Şirket Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2020 yılında yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından kar dağıtımı teklif edilmiş ve onaylanmıştır.
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Genel kurulun onayına sunulan teklif elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. "6- Toplantı Başkanlığı?na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 61.002.977.- TL dönem zararı oluşması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması, katılanların oy birliği ile karar verildi."
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu?nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKBANK T.A.Ş. "Banka?nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka?nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40?ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır. Bununla birlikte; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun bankacılık sektörünün geneline yaptığı özkaynak yapılarının güçlü tutulması ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2019 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.417.467.871,42 TL.?lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, 240.000.000 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın ?Olağanüstü Yedekler?e aktarılmasına karar verildi."
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 21.445.524 TL ortaklık net dönem zararı, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 10.003.839,41 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir. 2019 yılı için net zarar bulunması nedeniyle kar dağıtılmamasına ve zararın bünyede tutulmasına Genel Kurul'un onayına sunulması hususu oylamaya sunuldu, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. "2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; 1- Vergi Usul Kanunu (`VUK?) ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına, 2- VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK?nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine karar verilmiştir."
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nde ve MKK?nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtım Tablosu?nda ve Sermaye Piyasası Kurulu (?SPK?)?nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2019 ? 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yasal mevzuata göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulu?nun 03.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı doğrultusunda kâr dağıtımı yapılmaması hususu onaya sunuldu, müzakere edildi, katılanların oybirliği kabul edildi.
AKIN TEKSTİL A.Ş. Temettü Dağıtılmamasına Karar verilmiştir.
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 yılında yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda kârın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurulda kar dağıtım kararı alınmıştır.
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 sayılı Teblig? hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2019 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
AKSİGORTA A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tarihinde Dağıtılabilir Kar olmaması sebebi ile Kar Dağıtımı yapılmamıştır.
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 18 Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu?nun 2020 yılı kâr dağıtım tekli? Sn. Mansur ÇELEPKOLU tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu?nun tekli?ne ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 254.737.279,55 TL Net Dönem Kârı?ndan 12.736.863,98 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 11.661.044,13 TL?nin Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) olarak ayrılmasına, 230.339.371,44 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe?ye ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulup Şirket politikaları değerlendirildiğinde; Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına, ayrıca kar dağıtımı ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına; karar verilmiştir.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasına ilişkin teklifi olmamıştır.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nun kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Kar dağıtım politikamız doğrultusunda her faaliyet döneminde düzenli olarak kar dağıtımı yapılmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dağıtılabilir Net dönem karı bulunmadığından 2019 faaliyet dönemi için 2020 yılı içinde kâr dağıtımı yapılmamıştır
ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
ARÇELİK A.Ş. Arçelik A.Ş. Yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre 924.833.309,85 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 457.588.624,50 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek; Yönetim Kurulu?nun pay sahiplerine nakden ödenmek üzere toplam 500.000.000,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar payı ödeme tarihinin 01.04.2020 olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Madde hakkında Pay Sahibi Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı?nın vekili Kerem Kaşıtoğlu söz aldı ve kar dağıtımı ile ilgili önerisini okudu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kaynaklı olarak, şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle, Yönetim Kurulu?nun bir aydan daha uzun süre önce henüz Koronavirüs?ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeyken oluşturduğu kar dağıtılmasına ilişkin teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek, kar dağıtımı yapılmamasını; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2019 yılı için ayrılmaksızın 2019 yılı kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını teklif etti. Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 239.182.253,27-TL?lık kabul 361.057.205,17-TL?lık red oyu ile reddedildi. Pay Sahibi Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Vekilinin kârın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması teklifi 144.711.716,27-TL?lik red oyuna karşılık 455.527.742,17-TL?lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yönetim kurulu, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir. Kar dağıtım kararı alınmıştır.
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849123
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir.www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871338
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz payları 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 24 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2020 yılına ilişkin yapılacaktır.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda; 01/01/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında (7.525.067) TL, Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (7.397.362,76) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. -Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan (7.525.067) TL dönem zararı ile yasal kayıtlara göre hesaplanan (7.397.362,76) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına, -Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına, ilişkin teklifin onaylanmasına ve yukarıda belirtilen şekilde 2019 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 02/03/2021 tarih 903/1173 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2019 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"(II-14.1) uyarınca hazırlanan ve HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 13.792.671 TL net dönem karı , Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 10.022.459 TL net dönem karı oluşmuştur, net dönem karından ayrılması gereken yasal yedek akçe tutarı 111.574,61 TL ve geçmiş yıl zararları 7.790.966,34 TL düşüldükten sonra net dağıtılabilir dönem karı olan 2.119.917,62 TL oluşmuştur. Oluşan bu dönem karının Covit-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılamamasına, oy çokluğu ile kabul edildi.
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun 05.05.2020 Tarih ve 2020/18 Sayılı Kararı ile alınan 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 33.935.679-TL?lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 19.561.966,12-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 978.098,31-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 32.957.580,69-TL?lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 18.583.867,81- TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 05.05.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı uyarınca, 2019 yılı faaliyetleri sonucu 6.980.375TL (VUK?a göre hesaplanan 7.731.552,05TL) hesaplanan kardan yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında takip edilmesi ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
AYEN ENERJİ A.Ş. 01.01.2019- 31.12.2019 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ?i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları?na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre 21.035.761.-TL Ana Ortaklığa ait net dönem karı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 21.492.703,54.-TL dönem zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabilir Dönem Karı?nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurul Toplantısı?nda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
AYGAZ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 11 Haziran 2020 Tarihli Genel Kurul Tutanağı, 4 Nolu Gündem maddesi
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Dağıtılmıştır.
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2019 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtımı teklifi okundu ve müzakere edildi. Yasal kaytılara (VUK) göre, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının 100.327.370,25 TL olduğu açıklandı. Yönetim Kurulu tarafından önerildiği üzere, kar dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın şirket bünyesinde tutulması 0 red oyuna karşılık 91.867.809,818 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2019 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2019 yılı Net Dönem Zararı 181.873.877 TL?dir. 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 4.357.993.055,60 olumsuz oya karşı 9.068.447.610,36 olumlu oy ile kabul edildi.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 2019 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2019 yılı Net Dönem Zararı 198.700.046 TL?dir. 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 29.891.719.631,80 olumlu oy ile kabul edildi.
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BERA HOLDİNG A.Ş. Konsolide Karın ileriki yıllarda oluşacak karlarla birlikte dağıtılmak üzere, özkaynakları güçlendirmek amacıyla Holding bünyesinde tutularak dağıtılmaması
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 1.230.729 TL dönem Zararı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 1.439.346,94 TL dönem net kârının %5'i oranında, 71.967,34 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızdaki 2019 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 1.367.379,60 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.06.2019-31.05.2020? tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 23.12.2020 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7.maddesinde konu görüşülmüştür. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2019-31.05.2020 tarihleri arasındaki dönemin 477.704.296 -TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 15.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı genel kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 15.06.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz 2020 yılında 5.850.000 TL tutarında brüt kar ve Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 50 oranına tekabül eden 22.500.000 TL bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirmiştir.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. -
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. Bulunmamaktadır.
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. -
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855033
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Bulunmamaktadır.
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususunun genel kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819997
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. Şirket 2019 yılında kar etmemiştir.
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5. 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi ; S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada neticesinde mali tablolarda oluşan dönem karını geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 3.167.438,072 kabul 185.261 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir. Bedelli Sermaye artışı işlemleri henüz devam etmekte olup, Şirketimizin finansman ihtiyacı bulunması dolayısıyla 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan, kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu ve öneri oy birliği ile kabul edildi.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Dönem net zararının 343.080.788-TL olması sebebiyle kar dağıtımı yapılamamıştır.// Şirket?in 2019 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
CEO EVENT MEDYA A.Ş. -
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Yönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi bulunmamaktadır.
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 7. Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu?nun 30.04.2020-10 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2019 yılında oluşan net kar? ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
ÇAN2 TERMİK A.Ş.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. -
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832155
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877207
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.04.2020 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı 7. maddesi
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2019 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. "6- Gündemin bu maddesiyle ilgili Toplantı Başkanlığı?na 2 önerge verilmiştir. Pay sahibi Hüseyin Demir, şirket finansal tablolarında geçmiş yıl karlarında yer alan 985.356.923.- TL nin mevcut ödenmiş sermayeye eklenerek bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını yönelik teklifte bulunmuştur. Yapılan oylama sonucunda, 7.627.130,06 TL olumlu oya karşılık 86.114.578 TL olumsuz oy ile önerge reddedilmiştir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.?i temsilen İlker YILDIRIM tarafından verilen önergenin 1 TL olumsuz oya karşılık 93.741.707,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 15.189.673.- TL dönem zararı oluşması ve Şirketin nakit ihtiyacı nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi."
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 22.04.2020 tarihli Genel Kurul tutanağının 6. Maddesi Doğrultusunda kar dağıtımı yapılmayıp, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kanuni yedek akçe dışındaki tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 2019 yılına ait T.T.K ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince dönem karı bulunmaması dolayısıyla kar dağıtımında bulunulmamıştır..
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853573
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 5. md - Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nin 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karı hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu. Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ?nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan (solo) finansal tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 13.342.945 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (9.865.165,42) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. VUK hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre "Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki "2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosu"nun onaylanmasına, katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2020 yılında yapılan 2019 Genel Kurulunda kar payı dağıtımı yapılmıştır.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu nun 27.02.2020 tarihli 08/2020 sayılı kararı uyarınca 2019 yılına ilişkin 18.243.268,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeni ile kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a arz ve teklifine karar verilmiştir.
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
DEVA HOLDİNG A.Ş. -
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre; 1.388.978 TL tutarında Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" oluştuğu, - TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 1.253.406 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması? yönündeki teklifi Genel Kurul?un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Şirket 2020 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır.
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832465
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822321)
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884986
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. zarar açıkladığından kar dağıtımı yapılmamıştır.
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündemin 7nci maddesi kapsamında; 2019 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi okundu. Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-14.1) sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 95.044.820-TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 45.457.370,56-TL dönem karı gerçekleşmiştir. 2019 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 45.457.370,56-TL tutarındaki karın (64.671.667,63-TL) tutarındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolara göre 95.044.820-TL olarak gerçekleşen net dönem karının ise olağanüstü yedeklere alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nca hazırlanan öneri ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul?un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmaması hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1 TL?lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 313.877.505,667 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 30.03.2020 tarihinde gerçekleşen 2019 faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. İlgili metine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833230 KAP bildiriminden veya https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler sayfasında ulaşabilirsiniz.
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. "7) Şirketimizin, 2019 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 14.979.686,04 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 14.979.686,04 TL'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (URFS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve bağımsız Denetim Şirketi KPMG Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir tablosunun incelenmesi sonucunda 98.164.406,00 TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında 14.979.686,04 TL zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve 98.164.406,00 TL?nin geçmiş yıl karlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi."
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846761
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Kar payı dağıtılması kararı alınmıştır.
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2019 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu? nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2019 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu' nun, 2019 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 144.744,13.-TL dönem zararı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 28.912.808.-TL dönem kârı oluşmuştur.Buna göre; VUK hükümlerine göre düzenlenen mali tabloda oluşan zarar nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre oluşan kârın ise "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabına aktarılmasına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. -
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. -
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşu?na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine 88.006 ret oyuna karşılık 77.720.874,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar payı dağıtılması kararı alınmıştır.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861395
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Dağıtımı yapıldı.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Teklif edilmemiştir.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. -
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. -
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861437
ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2016 ve 2017 karlarının dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2021 yılı içinde yapılacak genel kurulda ilan edilecektir.
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865024
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Yoktur.
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla, Şirket?imizin kurumsal internet sitesi olan https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresinde halihazırda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve 23 Eylül 2014 tarihli 01.06.2013 ? 31.05.2014 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda pay sahiplerince onaylanmış Kar Dağıtım Politikası?nın uygulanmaya devam edeceği hususu belirtildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2019- 31.05.2020 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 153.328.491-TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulu?nun 02.12.2020 tarihli ve 686 sayılı kararı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi okundu. Yönetim Kurulu?nun 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin yukarıda belirtilen kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu?nun yukarıda belirtilen teklifi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 153.328.491-TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 67.212.923 kabul, 1 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. Şirket mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak, 2019 faaliyet yılına ilişkin 2020 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülmesine ve kararına ilişkin gündemin 9.maddesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 17.03.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı. Eren Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye göre hazırlanan Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarımıza göre kalan kar 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan genel kanuni yedek akçe ayrılması, toplam 27.738.975,00 Türk Lirası elde edildiği bilgisi verilmiştir. Şirketin geçmiş yıl karları hesabında tutulması önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 19.985.326,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. 6.Şirket Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2020 tarihli ve 2020/13 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi Sn. Murat LİVGÖÇMEN tarafından okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 18.341.792 TL zarar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tabloları göre 216.937,16 TL kâr olduğu dikkate alınarak, 2019 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar oluştuğundan, 2019 yılı için kâr dağıtılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Yönetim Kurulunun 19/11/2020 tarih 2020/114 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu?nun, anılan Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketin 01.06.2019- 31.05.2020 dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. "Şirketimizin 25.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 2019 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere,Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen ""kârın tespiti ve dağıtımı"" esasına uygun olarak, 31.031.078,66-TL tutarındaki 2019 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 24.438.427,38-TL tutarındaki net dönem kârının, 2019 yılı dönem kârından hesaplanan 6.592.651,28-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı uygulamasına ilk geçişi nedeniyle oluşan ve ""Geçmiş Yıl Kar Zararı"" kalemi içerisinde sınıflanan 16.029.970,22 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. "
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payının %100 bedelsiz pay senedi şeklinde verilmesi Genel Kurulda onaylanmıştır.)
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:11, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832367- https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852958
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı 7 no.lu Madde
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Genel Kurul? bölümü içerisinde ?2019 Olağan? başlığı altında ?Tutanak? bölümünde ?7. Madde? altında sunulmuştur. ?31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.?
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Gündemin 6. maddesinin 2019 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Eser Taşcı yönetim kurulunun önerisini okudu. Yönetim Kurulu?nun 22.04.2020 tarihli kararına istinaden,Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13 uyarınca küresel piyasalarda değişen talebi ve fabrikalar ile ilgili olarak duyurulan duruş sürelerini de göz önünde bulundurarak, COVID-19'un henüz küresel piyasalara bir etkisi yokken Genel Kurul'a önermiş olduğu 27.02.2020 tarihli Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararın iptal edilmesine, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 269.362.260,98 TL net dönem karından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını Toplantı Başkanı sordu. Bu çerçevede öneriye uygun olarak alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtılmamasını önerisini oylamaya sunuldu. 4.965 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.006.727,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851049
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin 28.02.2020 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden 31.12.2019 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanununa ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre ticari zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmaması 2019 yılı Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ?Şirketimiz?in yasal kayıtlarında yer alan, 6.933.382,13 TL 2019 yılı net karının 346.669,11 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.586.713,02 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketimiz?in konsolide TFRS mali tablolarındaki 5.745 Bin TL 2019 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz?in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 347 Bin TL ayrılması? şeklindeki tek önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun hazırlamış olduğu önerge 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu?nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun sebepleri ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket?in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
GSD HOLDİNG A.Ş. Yönetim kurulu genel kurula kâr payı dağıtılmasını teklif etmiştir.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı kârının kullanım şekline dair 26/03/2020 tarihli kararı aşağıdaki gibidir; ?2019 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 208.472.459,56-?, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 149.740.564,00-? (ana ortaklığa ait) net dönem zararı yapmıştır. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması önerilmektedir. ? Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul?un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı kârının kullanım şekline ilişkin kararı oybirliğiyle onaylanmıştır.
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 3.953.094,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 12.264.799,20 TL kar edilmesine karşılık, kar dağıtımı yapılmaması hususunun 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. İlgisiz
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848658
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830696 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830691
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 7- 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 2019 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Yağmur SUNA tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kâr Dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve Kâr Dağıtım teklifi oya sunuldu. "2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 146.562.823,76 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 145.386.308,00 TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 139.234.682,57 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 138.243.108,81 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. 2020 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2019 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve 2 Aralık 2020 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılacak Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine, Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,'' Yapılan oylama sonucunda 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 1 Ocak 2019 ? 31 Aralık 2019 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolara göre 6.796.667,00 TL kar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 344.123,61 TL zarar oluştuğu ve Şirket Yönetim Kurulu?nun Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarma ve kar payı dağıtmama önerisi konusunda bilgi verildi. Yönetim kurulunun kar payı teklifinin ve buna ilişkin kar dağıtım tablosunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda (KAP) duyurulduğu açıklandı. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, kar payı dağıtımı yapılmaması ve dağıtıma konu olmayan net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 1,5 TL?lik ret oyuna karşılık 4.856.297,217 TL?lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860293 linkinde bulunan Genel Kurul Tutanağı Madde 7'den ulaşabilirsiniz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Bankamızın 2019 yılı bilanço karının dağıtımı hususunda teklif 27.03.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılı karının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak pay sahiplerine verilen bilgi aşağıdaki linkte yer alan dokümanın 7.maddesinde yer almaktadır. https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/27032020_GenelKurulToplant%C4%B1Tutanagi.pdf
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2019 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda kalan tutar olan 78.781.519,19 TL nin ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine kalan tutar olan 94.658.243,32 TL nin şirketin faaliyet döneminde yaptığı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. -
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860789
İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. Şirket 2020 yılında zarar açıklamıştır.
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 yılı hesap Dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara ve Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımızda dönem zararı çıkmış olup, herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmayacağı hususunun ortakların bilgisine sunulması;2019 yılı hesap Dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara ve Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımızda Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 273.605,00 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 241.554,35 TL faaliyet karı vardır ) mevcut borç durumu ve devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı' nın ortakların onayına sunulması
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II-14.1 ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 37.346.793 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 45.842.719,75 TL net dönem karı mevcuttur. Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın yasal kesintiler sonucunda kalan tutarından %10?u oranında (3.505.465,70 TL) brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine, Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde kar payı dağıtım işleminin tamamlanması hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde ve Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II-14.1 ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 3.712.967,00 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 19.602.279,35 TL net dönem karı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GÜNDEM MADDE 4: 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul?un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı 20.170.865 TL'dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 16.581.549,76 TL net dönem zararı mevcuttur. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliğiyle kabul edildi.
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
İHLAS HOLDİNG A.Ş. Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II-14.1 ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II-14.1 ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 3.967.242 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 3.550.059,50 TL net dönem zararı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, yapılan oylama sonucu, toplantıya katılanların 728.916,26 adet ret oyuna karşılık 237.698.617,18 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. GÜNDEM MADDE 4: Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 6.447.217,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 4.209.528,53 TL net dönem karı mevcuttur. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 83.466.723,00 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 35.316.260,17 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2020 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. https://infoyatirim.com/yuklenenler/2021/04/2020-Olagan-Genel-Kurul-Tutanak.pdf
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun önerisinin, 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. -
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 84.292 bin TL den, 24.537 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 102.557 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 5.128 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 54.627 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 1.552 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun Şirketin mevcut stratejileri çerçevesinde, genel ekonomik konjonktür ve Şirket finansman politikası dikkate alınarak, Şirketin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Usul Kanunu?na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verilmiştir.
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2019 yılı karı Sermayenin %5'inden azdır. Bu sebeple kar dağıtılmama kararı alınmıştır. İlgili Genel Kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni: Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2019 tarihi itibarıyla sırasıyla 1.736.098- TL ve 9.333.282,10 TL net dönem karı oluştuğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2019 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem karlarından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması ve kalan tutarların her iki kayıtta da olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 44.715.745. TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka arzımızdan bu yana Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasına yönelik teklif kararı alınmamıştır.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Şirketimizin, 2019 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 67.776 bin TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 13.926 bin TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2019 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiş olup, Genel kurulun onayına sunulan teklif Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Yoktur.
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ OLMAMIŞTIR.
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Yoktur.
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2019 yılı faaliyeti sonucunda SPK?nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 112.721.280,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 103.317.081,58 TL olduğuna, TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000 TL birinci tertip yasal yedek akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL?nin beşte biri olan 11.664.000 TL?ye ulaştığı için yasal yedek akçe ayrılmamasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı dönem karının 112.721.280,00 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmamasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 103.317.081,58 TL olduğuna, Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 103.317.081,58 TL ve SPK hükümlerine göre 112.721.280,00 TL?nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu?nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, 433.500 TL?lik olumsuz oya karşılık 41.587.351,871001 TL?lik olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 19 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni : " Gündemin altıncı maddesi gereğince, 06.03.2020 tarih ve 2020 / 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 20.304.037 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 39.988.013 TL ticari kar oluştuğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurula sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 588.806.693,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi."
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin 2019 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Karar No: 2020/06 Yönetim Kurulu Karar Tarih: 04.03.2020 Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 24.668.715 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneride bulunulmasına karar vermiştir.Pay sahibi Derin Gülcan tarafından "Geçmiş dönem birikmiş kârlarının bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle dağıtılmasını, bu şekilde kağıdın daha likit işlem görmesini arz ve talep ederiz Bir de yönetim olası bir bedelli sermaye artışı için sermaye tavan güncellemesiyaptı. Bedelli ve bedelsizi beraber açıklamanızyasal olarak da yerinde, " yönündeki muhalafet şerhi okundu ve bir sureti tutanağa eklendi
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 31.12.2019 yıl sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853545
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942049
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Kâr payı dağıtılmıştır.
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulunun ?Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2019 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketimizin 2019 yılı içerisinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye artışı yapmış olması ve şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek ve Koronavirüs (Covid-19) gelişmeleri nedeniyle ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2019 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına? ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu?nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. "13. ŞİRKET?İN ?KAR DAĞITIM POLİTİKASI? HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2019 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI: Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır. Toplantı Başkanı, şirketin 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu?nun 24.02.2020 tarihli bir kararın bulunduğunu belirtti. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu?nun 523. maddesi, Şirket Esas Sözleşmesinin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu?nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 24.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2019 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündem Madde 7: Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 3.878.313,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise, 8.813.939,09 TL vergi sonrası net kar elde edilmiştir. Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2019 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 8.813.939,09 TL tutarındaki karın, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması; TFRS esas alınarak hazırlanan 01 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 3.878.313,00 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu 21.295.872,98 TL?lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. -
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul onayına sunulmuş ve katılanların 1 red oyuna karşılık 49.500 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2019 yılı kar dağıtım sonucuna ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket?in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2019 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Neticede; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 651.899 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle elde edilen net dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine , Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2019 yılı hesap döneminde 1.055.759,33 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilin de Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına 9.531.172 TL?lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi
KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi 30.06.2020 tarihli ve 2020-6 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 30.06.2020 tarihli ve 2020-6 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu: Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge: Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2019 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 11.117.182 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 16.931.803,42 TL?dir) olduğu anlaşılmaktadır, Türk Ticaret Kanunu Geçici Madde 13 düzenlemeleri de dikkate alınarak, 2019 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2019 yılı kar dağıtımı yapılamaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulunun 2019 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. 01.01.2020- 31.12.2020 Faaliyet dönemine ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu, oy birliği ile karar verildi.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836464
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
LİDER FAKTORİNG A.Ş. -
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu 2019 dönem net karının brüt %25?inin dağıtılması yönünde teklifte bulunmuştur.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Dağıtım politikamız doğrultusunda, piyasa koşullarındaki artan belirsizlik nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine.
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846060
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden Vergi Usul Kanunu kayıtlarna göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. -
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. İlgili tutanağa https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348313 adresinden ulaşılabilir.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili SPK?nın Kâr Payı Tebliği?nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin, 20.04.2020 tarihinde almış olduğu 2020/6 sayılı kararı neticesinde oluşan tavsiye kararı , Sn. Dilek TEPETAM tarafından okundu. Önce T.C. Ticaret Bakanlığı?nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği?nin gönderdiği 31.03.2020 tarihli yazı, sonrasında ise 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 12. maddesiyle; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici madde 13. Maddesine de uygun olarak; 1 Ocak 2019 ? 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait 18.751.221-TL net dönem kârının olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve ihtiyatlılık politikası gereği şirket öz kaynaklarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla kâr payı dağıtılmamasına ilişkin tavsiye kararı oylamaya sunuldu. Toplamda kullanılan oylardan 929.739.874 kabul oyu ve 100 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarih ve 1068 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 18.837.319 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 47.720.859 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarih ve 1268 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündem Maddesi No:9 -1 Şubat 2019 ? 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi karının, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirket?in faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirket?in ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile dağıtılmaması onaylanmıştır.
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882931
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 13.364.984.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 24.952.252,44 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2019 yılı faaliyet dönemini 2.345.245-TL zarar (Yasal kayıtlar uyarınca 12.380.690TL kâr hesaplanmıştır) ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin (Yasal kayıtlara göre hesaplanan kârın geçmiş yıl kârları hesabında takip edilmesine) ve bu nedenle dağıtılacak kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasının yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Platformundan bildirildiği üzere 01.01.2020-30.06.2020 tarihli finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağı hususu ortakların bilgisine sunulmuş ve oy çokluğu ile kaul edilmiştir
METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.859-TL. " Dönem Karı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 1.253.878,08-TL `'Dönem Karı? oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 2019 takvim yılı kar ile kapatılmış olmakla birlikte ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ortaklara temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 06.05.2020 tarih ve 2020/4 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 132.086.684,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 6.758.257,36 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl karları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Aynı gündem maddesi uyarınca Kârın geçmiş yıl kârları hesabında tutulması teklif olunduğundan ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
MİA TEKNOLOJİ A.Ş.
MİGROS TİCARET A.Ş. Şirketimizin 29.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2019 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2019 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820215
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. "Şirket Yönetim Kurulu?nun 05/03/2020 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete? de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun?un 12. Maddesine istinaden Türk Ticaret Kanunu?na eklenen Geçici 13. Madde ve 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete? de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği uyarınca kar payı dağıtımının bir takım kısıtlamalara tabi tutulduğu hatırlatıldı. Bu düzenlemeler doğrultusunda; Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceğinin düzenlendiği, belirtildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usule uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre; ?Şirketimizin 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre 36.251.666 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı oluşmuş ancak VUK kayıtlarına göre ise 108.177.537 TL cari yıl zararı (14.592.021 TL vergiye esas dönem mali zararı) oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 5 Mart 2020 tarihindeki toplantısında, Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmak üzere kâr payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına. TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 36.251.666 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına.? Toplantı Başkanı, kar dağıtımına ilişkin düzenlenen bu kısıtlamaları da belirterek okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 178.468.300 TL kabul oyuyla oybirliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi. "
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Şirket'in 2019 yılı vergi sonrası net dönem zararı -97.278.386,03 TL'dir ve geçmiş yıl zararları -1.464.613,54 TL'dir. Şirket'in geçmiş yıl zararları olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır. Yukarıdaki hususları göz önüne alarak; Yönetim Kurulu, Şirket'in yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtımı yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu' nun teklifi doğrultusunda hareket edilmesine oybirliği ile karar verildi.
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Group Finans Müdürü Sayın Taner Curca tarafından okunan , Yönetim Kurulu'nun "01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 16.144.653 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğundan kar payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi 1 adet red oyuna karşılık 158.301.322,148 adet kabul oyu ile birlikte ve böylece katılanların oyçokluğu ile onaylandı.
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca ve 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli, daha sonra ise 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılan, Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımının yasaklanması kararı alınmış ve kar payı dağıtımı kısıtlanmış, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 2019 Faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu?muzun 30.11.2020 Tarih ve 2020/24 sayılı teklifine istinaden kar payı dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NET HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490 adresinde bulunan NTHOL 2019 Olağan GK Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu?nun, Şirketin 01.01.2019 ? 31.12.2019 hesap döneminde Şirketin kar elde etmemiş olması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasını teklif ettiğini belirtti.
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852298
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. -
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun 2020/11 sayılı aldığı karar ile ; Şirket'imizin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2019 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarih ve 2020/18 sayılı kararının müzakeresi sonucu, Sermaye Piyasaı Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2019 yılıfaaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerççevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketimiz nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında oluşan, sırasıyla 45.307.745 TL ve 2.640.585,28 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra oluşan 45.175.715,74 TL ve 2.508.556,02 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak sırasıyla geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2019 yılı faaliyet kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kâr dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830685
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.oyakyatirimortakligi.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. Yönetim Kurulunun 2019 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul?a sunuldu. Karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle 2019 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile karar verildi.
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2019 tarihi itibariyle oluşan sırasıyla 311.378.318 TL ve 235.106.206,84 TL Net Dönem Karı?ndan, yasal kayıtlara göre hesaplanan 11.755.310,34 TL Genel Kanuni Yedek Akçe?nin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 299.623.007,66 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 223.350.896,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2019 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına 1,00 adet ret oyuna karşılık, 292.638.254,63 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. -
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 10.403.421 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.126.261 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul gündeminde görüşmeye açıldı Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Ortaklardan Ahmet Özderici söz aldı. Dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verilmesini önerdi. Öneri oya sunuldu. 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Mevcut değil
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın 7.maddesinde görülebilir.
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında, 73.522.161,36 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 73.522.161,36 TL?nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu?nun, Seri:II, 14.1 No?lu ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği?? uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 ? 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu?nun incelenmesi sonucunda 3.983.354 TL zararın bulunduğu; bu zararın geçmiş yıl kârlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi.
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2021 tarih ve 706 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21?inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde Şirketin 2020 yılını dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir karın oluşmadığı tespit edildi. Başka söz alan olmadı. Dağıtılabilir kar oluşmadığından gerekli bilgilendirme yapılarak gündem maddesi kapsamında dönem zararının geçmiş yıllar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.pekergyo.com/wp-content/uploads/2020/07/GenelKurulToplantiTutanagi.pdf
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre;2019 yılında 8.347.054 TL dönem zararıı oluştuğu ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve 2019 faaliyetleri sonucu zarar hesaplanması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edildi.
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisi okundu.Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan ve 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerek VUK düzenlenmelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağı hususunda bilgi verildi.
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. -
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
PETROKENT TURİZM A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907689
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 2019 yılına ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket'in 2019 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanmış olması nedeniyle dönem kârı oluşmadığından herhangi bir kâr dağıtımı söz konusu olmamıştır.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2019 yılına ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881173
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Yok - Kar dağıtımı yapılmıştır.
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.10.2019-30.09.2020 dönemine ilişkin kar payı dağıtımı yapılmıştır.
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 1.026.763-TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.179.029,56-TL net dönem karı mevcuttur. 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Şirketimiz 28 Şubat 2020 tarih ve 1237 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2019 tarihli mali tablolarında yer alan 2019 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2019 tarihli mali tablolarında yer alan 2019 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 119.950 Bin TL dönem karından; 28.984 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 90.966 Bin TL?sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile karar verildi.
QNB FİNANSBANK A.Ş. "Gündemin 7. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca, 2019 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.622.156.605,87 ? Türk Lirası safi karın, Türk Ticaret Kanunu?nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmış olması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasını ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususları mevcudun oy birliği ile kabul edildi."
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 277.609 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda 37.864.614 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
RAY SİGORTA A.Ş. https://www.raysigorta.com.tr/About/General/104/genel-kurul-toplantilari
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 9.Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2019 yılı SPK mevzuatına göre karının 548.706.853-TL, VUK karının -16.332.796,88-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu oy birliği ile kabul edildi.
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 8. Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2019 yılı VUK karının 17.689.394,66-TL, SPK mevzuatına göre karının 9.306.841-TL olması sebebiyle, yasal kayıtlara göre olan kar rakamından 3.383.319,50-TL verginin mahsup edilmesi, genel kanuni yedek akçe olarak 488.611,20-TL?nin ayrılması sonucu, 2019 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 8.772.245,23 TL kar, yasal kayıtlara göre ise 9.283.612,76-TL olması nedeniyle 77.679,31 TL bağışın düşülmesinden sonra kalan kısmın geçmiş yıllar karlar hesabında kalmasına, geçmiş yıllar zararı olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket?in yönetim kurulu; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; 507.854,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (51.320.618,00) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 2.689.187,14 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; bu tutardan (1.277.941,82) Türk Lirası olan Geçmiş Yıl Zararının düşülmesine ve TTK ?nun 519?uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 70.562,27 Türk Lirası tutarında `?Genel Kanuni Yedek Akçe? ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 1.340.683,05 Türk Lirası tutarında `?Olağanüstü Yedekler?? hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul?un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim kurulunun bu önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulunu'nun 2019 yılı karından kar dağıtılmamsı yönündeki önerisi okundu.174.286,15 Red oyuna karşılık 10.672.874,593 oy ile kabul edildi.
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9 ) Yönetim Kurulunca 24.02.2020 tarih ve 2020/04 sayılı kararı Genel Kurula teklif olarak sunuldu. Karara göre; ?Net dönem kârından vergi karşılıkları ve yasak yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 5.193.127,68-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması? Olağan Genel Kurul'a teklif edildi. Teklif genel kurulun onayına sunuldu. 77.344.495 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündemin 7.maddesi aşağıdaki şekilde, (2019 yılı karın dağıtılıp, dağıtılmaması hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına , elde edilmiş olan Dönem Karının % 5'inin Kanuni Yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın da İhtiyati yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulması hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir ) karar verilmiştir.
SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825881
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. -
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 08-06-2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2019 yılı dönem zararı zararı oluştuğundan, kar dağıtmama kararını oy birliği ile almıştır.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr Dağıtımı yapılacaktır.
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. https://www.sasa.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri adresinde yer almaktadır.
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar bulunmamaktaıdır.
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.07.2020 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 2.280.098 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 2.674.749,82 TL kâr edilmiş olduğu, Şirketin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak, 2019 yılı için kâr dağıtılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu; TTK?nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL?nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu; TTK?nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL?nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu, Şirketimizin TMS/TFRS standartlarına göre düzenlenen 31.12.2019 tarihli konsolide mali tablolarında 52.356.278 TL tutarında dönem karı oluşmasına karşılık yasal kayıtlara göre dağıtılabilir kar olmadığından, TMS/TFRS mali tablolarına göre oluşan 2019 yılı dönem karının dağıtılmayarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasının Şirketimizin 2019 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2019 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Yoktur
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Gündem Maddesi 7- ? 2019 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması ? konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.372.877 TL "Dönem Zararı" meydana gelmiş olup bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 15.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 6.357.377 TL ?Net Dönem Zararı? oluşmuştur. Yasal kayıtlarda ise 7.368.795,30 TL TL ?Dönem Zararı? meydana gelmiş olup yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 15.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 7.353.295,30 TL ?Net Dönem Zararı? oluşmuştur. 2019 yılı faaliyetleri sonucunda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı hakkında herhangi bir oylama yapılmayarak Genel Kurul?a bilgilendirme yapılmıştır.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarih ve 2020-05 sayılı kararı doğrultusunda 2019 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına karar verilmiştir.
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamıştır.
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. 1 Ocak 2019 ? 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 21.919.538 TL dönem karından(Yasal Kayıtlara göre 8.369.205,41 TL); geçmiş yıllar zararları nedeniyle DAĞITILABİLİR KAR OLUŞMADIĞI için kar dağıtımı yapılamıyacağına dair hususun 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. ?Şirketimizin 1 Ocak 2019 ? 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS?ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 34.177.623 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 6.557.019 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçe ile iştirak satışından oluşan 3.411.696,14 TL?lik kısmın özel yedeklere ayrılmasından sonra kalan 2.817.471,91 TL?lik kısmın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Covit-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.?
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtılmaması, 2020 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.Buna ilişkin genel kurul tutanağı KAP'ta yayınlanmıştır.
ŞEKERBANK T.A.Ş. Gündem Madde 7: 2019 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka?nın 2019 yılı kar/zarar hesabının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu?nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan 684.081.676.87 TL tutarındaki dönem zararının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Yedeklerden karşılanması oya sunuldu ve toplam 143.516 adet ret oya karşılık 827.597.128,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 05.03.2020 tarihli; kar dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu. Şirketimizin 31/12/2019 yılı sonu itibariyle mali tablolarında net dönem zararı ve geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle, net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından, 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 40.185 adet olumsuz oya karşın 460.490.926,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. -
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. Yönetim Kurulunun oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesi yönünde bir kararı oluşmaktadır.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. -
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2019 yılı Kârı ile ilgili olarak 17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun 10/03/2020 tarih ve 2020/04 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımı yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü ve (1 ret oy ile) oy çokluğu ile kabul edildi.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin, 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 865.790 (Bin) TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK ) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 7.495 (Bin) TL dönem karı gerçekleşmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan karın mevcut borç durumu ve devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı T.C. Resmî Gazete?de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesince Kar Payı Dağıtımı Sınırlamalarına riayet edilerek 2019 yılı dağıtılabilir net karın 1/4'ü dağıtılmıştır.
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Madde :6 Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 36.299.742-TL (Otuz Altı Milyon İki Yüz Doksan Dokuz Bin Yedi Yüz Kırk İki Türk Lirası) (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan 36.299.743-TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 30.11.2020 tarih ve 61 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 05.03.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre 8.185.208 TL, Vergi Usul Kanunu?na göre hazırlanan yasal kayıtlara göre ise 9.263.859 TL kardan mevzuat gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının şirketimizin operasyonel ve finansman yapısının güçlendirilmesi amacı ile olağan üstü yedek hesabına aktarılarak kar payı dağıtımı yapılmaması teklifi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul onayına sunuldu.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831755
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860797
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 7. maddesinde, Yönetim Kurulu?nun 12.03.2020 tarih ve 02/04 sayılı; ?Sermaye Piyasası Kurulu?nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 107.190.323 TL, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 72.876.729,66 TL oluşan net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine? ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.
TURCAS PETROL A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen 2020 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Net Dönem Zararı nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmamasına yönelik teklif, 75.233 ret oyuna karşılık 139.851.617,37 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2020 yılında dağıtılmıştır.
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen zarar nedeni ile kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile onaylandı.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.?nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 2019 yılı faaliyetlerinin 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtılmaması ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 1.139.412.897,98 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, 1 TL red oyuna karşılık 194.866.233,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/ TFRS) uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.536.000.000.-TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 1.530.828.154.-TL net dönem karı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 17.818.113.556.-TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem karının geçmiş yıllar yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 4.536.000.000.-TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2019 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilşkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır.
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. -
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolara göre 437.459.000 TL tutarındaki net dönem karından 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 150.000 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2019 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 424.063.637 TL olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte, covid-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmaması, 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 423.913.637 TL tutarındaki net dağıtılabilir karın geçmiş yıllar karlarına eklemesi hususları kabul edilmiştir.
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2020 tarihli ve 2020/2 Sayılı kararına göre; Şirketin 1 Ocak 2019 ? 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan 2.323.147 TL dönem karının, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla dağıtılmaması, olağanüstü yedeklere aktarılması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu toplantıya katılanların, 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2019 hesap yılı Bilanço Karına iliskin teklif 17.07.2020 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. Maddesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın büyüme hedefleri,uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, dağıtılabilir net donem karının ilgili karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 7. maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/2020_07_17_Genel_Kurul_Toplanti_Tutanagi.pdf
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul/2019/2019GenelKurulToplantiTutanagi.pdf
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2019 yılına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliğine, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesi gerekliliğinden hareketle, kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmaması gerektiği yönündeki değerlendirmesini iletmiştir. 6.067.586.899,23 TL tutarındaki 2019 yılına ilişkin dönem net kârımız ile TMS-16 Maddi Duran Varlıklar muhasebe standardı nedeniyle dönem içerisinde oluşan ve vergi istisnasına konu 3.873.907,35 TL tutarındaki geçmiş yıllar kârımızın da ilavesiyle ulaşılan toplam 6.071.460.806,58 TL?nin; gayrimenkul satış kazançlarından kaynaklanan 26.394.081,00 TL tutarındaki bölümünün özel bir fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarılması, 20.000.000,00 TL tutarındaki kısmının ise girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarına yönlendirilmek üzere girişim sermayesi fonu olarak ayrılması, kalan 6.025.066.725,58 TL üzerinden, Bankamız Esas Sözleşmesinin 58. maddesinin (a) bendi gereğince 301.253.336,28 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 5.723.813.389,30 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankanın 2019 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan 447.105.456,67 TL net dönem kârından 22.355.272,83 TL 1.tertip yasal akçe ayrıldıktan sonra kalan 419.678.523,33 TL?nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; 01.01.2019 tarihinde TFRS-9' a geçiş nedeniyle oluşan ve geçmiş yıl karları hesabında izlenen 132.282.260,20 TL'lik bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılması; 2016 yılı kârından banka personeli için ayrılan, ancak dağıtımı gerçekleştirilemeyen 1.040,16 TL ve 2017 yılı kârından banka personeli için ayrılan ancak dağıtımı gerçekleştirilemeyen 35.527,86 TL olmak üzere toplam 36.568,02 TL dağıtılmayan kâr payı tutarının olağanüstü yedeklere aktarılması oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821807
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 24.03.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2019 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine 09.07.2020 tarihli Genel Kurul'da kabulüne oy birliği ile karar verildi.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2020 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 25.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 20.05.2020 tarih, 2020/009 sayılı kararıyla almış olduğu; 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarında zarar oluştuğundan kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki önerisi görüşüldü,Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. https://www.ulusoyelektrik.com.tr/sites/other/ulusoyelektrik/uploads/yiliskilerialtsayfadosyalar/temettu_teklifi_4591_.pdf
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre ;- Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı oluştuğundan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, - Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı oluştuğundan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 0,00 TL olarak tespit edilmesine, - Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarımızdaki 26.995.351,26 TL net dönem kârı, aynı dönemde Vergi kanunlarına göre düzenlenen finansal tablolarımızda dönem zararı oluştuğundan, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. -
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. 16.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Karar ile, 2019 mali yılının zararla kapatılmasından dolayı, karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861037
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. -
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 No?lu ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2019 tarihli Şirketimiz Mali Tablolarında net dönem karı 96.152.268,-TL; Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 22.933.380 TL net dönem zararı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda 22.933.380,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğundan, 01.01.2019?31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2019 tarihli 2 Şirketimiz Mali Tablolarında yer alan 96.152.268,-TL net dönem karın olağanüstü yedekler hesabına alınması, Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlara göre oluşan 22.933.380,- TL zararın geçmiş yıl zararları hesabına alınması hususu 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 162.948.270,38 nominal B Grubu kabul oyu, 1,79 nominal B Grubu red oyu alarak katılanların oyçokluğu ile onaylandı.
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 1.172.004,65-TL karın geçmiş yıl zararlarında yer alan 2.917.170,78-TL'den mahsup edilmesine, 2019 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararımızın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 2019 yılına ilişkin olarak Genel Kurula karın dağıtılmaması teklifi ile gidildi. Jeff Hakko bir önerge ile dağıtılmamasını önerdi ve öneri kabul edildi.
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
VBT YAZILIM A.Ş.
VERUSA HOLDİNG A.Ş. -
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ile ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2019 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. 2019 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Gündem Madde 10: Yönetim Kurulu?nun ekli kar dağıtım önerisine göre, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi?nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka?nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, net dönem karından 180.002.988,58 TL?nin genel kanuni yedek akçe ve 2.551.492,96 TL?nin ise gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde ayrılması sonrasında ulaşılan 3.417.505.290,05 TL?nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 934.001 TL?lik ret oyuna karşılık 6.818.756.646,21 TL?lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. madde 7
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. 08.05.2020 tarihli Genel kurul gündeminin 8. maddesi; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu karan Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından Genel Kurul 'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; a) 2019 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun seri:II.14.1 ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar tebliği? hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 1.803.108 TL net dönem karı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 145.356,18 TL dönem zararı mevcuttur. b)TMS/TFRS esasalınarak hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarımızda yer alan 1.803.108 TL net dönem karının bünyede düzenlenen solo finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine, c) V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda yer alan 145.356,18 TL net dönem zararının (vergi sonrası zarar) ise dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarında kayıt edilmesine, d) Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2019 yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin 21.08.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında Yönetim kurulu'nun Kar Dağıtılmaması ile ilgili teklifi Genel Kurul toplantısında görüşmüş ve karara bağlamıştır. Genel Kurul toplantı tunanağı " MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu; Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi."
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 06.11.2020 tarihinde yapılan 2018-2019 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı "Madde 7: Şirketimizin 2018-2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklif oy birliği ile kabul edilmiştir."
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Madde 7: Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan karın dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulması hususundaki teklifi okundu; 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabında bırakılması teklifi yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822950
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kar payı dağıtımına karar verilmiştir
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2019 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 157.926 bin TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 505.394 bin TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketin SPK mevzuatına ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır