İlgili tutanağa https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919497 adresinden ulaşılabilir.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 2020 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili SPK?nın Kâr Payı Tebliği?nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin, 13.04.2021 tarihinde almış olduğu 2021/4 sayılı kararı neticesinde oluşan tavsiye kararı Sn. Dilek TEPETAM tarafından okundu. 1 Ocak 2020 ? 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS?ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 21.648.431 TL (yasal kayıtlara göre; 28.534.769,72 TL) dönem kârı bulunmaktadır. Pandemi kaynaklı olarak şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 929.739.872 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarih ve 1068 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 18.837.319 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 47.720.859 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarih ve 1268 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 26.06.2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurulu toplantısında karın dağıtılmasına ilişkin gündem maddesi vardır.
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. Karın dağıtılmama nedenleri Yönetim Kurulu Kararında açıkça ifade edilmekte ve Genel Kurul Gündemine alınarak kapsamlı açıklama sonrasında Genel Kurul? un onayı alınmaktadır.
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak 2021 mali yılına ait genel kurulumuz yasal süreler içinde yapılacaktır.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938044
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Madde 7- Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarih ve 2021/11 sayılı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 94.124.331.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 35.188.611,19 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına" ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 15.666.188-TL?lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 8.790.482,85TL kar), ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin (Yasal kayıtlara göre hesaplanan kârın geçmiş yıl kârları hesabında takip edilmesine) ve SPK mevzuatı gereği dağıtılacak kâr olmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasının yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulunun 07.04.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararı ile hazırlanan teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur. Kar Dağıtımı Yapılmıştır.
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960323 adresinde bulunan Merit 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket?in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 18.10.2021 tarih 2021-38 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu? ndan bildirildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu? nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen 01.07.2020- 30.06.2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında oluşan 5.735.305- TL `lik net dönem karının (yasal kayıtlara göre 7.094.611,65-TL) geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı oylamaya geçildi oy birliği ile kabul edildi
METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 17.805.710 -TL. "Net Dönem Zararı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 111.348 -TL `'Net Dönem Karı? oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 212.961.273,00-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.054.338,26TL Kâr bulunmaktadır)geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan tablolara göre hesaplanan Kârın geçmiş yıl kârları hesabında tutulması teklif olunduğundan ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun 07/04/2021 tarih ve 2021/6 numaralı kararı ile hazırlanan teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 2022 yılı içerisinde yapılacak genel kurul kararları ile açıklanacaktır
MİGROS TİCARET A.Ş. Şirketimizin 26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2020 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920419
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun 08/03/2021 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usule uygun olduğu belirlendi ve Toplantı başkanı tarafından okundu. Buna göre; ?Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre oluşan 122.997.000,00 TL Net Dönem Kârı'ndan, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2.Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 120.127.458,17 TL Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda oluşan 26.963.640,25 TL Dönem Kârından, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2.Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 24.094.098,43 TL Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2020 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmayarak, 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra ""Geçmiş Yıllar Kârları"" hesabına aktarılmasına" Toplantı Başkanı, okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka arz sonrasında henüz genel kurul yapılmamıştır
MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Group Finans Müdürü Sayın Taner Curca tarafından okunan , Yönetim Kurulu'nun "01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 64.144.573,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu ve bu tutar,işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, kar payı dağıtımı yapılmaması'' yönündeki önerisi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2021 yılında kâr dağıtım kararı alınmamıştır
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. -
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 24.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen son Genel Kurul toplantısından önce Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula kar dağıtılması teklif edilmiş, Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulca uygun görülerek kar dağıtımı yapılmıştır.
NET HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960319 adresinde bulunan NTHOL 2020 Olağan GK Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu?nun, Şirketin 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap döneminde Şirketin kar elde etmemiş olması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasını teklif ettiği belirtti.
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928511
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. -
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun 2021/7 sayılı aldığı karar ile ; Şirket'imizin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2020 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirket 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 nolu gündem maddesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. Dönem içerisinde pay biçiminde kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2020 yılı faaliyet kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. 2020 yılı kârından genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın nakit olarak dağıtılmamasına, ortaklarımıza toplam 24.012.765 TL?nin bedelsiz pay senedi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
OTTO HOLDİNG A.Ş.
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922427
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. Yönetim Kurulunun 2020 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurula sunuldu. Karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle 2020 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu (17.140.250 adet kabul,65 adet ret) ile karar verildi.
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08/06/2021 tarihli Olağan Genel kurul toplantısında, Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 604.782.437,09 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242.412.961,27 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup; Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2020 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2021 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 54.021.487,11 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 618.432.439 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu "2021 yılı dönem kârının geçmiş yıl kârlarına eklenmek suretiyle defterlere kaydedilmesi yönünde öderide bulundu. Fiziki katılımcı Volkan Uzun ve Hamza İnan VUK'ta hesaplanmış olan kârın en azından %50'sinin dağıtılması yönünde Genel Kurula öneride bulundu. Madde oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 433.057 ret oyuna karşılık 127.359.117,739 kabul oyu ve katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015440
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8- Gündem?in ?Kar Dağıtım Politikası? çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu?nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ (II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlarda dönem net zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2020 yılı faaliyetlerinden 893.925 -TL kar, Vergi Usul Kanununa göre ise -1.528.395 -TL zarar elde edildiği, yasal kayıtlarda dönem net zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmaması önerildi. Pay sahiplerinden Sedat Özyurt kendi adına asaleten ve Mustafa Nadi Özerden vekili olarak vekaleten; toplantının başlangıcından ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından önce, Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi?nin tek kişi YK üyesi ve Başkanı Erdem Demirtürk?ün toplantıya katılmak için gelmesine ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini sunmasına rağmen toplantı salonuna alınmadığını, paydan kaynaklı haklarını Genel Kurul?da kullanmasının engellendiğini, bu nedenle Genel Kurul toplantısının yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, yapılması halinde toplantı ve toplantıda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunu buna rağmen toplantı başkanının hukuka aykırı bir biçimde söz konusu maddeyi görüşmesi halinde hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden?in payları için olumsuz oy kullanacağını ve TTK 420. maddesi gereğince finansal tabloların okunması ve müzakeresi gündem maddesi ile, finansal tablolarla bağlantılı maddelerin görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılmasını talep ettiğini, TTK 420 gereğince bu talep gereğince, oylama yapılmasının toplantı başkanı tarafından otomatik olarak toplantının bir ay sonraya ertelenmesi gerekmesine rağmen, hukuka aykırı olarak erteleme yapılmadığını, maddenin görüşülmesi ve karar alınmasının yok hükmünde olduğunu ve yokluğun tespiti amacıyla dava açacağını bildirdi. Buna rağmen toplantının yapılması halinde de hem kendi paylarından doğan oy hakları hem de vekili bulunduğu Mustafa Nadi Özerden?in payları için olumsuz oy kullanacağını bildirdi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve toplantıya katılanların 41.377.380 adet kabul, Sedat ÖZYURT 1.570.500 oy asaleten ve 35.059.927 oy Mustafa Nadi ÖZERDEN vekili olmak üzere toplam 36.630.427 adet ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Sedat Özyurt kendi adına ve Mustafa Nadi Özerden?in A grubu imtiyazlı paylarını İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Naci Tamer Özerden Huriye Aksoy Tutanak Yazmanı Zeynep AYGÜL temsilen söz aldı. Gündem maddesinin görüşülmesinde ifade ettiğimiz nedenlerle olumsuz oy kullandık dedi.
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında 3.576.307 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 8.058.632,02 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına 7.423 red oyuna karşılık 45.035.841 kabul oyu neticesinde karar verilmiştir.
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Mevcut değil
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması yönündeki teklifi, 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7'nci gündem maddesinde görüşülmüştür.
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 185.403.568,41 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı Kurumlar Vergisi?ne göre hesaplanan 165.265.869,15 TL mali zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu?nun, Seri:II, 14.1 No?lu ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği?? uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu?nun incelenmesi sonucunda 123.187.658,00 TL kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K. mali tablolarında 185.403.568,41 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu 3 Mart 2022 tarihli toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere kar payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar almıştır.
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2022 tarih ve 734 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21?inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde Şirketin 2021 yılını dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir karın oluşmadığı tespit edildi. Başka söz alan olmadı. Dağıtılabilir kar oluşmadığından gerekli bilgilendirme yapılarak gündem maddesi kapsamında dönem zararının geçmiş yıllar hesabına aktarılmasına 5.626 TL olumsuz oya karşılık 77.443.146 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://pekergyo.com/wp-content/uploads/2021/12/GenelKurulToplantiTutanagi.pdf
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2020 yılında 555.525 TL Dönem karı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmayacağı teklifi oy birliği ile kabul edildi.
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. -
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisi okundu.Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan ve 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerek VUK düzenlenmelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2020 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağı hususunda bilgi verildi.
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. -
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d7b648589017bf465d830612f
PETROKENT TURİZM A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001453
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 2020 yılına ilişkin olarak 2021 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket'in 2020 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanmış olması nedeniyle dönem kârı oluşmadığından herhangi bir kâr dağıtımı söz konusu olmamıştır.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2020 yılına ilişkin olarak 2021 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952243
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 1 Ekim 2021 ? 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçilmiştir. Yönetim Kurulu?nun 1 Ekim 2021 ? 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 29.06.2022 tarih ve 13 numaralı karar Sn. Nursen Sipahi tarafından okundu. Yönetim Kurulu kararı müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tuncay Güneş tarafından ?sermaye artırmayı düşünüyor musunuz? sorusu yöneltilmiştir. Bu soru Sn. Fırat Korkunç tarafından, ?gündemde sermaye artırımı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu bu doğrultuda bir karar aldığı takdirde KAP?ta bilgi verilecektir.? şeklinde yanıtlanmıştır. Yapılan oylama sonucunda kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinden 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 9.060.781-TL (Dokuz Milyon Altmış Bin Yediyüz Seksenbir Türk Lirası) net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.005.865,22-TL (Bir Milyon Beş Bin Sekiz Yüz Altmış Beş Türk Lirası Yirmi iki Kuruş) net dönem karı mevcuttur. 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Şirketimiz 26 Şubat 2021 tarih ve 1267 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer alan 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer alan 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 191.281 Bin TL dönem karından; 50.613 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 140.668 Bin TL?sının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve yedek akçelerin kulanılmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
QNB FİNANSBANK A.Ş. Gündemin 6. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca, 2020 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.487.009.053,70- Türk Lirası safi kar ile Finansal Araçlar Sunum Standardı (?TMS 32?) uyarınca, önceki dönem finansal tablolarında rayiç değeriyle değerlenip değerleme farkları diğer kapsamlı gelir içerisinde gösterilmiş bulunan yatırımların bu dönem geçmiş yıl karlarına yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan 101.266.916,66 Türk Lirası tutarın da ilavesiyle ulaşılan 2.588.275.973,36 Türk Lirası?nın, Türk Ticaret Kanunu?nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususları 1 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 3.345.892.342,466 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 10 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulda kar dağıtım kararı alınmıştır.
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Yoktur
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 4.871.778 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda -40.251.256 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul?a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
RAY SİGORTA A.Ş. https://www.raysigorta.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 9.Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2020 yılı SPK mevzuatına göre karının 410.426.474-TL, VUK karının -67.595.062,17-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu oy birliği ile kabul edildi.
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 8.Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2020 yılı VUK karının 18.225.948,27-TL, SPK mevzuatına göre karının -36.124.780-TL(zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 18/10/2022 tarihli ve 2022/22 sayılı kararı ile; (1) SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; (2.990.424) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (51.765.573) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, (2) TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (5.733.795,44) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine; dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yoktur
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulunu'nun 2020 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu.117.800 Red oyuna karşılık 10.760.287 oy ile kabul edildi.
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 04.03.2021 tarihli önerisi olan ?Net dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 11.496.261,62-TL'nin 2020 yılında başlayıp hali hazırda devam eden pandemi koşullarında nakit pozisyonunu güçlü tutulması ve yatırım planlarının finansmanı için dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu? Genel Kurul?un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833575
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.
SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918511
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. -
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 14-04-2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2020 yılı dönem karının oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden, kar dağıtmama kararını oy birliği ile almıştır.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr Dağıtımı yapılacaktır.
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. https://sasa.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgileri adresinde yer almaktadır.
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944330
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.984.289 TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 4.008.003,75 TL kâr etmiş olup, Şirketimizin kâr dağıtım politikası, dikkate alınarak, 2020 yılı için kâr dağıtılmamasının, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri oybirliği kabul edildi.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 23.02.2021 tarih ve 10 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 799.554.002,36 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 586.795.628,00 TL net dönem karı oluştuğu; TTK?nın 519 uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayemizin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 586.795.628,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 9.929.811,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 596.725.439,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL?nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 20.04.2021 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık 545.295.396,92 oy ile kabul edildi.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, Şirket Yönetim Kurulu' nun 12.03.2021 tarih 2021-296 sayılı kararı gereği; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca bağımsız denetimden geçmiş, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan; 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına aktarılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. TUTANAK 6.MADDE
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda, 2020 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Yoktur
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Gündem Maddesi 7- ? 2020 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması ? konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 10.929.355 TL "Dönem Karı" meydana gelmiş olup 237.268 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten ve 513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 10.178.350 TL dönem karı kalmıştır. Yıl içerisinde yapılan 10.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 10.188.850 TL dağıtılabilir net dönem karı meydana gelmiştir. Yasal kayıtlarda ise yapılan hesaplamalar sonucunda 10.274.780,04 TL dönem karı meydana gelmiş olup 513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 9.761.043,04 TL karın yönetim kurulunun 28.04.2021 tarih ve 434 sayılı kararı ile geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklif edilmiştir. 2020 yılı kar-zararının müzakeresi hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 22.934.892,05 adet kabul oyu (toplamda 22.934.892,05 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle 9.761.043,04 TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi kabul edildi.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021-09 sayılı kararı doğrultusunda 2020 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına karar verilmiştir.
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamıştır.
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. ?Şirketimizin 1 Ocak 2020 ? 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS?ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 33.685.741,00.- TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 4.346.532,86 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 4.129.206,22 TL?lik kısmının dağıtılabilir dönem kârının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Covid-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.?
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. ?Şirketimizin 1 Ocak 2020 ? 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS?ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 6.665.353 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 1.939.704 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 1.842.719,00 TL?lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Covid-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.?
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtılmaması, 2020 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.Buna ilişkin genel kurul tutanağı KAP'ta yayınlanmıştır.
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
ŞEKERBANK T.A.Ş. Gündem Madde 8: 2020 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka'nın 2020 yılı kar/zarar hesabının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarına göre oluşan 52.617.016,75 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; %5'inin 2.630.850,84 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere; dönem içerisinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin gelir yazılan tutarın %75'i olan 23.330.328,76 TL ve Bankamız gayrimenkul satışı ile gelir yazılan tutar olan 2.359.237,65 TL olmak üzere toplam 25.689.566,41 TL'nin özel fonlar hesabına alınması, Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 24.296.599,50 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması, Diğer taraftan, geçmiş yıl zararı olan 5.999.705,09 TL içerisinde yer alan Bankamız gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 4.049.570,86 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere dönem karında yer alan tutar ile birlikte toplam 29.739.137,27 TL'nin özel fonlar hesabına alınması, bu hesaplamaların sonucunda geçmiş yıl zararı hesabında kalan 10.049.275,95 TL ve dönem karından transfer edilen tutar ile birlikte toplam 14.247.323,55 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması oybirliği ile kabul edildi.
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet zararının geçmiş yıllara aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 06.10.2021 tarih ve 2021/12 sayılı teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu,mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. -
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştı
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2020 yılı Karı ile ilgili olarak 10.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. Şirketin 25.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile, 2020 yılında dönem zararı olması sebebi ile, 2020 olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılmaması kararı alınmıştır.
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun 31/03/2022 tarih ve 2022 / 04 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi okundu. Bu esnada ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ söz alarak şirket sermayesinin net %10?u tutarında kar payı dağıtılmasını ve dağıtım tarihinin 03/06/2022 olarak belirlemesini önerdi. Her iki öneri de müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; 2021 yılı karından kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra şirket sermayesinin net %10?u tutarında kar payının 03/06/2022 tarihinde dağıtılması görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)?nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden 293.000.924 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK ) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 132.197.320,20 TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan zarar nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. -
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Madde :6 Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 230.875.951.-TL (İkiYüzOtuzMilyonSekizYüzYetmişBeşBinDokuzYüzElliBirTürkLirası) (Vergi Usul Kanununa göre 244.165.186,03 TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine yönelik Yönetim Kurulunun 20.12.2021 tarih ve 52 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 03.03.2021 tarih 2020/05 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre 1.735.827 TLTL, Vergi Usul Kanunu?na göre hazırlanan yasal kayıtlara göre ise 930.605,03 TL zarar oluşmasından dolayı oluşan zararın geçmiş yıllar karından indirilmesine ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu teklif 0 TL?lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 11.069.935 TL?lik nominal değerli olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920159
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul tutanak dosyasında 5.maddede yer almaktadır https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955914
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 02/04 sayılı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 127.897.705 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 125.803.509 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına" ilişkin teklifi 2.451 TL'lik payın red oyuna karşılık 179.254.266 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
TURCAS PETROL A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen 2021 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Net Dönem Zararı ve Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmamasına yönelik teklif, 0 ret oyuna karşılık 142.988.491,923 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951221
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. "Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2020 yılı faaliyetleri sonucu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 33.330.009 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karına ulaşılmaktadır. (Vergi Usul Kanunu Hükümlerine (Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.127.913 TL dir.) VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızda oluşan geçmiş yıllar zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulunun 24.06.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile hazırlanan teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, 8.628 adet red oyuna karşılık, 42.137.373 adet kabul oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edildi."
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2021 yılında dağıtılmıştır.
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Şirketimiz tarafından 31.12.2021 tarihli; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 50.570.441 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup, Dönem Karının 2022 - 2024 yıllarında yapılan/planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.?nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.493.511.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 3.070.277.889,10 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Gerek VUK gerekse UFRS esasına göre hazırlanan mali tablolarda faaliyetlerin zarar ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 3.070.277.889,10 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 2.493.511.000,00 TL Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Zararının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, 39 TL red oyuna karşılık 169.384.770,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 5.588.000.000.-TL (Beş Milyar Beşyüz Seksensekiz Milyon Türk Lirası) net dönem zararı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713.-TL (Onyedi Milyar Üçyüzotuzdokuz Milyon Üçyüz On Bin Yediyüzonüç Türk Lirası) net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 16.345.436.976.-TL (Onaltı Milyar Üçyüzkırkbeş Milyon Dörtyüzotuzaltı Bin Dokuzyüzyetmişaltı Türk Lirası) geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 5.588.000.000.-TL (Beş Milyar Beşyüz Seksensekiz Milyon Türk Lirası) net dönem zararının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2020 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır.
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. -
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yoktur.
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Yönetim Kurulunun 09 Haziran 2021 tarihli ve 2020/5 Sayılı kararına göre; Şirketin 1 Ocak 2020 ? 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan dönem karından (5.407.503 TL, Yasal Kayıtlara göre -298.196,09 TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların, 5.518.029,671 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2020 hesap yılı Bilanço Karına iliskin teklif 31.03.2021 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bankamızın 2020 yılında vergi sonrası 6.238.002.719,48 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; ortaklarımıza nakit brüt 623.800.000,00 TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 5 Nisan 2021 tarihinde başlanılmasına, Banka'nın 2020 yılı içerisinde Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 196.447.659,62 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 6. maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/2021-03-31-Genel-Kurul-Tutanak.pdf
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul/2020/2020GenelKurulToplant%C4%B1Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. -
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Esas Sözleşmesi?nin Kârın Dağıtımı başlıklı 26. maddesi uyarınca; vergi ve yasal yükümlükler düşüldükten sonra elde edilen 501.839.750,54 TL.?lik net dönem kârının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesi, 2020 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen gayrı menkullere ait satış gelirinin 44.700.233,01 TL.?lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabında tutulması şeklindeki kâr dağıtım önerisi, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. -
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 01.03.2021 tarihli kararı 31.03.2021 tarihli Genel Kurul?un toplantısında Şirket?in Konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 493.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 09 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden ödenmesine karar verilmiştir.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2021 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 13.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 12.03.2021 tarih, 2021/007 sayılı kararıyla almış olduğu; şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde vergi bilançosuna göre zarar etmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)?ne göre kar dağıtma imkanı bulunmamaktadır. Kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşüldü, Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Şirketimiz payları 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 11 Kasım 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulumuz olacaktır.
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. https://www.ulusoyelektrik.com.tr/sites/other/ulusoyelektrik/uploads/contents/268/5e43506a2458baaeb6ac2d3f6c7aeee2.pdf
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 471.112,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 43.282.290,00 TL' dir. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL?dir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.192.838,10 TL ayrılmasına, Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı?nın 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine, 41.089.451,90 TL?nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul?un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. -
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. -
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957067 bağlantısında paylaşılan Genel Kurul toplantı tutanağının yedinci maddesinde ilgili duruma ilişkin açıklama yapılmıştır.
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bulunmamaktadır
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı gerçekleşmiş olup, net dağıtılabilir dönem kârının %34.5224?ü oranına tekabül eden, safi karın 40.000.000,-TL?lik kısmı bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmıştır.
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 2020 faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 360.306,47-TL karın geçmiş yıllar zararında yer alan 1.745.166,13-TL'den mahsup edilmesi, 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması ve bu kararımızın Genel Kurul'un öneri ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 2020 yılı Genel Kurulunda kar dağıtımı yapılması için önerge verildi ve kabul edildi.
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 6.447.315-TL'lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 1.808.024,77TL), üzerinden Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve daha sonra kalan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve bu nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun 07/04/2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararı ile hazırlanan teklif ortakların onayına sunuldu, müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi
VBT YAZILIM A.Ş. -
VERUSA HOLDİNG A.Ş. -
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. madde 7
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. 18.06.2021 tarihli Genel kurul gündeminin 7. maddesi; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu karan, Karar Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi Ayşe GÖNEN tarafından Genel Kurul?a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; I) 2020 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun seri:II.14.1 ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar tebliği? hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 3.885.653 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 1.309.550,02 TL dönem zararı mevcuttur. II) Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2020 yılında kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kâr dağıtımı yapılmaması oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 2022 yılı içinde yapılacak genel kurulda ilan edilecektir.
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu; Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. MADDE 7. Şirketimizin 2018, 2019 yıllarındaki zarar nedeniyle kar dağıtılmamasına ve 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp geçmiş yıl zararları hesabına mahsup edilmesine , oybirliği ile kabul edilmiştir.
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. MADDE 8) Yönetim Kurulu?nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu; Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. Kar payı dağıtımı yapılmıştır.
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtımına karar verilmiştir.
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 19.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Karar ile 2020 mali yılının zararla kapatılmasından dolayı, karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimiz payları 28-30 Nisan 2021 tarihleri arasında halka arz edilmiş olup 6 Mayıs 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurul toplantımız 2022 yılı içinde yapılacaktır.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2020 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 38.207 bin TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 258.860 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıllar zararları sebebiyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır