Şirket Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2019 yılında yapılan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından kar dağıtımı teklif edilmiş ve onaylanmıştır.
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi Salih YILMAZ tarafından okundu. Genel kurulun onayına sunulan teklif elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. "7- Toplantı Başkanlığı?na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket?in Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 3.922.964,00 TL net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 12.883.823,32 TL dönem zararı oluşmuştur. Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi."
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu?nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
AKBANK T.A.Ş. Banka?nın 2018 yılı kârının Yönetim Kurulu?nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 39.560 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 4.045.363.076,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Banka?nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka?nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40?ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır. Bununla birlikte; hissedarların, Banka?nın ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri gözetilmek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun sektörün özkaynaklarının güçlendirilmesine yönelik yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2018 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.689.643.567,48 TL.?lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, net kârın tamamının ?Olağanüstü Yedekler?e aktarılmasına karar verildi.
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 13 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; 1- Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına, 2- VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 7. md Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine sunulmuş olan Kar Dağıtım Tablosu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yasal mevzuata göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılamayacağı hususu onaya sunuldu, müzakere edildi, kar dağıtımı yapılamaması hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
AKIN TEKSTİL A.Ş. Temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2019 yılında yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda kârın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 2 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurulda kar dağıtım kararı alınmıştır.
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda 2018 yılı faaliyetleri kâr ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı önerilmemiştir. Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.
AKSİGORTA A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tarihinde Dağıtılabilir Kar olmaması sebebi ile Kar Dağıtımı yapılmamıştır.
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750618 - 8. madde
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. -
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulup Şirket politikaları değerlendirildiğinde; Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına, ayrıca kar dağıtımı ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına; karar verilmiştir.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasına ilişkin teklifi olmamıştır.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2018 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Yönetim Kurulu?nun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Kar dağıtım politikamız doğrultusunda her faaliyet döneminde düzenli olarak kar dağıtımı yapılmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Net dönem zararı bulunduğundan 2018 faaliyet dönemi için 2019 yılı içinde kâr dağıtımı yapılmamıştır
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. -
ARÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurulda onaylanan Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, yüksek faiz ortamında Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması, kabul edildi.
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Kar dağıtımı yapılmamıştır.
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6. Kar dağıtımı ile ilgili olarak; 2018 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması konusunda müzakere açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 675.065 red oyuna karşılık 16.204.216,50 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855950
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir. www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762015
ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda; -01/01/2018-31/12/2018 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 1.727.311,00 TL, Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 1.438.443,30 TL dönem karı gerçekleşmiştir. -Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan 1.727.311,00 TL tutarındaki dönem karının olağanüstü yedeklere alınmasına, -2018 yılı yasal kayıtlara göre hesaplanan 1.438.443,30 TL?lik dönem karının (5.809.661,91) TL?lik geçmiş geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, -Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına, ilişkin teklifin onaylanmasına ve yukarıda belirtilen şekilde 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 09.03.2020 tarih ve 882/1141 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına 800.100 red oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ileoy çokluğu ile Kabul edilmiştir.
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.03.2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararı ile alınan 2018 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 298.643-TL'lik dönem Zararının(Yasal Kayıtlara Göre 247.733TL kar) geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine, (Yasal Kayıtlara göre 12.387-TL yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca zarar hesaplaması nedeniyle ortaklara kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2018 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 5.242.910 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 6.845.090 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu.
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 19/03/2019 Tarih ve 2019/14 Sayılı Kararı ile alınan 2018 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 12.562.985-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 4.347.465-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 217.373-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 12.345.611,75-TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 4.130.092- TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. Şirketin faaliyetleri sonucu zarar hesaplanmış olması,bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamıştır.
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
AYEN ENERJİ A.Ş. 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait SPK 'nın Seri-II 14.I sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem zararı -22.185.163 TL'dir. Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 33.188.072,38 TL Dönem Net Karı oluşmuştur. Şirketimizin kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikasında yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedeklere alınmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
AYGAZ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 28 Mart 2019 Tarihli Genel Kurul Tutanağı, 4 Nolu Gündem maddesi
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Dağıtılmıştır.
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2018 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. Gündemin 6. maddesi gereğince, kar dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Yasal kayıtlara (VUK) göre, 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karının 49.285.019.-TL olduğu açıklandı. Yönetim Kurulu tarafından önerildiği üzere, Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın şirket bünyesinde tutulması 0 red oyuna karşılık 94.434.029,818 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2018 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı Net Dönem Zararı 13.578.589 TL?dir. 2018 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 4.357.985.489,80 olumsuz oya karşı 9.187.367.340,77 olumlu oy ile kabul edildi.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 2018 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı Net Dönem Zararı 76.565.711,00 TL?dir. 2018 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 29.891.909.532,91 olumlu oy ile kabul edildi.
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BERA HOLDİNG A.Ş. Konsolide Karın ileriki yıllarda ooluşacak karlarla birlikte dağıtılmak üzere, özkaynakları güçlendirmek amacıyla Holding bünyesinde tutularak dağıtılmaması
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 823.517 TL net dönem kârı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 4.067.731,63 TL dönem net kârının %5'i oranında, 203.386,58 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızdaki 2018 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 3.864.345,05 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ?01.06.2018-31.05.2019? tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 09.01.2020 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7.maddesinde konu görüşülmüştür. ? 7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2018 ? 31.05.2019 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi 305.711.408-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2018?31.05.2019 tarihli özel hesap dönemi Genel Kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 09.12.2019 tarih ve 2019/36 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 01.06.2018-31.05.2019 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. ?
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz 2019 yılında 5.400.000 TL tutarında brüt kar dağıtımı gerçekleştirmiştir.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Bulunmamaktadır
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. Bulunmamaktadır.
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. -
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Bulunmamaktadır.
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususunun genel kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741132
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. Şirket 2018 yılında kar etmemiştir.
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket 2018 yılında kar elde etmemiştir.
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Dönem net zararının 11.496.411 ? TL olması sebebiyle kar dağıtımı yapılamamıştır.// Şirket?in 2018 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
CEO EVENT MEDYA A.Ş. -
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Yönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi bulunmamaktadır.
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu?nun 10.04.2019 / 15 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2018 yılında oluşan net kar? ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. -
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Şirket 2019 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır.
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681770
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı 7. maddesi
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 2018 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi okundu. Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2018 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. "7- Toplantı Başkanlığı?na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 154.925.532,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 62.774.319,71 TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir."
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Dağıtılabilir Kar olmaması sebebi ile Kar Dağıtımı yapılmamıştır.
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz 23.05.2019 günü gerçekleşen 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2018 yılı ile ilgili Kar Dağıtımı yapılmaması kararını almıştır.
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 2018 yılına ait T.T.K ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince dönem karı bulunmaması dolayısıyla kar dağıtımında bulunulmamıştır..
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 10.04.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 5. md - Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nin 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karı hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu. Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ?nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan (solo) finansal tablolarına göre, 2018 yılı faaliyetlerinden 38.243.618 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (3.481.625,77) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. VUK hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre "Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki "2018 yılı Kâr Dağıtım Tablosu"nun onaylanmasına, katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 Genel Kurulu halka açık olmayan dönemde yapılmıştır. 2020 Genel Kurul da henüz yapılmamıştır.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu nun 27.02.2019 tarihli 07/2019 sayılı kararı uyarınca 2018 yılına ilişkin 8.378.556,00TL net dönem karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeni ile net dağıtılabilri dönem karı kalmadığından kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a arz ve teklifine karar verilmiştir.
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.03.2019 tarihli ve 2019/13 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 136.361.117 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 116.652.426 TL net kâr ile sonuçlanmış olup, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak; yeni finansman ihtiyacının doğmaması ve mali yapının güçlendirilmesi amacıyla, 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına 3.157.218,35 adet olumsuz oya karşın 170.597.551,28 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre; 1.388.978 TL tutarında Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" oluştuğu, - TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 1.253.406 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması? yönündeki teklifi Genel Kurul?un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Şirket 2019 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır.
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748331
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741810
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757453
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. -
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündemin 8nci maddesi kapsamında; 2018 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolara göre 3.933.529-TL olarak gerçekleşen net dönem karı elde edilmesine rağmen Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımızda (64.071.667,63-TL) zarar edilmiş olması nedeniyle kar dağıtımının yapılmayarak ilgili zarar tutarının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nca hazırlanan öneri ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul?un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmaması hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.859.259,667 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 26.03.2019 tarihinde gerçekleşen 2018 faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 28.11.2019 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. "Madde 8:) Şirketimizin, 2018 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu, Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 77.185.202,90 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 77.185.202,90 TL'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (URFS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve bağımsız Denetim Şirketi KPMG Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir tablosunun incelenmesi sonucunda 101.230.873 TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında 77.185.202,90 TL zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve 101.230.873 TL?nin geçmiş yıl karlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi. "
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765769
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Kar payı dağıtılması kararı alınmıştır.
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2018 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu? nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2018 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu' nun, 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2019 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 2.306.073,92.-TL dönem kârı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 16.248.720.-TL dönem karı oluşmuştur.Buna göre; Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, VUK hükümlerine göre oluşan karın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabından mahsubuna, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre oluşan karın "Geçmiş Yıllar Karı" hesabına aktarılmasına bu sebeple kar dağıtımı yapılmamasına, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. -
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. -
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2018 yılına ilişkin genel kurul toplantısında kar dağıtım yapılmasına karar verilmiştir.
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar payı dağıtılması kararı alınmıştır.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770341
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Dağıtımı yapıldı.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Teklif edilmemiştir.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. -
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. -
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 2017 yılı faaliyet döneminde zarar açıklanmış olması nedeniyle 2017 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2016 ve 2017 karlarının dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. -
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla, Şirket?imizin kurumsal internet sitesi olan https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresinde halihazırda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve 23 Eylül 2014 tarihli 01.06.2013 ? 31.05.2014 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda pay sahiplerince onaylanmış Kar Dağıtım Politikası?nın uygulanmaya devam edeceği hususu belirtildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre vergi öncesi 203.974.949?TL (vergi sonrası 205.168.695 TL) net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulu?nun 24.09.2019 tarihli ve 644 sayılı kararı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi okundu. Yönetim Kurulu?nun 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin yukarıda belirtilen kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu?nun yukarıda belirtilen teklifi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre vergi öncesi 203.974.949?TL (vergi sonrası 205.168.695 TL) net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, toplantıda elektronik ortamda oy kullanan pay sahiplerinin 1 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 1 TL itibari değerli paydan doğan olumsuz oya karşılık; toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 66.385.138 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oyları ile birlikte olmak üzere toplam 66.678.193 TL itibari değerli paydan doğan olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi. Pay sahibi Yusuf Tekin elektronik ortamda şerh koymuştur.
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 2018 faaliyet yılına ilişkin 2019 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir.
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Gündemin 10 numaralı Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararına ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.04.2020 tarihli 2020/07 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK?nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Musavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 14.651.030,00 Türk Lirası tutarında Şirket?e ait ?Dönem Kârı? elde edildiği bilgisi verilerek, 2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul Toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 yılında kar dağıtımı yapılmıştır.
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında gerçekleşen 30.510.556 TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağılmaması yönündeki teklifi 08.11.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II.14.1. sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında dönem zarar bulunduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığı ve mevcut zararın Şirket bünyesinde tutulması kararının Genel Kurul?a teklif edilmesinin onaya sunularak teklifin onaylanmasına; 72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÜNDEM MADDESİ 7) 2019 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan `?Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle; şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle şirketin mali yapısının korunması ve özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2019 yılı karının dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılması. `? önerisi genel kurula okundu, Genel Kurul?un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. Buna göre; Yasal kayıtlarımızda yer alan vergiler ayrılmış Net Dönem karı; 7.301.181,03- TL?dir. SPK?ya göre Vergiler ayrılmış Net Dönem karı (konsolide) 11.300.990,00- TL?dir. Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği ayrılma zorunluluğu bulunan yasal yedek Akçenin; 117.816,79- TL olarak ayrılması ve sonrasında kalan konsolide net dağıtılabilir dönem karı; 11.183.173,21 TL?dır. SPK?ya göre kalan 11.183.173,21- TL nin Olağanüstü yedek olarak ayrılması, yasal kayıtlara göre ise kalan 7.183.364,24- TL?nin Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıllar karlarına ilavesine, genel kurulun oybirliği ile karar verildi.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832367- https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852958
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı 7 no.lu Madde
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Genel Kurul? bölümü içerisinde ?2018 Olağan? başlığı altında ?Tutanak? bölümünde ?7. Madde? altında sunulmuştur. ?31.12.2018 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.?
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 2019 yılında kar dağıtılmıştır.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu 2019 dönemi içinde kar dağıtım teklifinde bulunmuştur.
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin 01.03.2019 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden 31.12.2018 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmaması 2018 yılı Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ?Şirketimiz?in yasal kayıtlarında yer alan, 5.650.425,50 TL 2018 yılı net zarardan, 2018 yılı içinde yapılan pay satışlarına ilişkin vergi mevzuatına göre hesaplanan kazancın %75?lik 21.493.225,35 TL kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5/1-e bendi uyarınca kurumlar vergisi istisnasından yararlanması için, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar sermayeye ilave dışında başka bir hesaba aktarılmadan ve işletmeden çekilmeden tutulmak üzere, özkaynaklardaki Özel Fonlar Hesabı?na aktarılmasından sonra oluşan 27.143.650,85 TL zarar tutarının olağanüstü yedeklerden ve Şirketimiz?in konsolide TFRS mali tablolarındaki 35.543 Bin TL 2018 yılı net karının, geçmiş yıl zararlarından mahsubunun? şeklindeki tek önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu önergesinin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu?nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun nedeni ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket?in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
GSD HOLDİNG A.Ş. "Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ilgili ?Şirketimiz?in yasal kayıtlarında yer alan 252.996.557,98 TL 2018 yılı net karından 12.649.827,90 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 240.346.730,08 TL tutarındaki kısmın ve 293.188 Bin TL 2018 yılı konsolide TFRS net karından 12.650 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 280.538 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması? şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu?nun önergesinin aynen kabulüne katılanların oy birliğiyle karar verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu?nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun nedeni ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket?in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. "
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 2018 yılı kârının kullanım şekline dair 28/03/2019 tarihli kararı aşağıdaki gibidir; ?2018 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 328.819.510,81-?, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 64.340.136,00-? (ana ortaklığa ait) net dönem zararı yapmıştır. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması önerilmektedir. ? Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul?un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun 2018 yılı kârının kullanım şekline ilişkin kararı 600-? itibari değerde olumsuz oya karşılık 260.868.165,110739-? itibari değerde oyla onaylanmıştır.
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2018 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklif etmiştir.
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753934
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Yok
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 9-) 22.05.2019 tarih ve 283 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, "Şirketin kâr dağıtım politikası; Şirketimiz yönetim kurulu, pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını, HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin genel karlılık durumunu dikkate alarak dağıtılabilir karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir." şeklindeki 2019 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK kayıtlarına göre 23.725.783.TL kar oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan 1.991.986,83 TL dönem karından 99.599,34 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra SPK kayıtlarına göre kar oluşan kardan kalan 23.626.183,66 TL?nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. İlgili tutanak metnine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751035 linkinde bulunan Genel Kurul Tutanağı Madde 7'den ulaşabilirsiniz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Bankamızın 2018 yılı bilanço karının dağıtımı hususunda teklif 29.03.2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu?n onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2018 yılı karının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak pay sahiplerine verilen bilgi aşağıdaki linkte yer alan dokümanın 7.maddesinde yer almaktadır. https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/29032019_GENELKURULTOPLANTITUTANA%C4%9EI.pdf
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2018 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, kalan tutar olan 31.139.186,25 TL nin şirketin yeni faaliyet döneminde yapacağı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775072
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 yılı hesap Dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara ve Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımızda dönem zararı çıkmış olup, herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmayacağı hususunun ortakların bilgisine sunulması;
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.03.2019 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda, 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosunda 6.828.981 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 3.199.067 TL net dönem karı bulunmaktadır. 2. Mevzuat, esas sözleşme ve kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikalarını da dikkate alarak, yasal kayıtlara göre oluşan 3.199.067 TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2018 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması, hususunda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 42.530.250 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 6.686.404,07 TL net dönem karı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GÜNDEM MADDE 5: 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul?un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 20.261.421 TL'dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 15.980.225,70 TL net dönem karı mevcuttur. Yasal kayıtlarımızda geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden elde olunan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususu, Yönetim Kurulunca önerilmiştir. Yasal kayıtlara göre, 2019 Yılı karı olan 15.980.225,70 TL net karın içinde gayrimenkul satış kazancı bulunduğundan, bu tutarın 7.908.166,67 TL?lik kısmı, mevzuat gereğince (Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5/1-e maddesi) bilançomuzun pasif kalemi altında özel fon hesabına alınmış olup, bakiye karın yönetim kurulumuzun önerisi doğrultusunda, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.
İHLAS HOLDİNG A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II-14.1 ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 15.541.166,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 51.101.130,71 TL net dönem zararı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2019 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 1.368.087,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 508.298,16 TL net dönem karı mevcuttur. 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 83.521.231 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 35.824.558,33 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2019 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4,355,760 TL'si 2019 yılı dağıtılabilir net dönem karından, 10,976,915 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 15.332.675 TL?nin bedelsiz pay olarak dağıtılması 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun önerisinin, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. -
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 25.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir. https://www.isleasing.com.tr/Sites/1/upload/files/TOPLANTI_TUTANAGI-726.pdf
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Usul Kanunu?na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verilmiştir.
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 yılı karı Sermayenin %5'inden azdır. Bu sebeple kar dağıtılmama kararı alınmıştır. İlgili Genel Kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni: Gündemin 6. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2018 tarihi itibarıyla sırasıyla 3.073.702,- TL ve 3.442.077,17 TL net dönem karı oluştuğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2018 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem karlarından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması ve kalan tutarların her iki kayıtta da olağanüstü yedekler hesabında oybirliği ile kabul edildi.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka arzımızdan bu yana Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasına yönelik teklif kararı alınmamıştır.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Şirketimizin, 2018 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 42.017.566 TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 42.444,61 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2018 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiş olup teklifin kabulunü Genel Kurulun onayına sunarız. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi, Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Yoktur.
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ OLMAMIŞTIR.
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Yoktur.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 yılında kar dağıtılmıştır.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2018 yılı faaliyeti sonucunda SPK?nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 67.151.113,92 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 88.399.478,02 TL olduğuna, TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı vergi sonrası ticari kar olan 88.399.478,02 TL `den geçmiş yıl zararı olan 2.759.205,43 TL düşülmesinden sonra kalanın 85.640.272,59 TL olduğuna,TTK hükümleri çerçevesinde geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan vergi sonrası ticari kar olan 85.640.272,59 TL üzerinden %5 oranında 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 7.701.271,95 TL birinci tertip yasal yedek akçe ile bu dönem ayrılması planlanan 4.282.013,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe toplamının 11.983.285,58 TL olduğu ve şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL?nin beşte biri olan 11.664.000 TL?yi aştığına, Şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL?nin beşte biri olan 11.664.000 TL?ye ulaşana kadar 3.962.728,05 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 3.962.728,05 TL?lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 63.188.385,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 81.677.544,54 TL olduğuna, Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 81.677.544,54 TL ve SPK hükümlerine göre 63.188.385,87 TL?nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu?nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, 16.000,00 olumsuz oya karşılık 42.153.965,876001 TL?lık olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 5 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni : "Gündemin altıncı maddesi gereğince, 11.03.2019 tarih ve 2019 / 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 23.387.670 TL ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 171.829.149 TL dönem zararı oluştuğu tespit edilmiş olup, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul?a sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. "
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı Madde 7
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Karar No: 2019/10 Yönetim Kurulu Karar Tarih: 11.04.2019 Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 55.868.719,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu; ancak Şirket'in nakit durumu ve devam etmekte olan yatırımları dikkate alındığında Genel Kurul'a kâr payı dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar vermiştir.
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 31.12.2018 yıl sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2018 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765804
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849482
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Kâr payı dağıtılmıştır.
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulunun ? Şirketimizin 2018 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2018 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına? ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu?nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu?nun 2018 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. "13. ŞİRKET?İN ?KAR DAĞITIM POLİTİKASI? HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2018 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI,: Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır. Toplantı Başkanı, şirketin 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu?nun 28.02.2019 tarihli bir kararın bulunduğunu belirtti. Toplantı Başkanı Emine ÜSTÜNDAĞ?dan kar dağıtım teklifini okumasını istedi. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu?nun 523. maddesi, Esas Mukavelenamenin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu?nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 28.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2018 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması toplantıya katılanların %100 kabul, %0 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi."
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. -
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 25.03.2019 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurulun onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2019 yılı kar dağıtım sonucuna ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket?in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2019 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Neticede; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 651.899 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle elde edilen net dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine , Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2019 yılı hesap döneminde 1.055.759,33 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilin de Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına 9.531.172 TL?lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi
KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi 27.03.2019 tarihli ve 2019-07 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 27.03.2019 tarihli ve 2019-07 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu. Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge: Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2018 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 4.529.808 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 12.151.376,74 TL?dir) olduğu anlaşılmaktadır, 2018 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2018 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. 2018 faaliyetleri sonucu UFRS zarar oluşması ve 2018 yılı faaliyet döneminde TFRS'ye göre zarar açıklanmış olması nedeni ile 2018 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 04.03.2020 tarihli ve 2020/07 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulu?nun 04.03.2020 tarihli ve 2020/07 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 40.524.478.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 25.814.228,92.-TL net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2019 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.
LİDER FAKTORİNG A.Ş. -
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine paralel olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 2018 yılı dönem karının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasını teklif etti.Yapılan oylama sonucunda dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına toplam 363.045.066,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul?da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması.
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748533
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Şirketin 04.03.2019 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden; 01.01.2018-31.12.2018 döneminde Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle, 2018 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. yok
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. İlgili tutanağa https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348313 adresinden ulaşılabilir.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 2018 yılı faaliyet yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihiyle ilgili SPK?nın Kâr Payı Tebliği?nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin, 15.04.2019 tarihinde almış olduğu 2019/4 sayılı kararı neticesinde oluşan önergesi, Sn. Dilek Tepetam tarafından okundu. 1 Ocak 2018 ? 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait 35.830.357 TL dönem zararı bulunması, şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinden 911.215.575 kabul oyu neticesinde oy kullananların oy birliği ile karar verildi.
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarih ve 1035 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 56.468.090 adet kabul oyu, 147.001 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarih ve 1228 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündem Maddesi No:9 -- Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirketin uzun vadeli stratejileri ile yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak Şirketin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması, - Şirketin kar dağıtımına konu olmayan net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek akçelere aktarılması kabul edildi.
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 72.953.293.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 37.296.714,40 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2018 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2018 yılı faaliyet dönemini13.192.351-TL zarar (Yasal kayıtlar uyarınca 6.431.305,52TL zarar) ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesini ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN?ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Platformundan bildirildiği üzere 01.01.2019-31.12.2019 tarihli finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu oy çokluğu ile baul edilmiştir
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.831.713-TL. " Dönem Zararı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 563.458.44-TL `'Dönem Karı? oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 2017 takvim yılı zarar ile kapatıldığından ortaklara temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 21.03.2019 tarih ve 2019/5 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 438.780.114,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.561.891,30 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR?ün 1TL?ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL?lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 3.158.996TL'lik dönem Zararının (Yasal Kayıtlara Göre 3.182.862TL Zarar) geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ve ayrıca dağıtılacak kar olmadığından bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
MİGROS TİCARET A.Ş. Şirketimizin 16.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2018 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741199
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Dağıtılabilir kar oluşmamıştır.
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. Maddesi uyarınca; Şirket yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2019 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usüle uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre; "Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarına göre; 2018 faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle dağıtılabilir dönem net karı oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Şirket Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere kar payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finans Direktörü Ayşe İlik tarafından okunan, Yönetim Kurulu'nun "01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 75'736'359 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu, ancak Şirket'in nakit durumu dikkate alındığında; bu tutarın işletme sermayesi ihtiyaçları ve banka borçlarının ödenmesi için kullanılması ve bu nedenlerle kar payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi 4.037.400 red oyuna karşılık 15.830.132.014,8 adet kabul oyu ile birlikte ve böylece katılanların oyçokluğu ile onaylandı.
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 2020 genel kurulunda ilan edilecektir.
NET HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774646 adresinde bulunan NTHOL 2018 Olağan GK Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu?nun, Şirketin 01.01.2018 ? 31.12.2018 hesap döneminde, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak, Şirketin kar elde etmediği göz önüne alınarak kar dağıtımı yapılmamasını teklif ettiği belirtti
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. http://www.nigbas.com.tr/ThemeFiles/HomeAssets/dosyalar/yatirimci/2018-Olagan-Genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdf
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. -
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun 2019/13 sayılı aldığı karar ile ; Şirket'imizin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2018 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2019 Tarih ve 2019/07 sayılı kararının müzakeresi sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket'in 2018 yılı vergi sonrası net dönem karı 35.743.182,34 TL'dir ve geçmiş yıl zararları -36.927.633,47 TL'dir. Şirket'in geçmiş yıl zararları olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır. Yukarıdaki hususları göz önüne alarak; Yönetim Kurulu, Şirket'in yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtımı yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu' nun teklifi doğrultusunda hareket edilmesine oybirliği ile karar verildi.
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 06.03.2019 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, Şirket ortaklarından Sn. Dinçer ERSOY kar dağıtımı yapılmaması konusunda görüş talebinde bulundu. Sn.Volkan BAYRAM tarafından kar dağıtım politikasında herhangi değişiklik olmadığı, bu sene alınan kararın, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak Şirketin geçici bir uygulaması olarak ele alınmasının yerinde olacağı ifade edildi. Kar dağıtım kararı oya sunuldu. Yönetim Kurulu?nun 06.03.2019 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirket nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak; Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 51.434.516 TL ve 13.370.018,24 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 50.766.015,09 TL ve 12.701.517,33 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2018 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulu önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kar dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. -
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.oyakyatirimortakligi.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 4) Yönetim Kurulunun, 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında görülen net dönem karlarından mevzuat gereği yapılan indirimlerden sonra ulaşılan 114.061.825,37 TL net dağıtılabilir dönem karının 114.000.000,00 TL'sinin sermayeye ilave edilmesine, ilave edilen tutar kadar bedelsiz hisse senedinin ortaklara dağıtılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bedelsiz payların dağıtım süreci 17.07.2019 tarihinde tamamlanmış olup, sermayenin yeni şekli 22.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. -
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 yılı yasal kayıtlarda VUK?a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden (24.646.577,69) TL zarar, Sermaye Piyasası Kurulu?na verilen, Kurul?un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, (60.788.632) TL zarar çıkmıştır. Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası, hakkında Genel Kurulda bilgi verildi .
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Mevcut değil
PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764863
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 38.060.925,87 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 38.060.925,87 TL'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda; 49.019.715,00 TL zararın bulunduğu, bu zararın geçmiş yıl kârlarından düşülmesine karar verilmiş olup;Kâr/Zarar dağıtım teklifi EK/2?de yer aldığı şekliyle Genel Kurul?un onayına sunulacaktır.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarih ve 680 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 2019 yılında Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21?inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde 2019 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem kârının tamamının Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının teklif edildiği görüldü. Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu önerisi, ana sözleşme ve Pegasus Kâr Dağıtım Politikası hükümleri doğrultusunda 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının tamamının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına 1.342 TL olumsuz oya karşılık 71.263.631 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.pekergyo.com/wp-content/uploads/2019/06/Genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdf
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 2018 yılında 711.031 TL dönem karı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisi okundu.Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan ve 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerek VUK düzenlenmelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağı hususunda bilgi verildi.
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. -
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
PETROKENT TURİZM A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817602
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 2018 yılına ilişkin olarak 2019 yılında gerçekltştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket?in 2018 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanmış olması nedeniyle dönem kârı oluşmadığından herhangi bir kâr dağıtımı söz konusu olmamıştır.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2018 yılına ilişkin olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770074
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Yok - Kar dağıtımı yapılmıştır.
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları?na göre hazırlanan bilançomuzda 390.277-TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 68.020,84 TL net dönem karı mevcuttur. 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları?na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan karın dağıtılmaması yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Şirketimiz 27 Şubat 2019 tarih ve 1201 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2018 tarihli mali tablolarında yer alan 2018 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2018 tarihli mali tablolarında yer alan 2018 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 93.929 Bin TL dönem karından; 20.341 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 73.588 Bin TL?sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.
QNB FİNANSBANK A.Ş. 2018 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.409.826.453,75 Türk Lirası safi karın; 85.129.535,37 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçelere ve 2.324.696.918,38 TL'sinin ise Olağanüstü Yedek Akçelere ayrılmasına karar verilmiştir.
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.390.674 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda 40.468.808 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul?a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi..
RAY SİGORTA A.Ş. https://www.raysigorta.com.tr/About/General/104/genel-kurul-toplantilari
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 8.Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2018 yılı SPK mevzuatına göre karının 212.108.681-TL, VUK karının -103.976.972,48-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu oy birliği ile kabul edildi.
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 8.Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2018 yılı VUK karının -15.046.160,99-TL, SPK mevzuatına göre karının -110.615.808,00-TL(Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu, oy birliği ile kabul edildi.
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket?in; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait solo finansal tablolara göre; 1.024.589-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Karından yine BağımsızDenetim Raporunda bulunan verilere göre ayrılan yasal yedek akçe sonrası Geçmiş Yıl Zararları 51.699,85-TL? oluşması nedeniyle kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edildiği, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 1.277.941,82 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu , Bu yüzden 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Yönetim Kurulu Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek Yönetim Kurulu?nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimiz?in 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, artan fonların pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirket?in mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2018 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. 2018 yılı kar dağıtım tablosu önerisi KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olup 2018 yılı zarar ile kapandığından 2018 yılı kar dağıtımının yapılmamasına 3.402.958 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754669
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. -
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 05-03-2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2018 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar vererek kar dağıtmama kararını oy birliği ile almıştır.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr Dağıtımı yapılacaktır.
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. https://www.sasa.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri adresinde yer almaktadır.
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar bulunmamaktadır.
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Şirketimiz kâr dağıtım politikası da dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2019 tarihli teklifinde yer alan, 2018 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar oluştuğundan, 2018 yılı için kâr dağıtılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri oy birliği kabul edildi.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 26.02.2019 tarih ve 36 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 321.188.093,28 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 391.267.757 TL net dönem karı oluştuğu; TTK?nın 519 uncu maddesi çerçevesinde Şirketin genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 391.267.757 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.644.355 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 392.912.112 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş olup, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 62.100.000 TL?nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 10 oranında 0,10 TL, net % 8,5 oranında 0,085 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 19.04.2019 tarihinde başlamak suretiyle yapılması oybirliği ile kabul edildi.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Verilen ve oylanan önerge nedeniyle; Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen dağıtılabilir kârın olmaması ve yasal kayıtlarda bulunan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup neticesi, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Gündem Maddesi 7- ? 2018 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması ? konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.005.524 TL "Dönem Zararı" meydana gelmiş olup bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 5.000 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 2.000.524 TL ?Net Dönem Zararı? oluşmuştur. Yasal kayıtlarda ise 2.404.959,93 TL TL ?Dönem Zararı? meydana gelmiş olup yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 5.000 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 2.399.959,93 TL ?Net Dönem Zararı? oluşmuştur. 2018 yılı faaliyetleri sonucunda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı hakkında herhangi bir oylama yapılmayarak Genel Kurul?a bilgilendirme yapılmıştır.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
SMARTİKS YAZILIM A.Ş. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin şirket karının dağıtılmayarak şirket bilançosunda bırakılmasına karar verilmiştir.
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamıştır.
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763539
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. Gündeminsekizincimaddesiileilgiliolarak, 2018yılı Finansal Tablolarına gore oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 07.05.2019 tarihli ve11sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu: `?Şirketimiz yönetim kurulu 13.05.2019 tarihli toplantısında ,Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tablolarımızdaki 8.389.904 TL tutarındaki Net Dönem Karından, 18.299.588 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra DAĞITILABİLİR KAR oluşmadığından 2018 yılı için kar dağıtılmaması yönünde genel kurula öneri götürülmesini oy birliği ile karar verilmiştir.?? Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu?nun 13.05.2019 tarihli ve 11 sayılı kararı uyarınca 2018 yılına ait karpaylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu?nun 13.05.2019 tarihlive11sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde karpayı dağıtılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kar Dağıtımı Yapılmamıştır.
ŞEKERBANK T.A.Ş. Gündem Madde 6: 2018 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bankanın 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu?nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı mali tablolarına göre oluşan karı olan 86.357.851,12 TL?nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; % 5?inin 4.317.892,56 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 82.039.958,56 TL tutarındaki dönem karının Olağanüstü Yedeklere aktarılması, diğer taraftan, Bankamızın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TFRS 9 uygulamasına geçmesi ile birlikte ertelenmiş vergi etkisi sonrası beklenen zarar karşılığı olarak hesaplanan 477.131.068,28 TL?nin Olağanüstü Yedeklerden karşılanması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751116
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 6. Başkan, 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi, Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 13.03.2018 tarihli Genel Kurul?da pay sahiplerinin bilgisine sunulan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri; yatırım, nakit ve finansman politikaları da dikkate alınarak, Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hazırlanan gelir tablosunda tahakkuk eden 38.576.777,00 TL dönem karından 782.538,65 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 37.794.238,35 TL?nın geçmiş yıl karlarına aktarılması, Vergi Usul Kanunu?na göre hazırlanan gelir tablosunda oluşan 15.650.772,95 TL kardan 782.538,65 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 14.868.234,30 TL?nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi 221.760-TL red oyuna karşılık 90.465.917,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi. Pay sahibi Gürkan Yıldız?ın sermaye artırımı yapmayı düşünüyor musunuz? Sorusunu toplantı başkanı yanıtladı.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. -
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. Yönetim Kurulunun oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesi yönünde bir kararı oluşmaktadır.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. -
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2018 yılı Kârı ile ilgili olarak 14.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde Karın dağıtılmaması teklifi de oy birliği ile kabul edilmiştir.
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Mevcut değil
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS7TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2018 yılı faaliyetlerinden 1.287.204 Bin TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (4.167) Bin TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 2018 yılında dağıtılabilir net karın tamamı dağıtılmıştır.
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Madde 6 : Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi faaliyetleri sonucu hesaplanan 66.013.568-TL (Altmış Altı Milyon On Üç Bin Beş Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası) zarar oluşmuş (Vergi Usul Kanununa göre 66.013.569,40-TL (Altmış Altı Milyon On Üç Bin Beş Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası Kırk Kuruş)) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 11.11.2019 tarih ve 2019/49 sayılı kararıyla hazırlanan teklif Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların 120.620.001,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 80.066TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 14.05.2019 tarih ve 2019/15 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre 10.919.027 TL, Vergi Usul Kanunu?na göre hazırlanan yasal kayıtlara göre ise 14.463.743 TL kardan mevzuat gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının şirketimizin operasyonel ve finansman yapısının güçlendirilmesi amacı ile olağan üstü yedek hesabına aktarılarak kar payı dağıtımı yapılmaması teklifi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu karar 0 TL?lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 12.375.000 TL?lik nominal değerli olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750824
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769942
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 7. maddesinde, Yönetim Kurulu?nun 12.03.2019 tarih ve 04/05 sayılı; ?Sermaye Piyasası Kurulu?nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 35.625.471 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 34.950.502 TL oluşan net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine? ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.
TURCAS PETROL A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun 27.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararının müzakeresi sonucu; COVID-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak, tasarruf tedbirleri kapsamında 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına ve 2019 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosuna göre oluşan 29.745.973,16 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kar?ın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklif, 2.109.725 ret oyuna karşılık 140.289.316 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2019 yılında dağıtılmıştır.
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen zarar nedeni ile kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile onaylandı.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Kar Payı dağıtılmıştır.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/ TFRS) uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.045.000.000.-TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 8.115.218.355.-TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 10.055.207.776.-TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 4.045.000.000.-TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2018 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilşkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır.
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1. Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan zararının 1.391.261.128 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari zararının ise 1.965.757.320 TL olduğu, 2. Buna göre, Şirketimizin, 2018 yılı konsolide mali tablolara göre ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşan zarar sebebiyle 2018 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapmaması kararlaştırılmıştır.
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2018 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları?na göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 240.106.649 TL net dönem kârı, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolara göre ise 73.424.925 TL cari yıl karı elde edilmiş olup; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19?uncu maddesi ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 73.424.925 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 240.106.649 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ilişkin teklif ve bu teklif kapsamında hazırlanan kar dağıtım tablosu 45.206.864 TL?lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. -
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2019 tarihli ve 2019/2 Sayılı, 6 Nolu kararına göre; Şirketin 1 Ocak 2018 ? 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 11.372.495 TL dönem zararı oluştuğundan, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kar payı dağıtılmaması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, Hüseyin Bahtiyar İnce söz alarak; Bu 11.372.495 TL dönem zararı nasıl teşekkül etmiştir? Toplantı Başkanı Sezai Bekgöz; Bu konudaki açıklamalar ve zarar sebepleri tablolarda açıklanmıştır. Kar dağıtımı mevzuata göre yasal kayıtlar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapılıyor. Zarar olduğu için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir, dedi. Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların, 5.491.662,899 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2018 hesap yılı Bilanço Karına iliskin teklif 04.04.2019 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. Maddesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın büyüme hedefleri,uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, dağıtılabilir net donem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 5. maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Olagan_Genel_Kurul_Toplantisi_Kararlari_.pdf
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. http://mediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/GenelKurul/2018/genelkurultoplantitutanagi.pdf ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758755
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, Bankamız net dönem kârının nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır. 6.769.085.006,47 TL tutarındaki 2018 yılına ilişkin dönem net karının gayrimenkul satış kazançlarından kaynaklanan 8.629.009 TL tutarındaki bölümünün özel bir fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarılması, 15.000.000 TL tutarındaki kısmının ise girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarına yönlendirilmek üzere girişim sermayesi fonu olarak ayrılması, kalan 6.745.455.997,47 TL üzerinden, Esas Sözleşme'nin 58. Maddesinin (a) bendi gereğince 337.272.799,87 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 6.408.183.197,60 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankanın 2018 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan 151.462.367,65 TL net dağıtılabilir karının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744225
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 25.04.2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2018 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin, 530.000,00 TL red oya karşılık 240.169.845,74 TL kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2019 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 04.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 1.159.391,00 TL(birmilyonyüzellidokuzbinüçyüzdoksanbir) dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki finansal tablolarımıza göre 866.242,94-TL(sekizyüzaltmışaltıbinikiyüzkırkiki lira doksandört kuruş) dönem karı elde etmiştir. Yönetim Kurulumuzun 01.02.2019 tarih, 2019/008 sayılı kararıyla almış olduğu; Şirketimizin önceki dönemde gayrimenkul satışından elde ettiği dönem karının Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca fon hesabına çekilmesi, Yasal kayıtlarında bulunan cari yıl dönem karından kanunen geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi, Söz konusu dönemde elde edilen karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması, Kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi görüşüldü, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. https://www.ulusoyelektrik.com.tr/uploads/yiliskilerialtsayfadosyalar/GK_TOPLANTI_TUTANAGI_2623_.pdf
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; - Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.032.987,74 TL ayrılmasına, - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 17.873.183,26 TL olarak tespit edilmesine, - 17.873.183,26 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. -
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. 05.08.2019 tarih,8 nolu Yönetim Kurulu Karar ile, 2018 mali yılının zararla kapatılmasından dolayı, karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. - 7. Yönetim Kurulunun 05/03/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2018 yılı karının kullanımına yönelik Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul?da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları da dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 252.158.076 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 700.779.289 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılması 33.910.100 ret oyuna karşılık 27.181.993.653 fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. -
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu 2018 Yılı Genel Kurulunda karın dağıtılmasını teklif etmiştir.
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 92.902,20-TL karın geçmiş yıllar zararlarında yer alan 3.010.072,98-TL'den mahsup edilmesine, 2018 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararımızın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 2018 yılına ilişkin olarak Yönetim kurulumuz karın dağıtılmaması yönünde bir teklifte bulunmamıştır.
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
VERUSA HOLDİNG A.Ş. -
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. --
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ile ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündem Madde 7: Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre, 2018 yılı faaliyetlerinden 8.464.917,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise, 865.417,01 TL vergi sonrası net zarar gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2018 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 865.417,01 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması; TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 8.464.917,00 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu 21.295.871,98-TL?lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Gündem Madde 8: Yönetim Kurulu?nun ekli kar dağıtım önerisine göre, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi?nin 20?nci maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka?nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, net dönem karından 233.371.293,05 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında ulaşılan 4.434.054.567,94 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 388,63 TL?lik ret oyuna karşılık, 7.567.253.293,27 TL?lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak piyasa faiz oranlarının çok yüksek olduğu ortamda Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtımı yapılmamasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. madde 7
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. 10.05.2019 tarihli Genel kurul gündeminin 8. maddesi; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu karan Tutanak Yazmanı Sayın Tekin KARAASLAN tarafından Genel Kurul 'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; a ) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tabloda 15.579.758 TL net dönem zararı ve b ) Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda 12.790.675,06 TL net dönem zararı yer alınası nedeniyle 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurul?u önerisi oy birliği ile kabul verildi.
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket 16.05.2019 tarihinde yapılmış olan genel kurul toplantısında Kar Dağıtılmaması ile ilgili teklifi 28.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşmüş ve karara bağlamıştır.Genel Kurul toplantı tunanağı MADDE 6) Yönetim Kurulu?nun 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususundaki teklifi okundu; 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 36.7000.375 TL olan 2018 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 28.02.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul gündeminde böyle bir madde bulunmamaktadır.
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Madde 7: Yönetim Kurulu?nun 2018 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan karın dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulması hususundaki teklifi okundu; 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 Mart 2018 tarih ve 1058 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceği oy birliği ile kabul edilmiştir.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2018 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 5.015 bin TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 468.026 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketin SPK mevzuatına ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıllar zararları sebebiyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır