Şirket Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. -
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2018 yılında yapılan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından kar dağıtımı teklif edilmiş ve onaylanmıştır.
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası ve Türkiye Muhasebe /Finansal raporlama standatlarına (UMS/UFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza gore 43.922.966,00 TL net dönem karı mevcuttur. Konsolide olmayan yasal kayıtlarımıza göre de 6.270.683.14 TL dağıtılabilir dönem Karı mevcuttur. Yönetim Kurulunca 2017 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmuştur.Oy birliği ile kabul edilmiştir.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. "7-Toplantı Başkanlığı?na verilen önergenin 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket?in Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 54.011.326,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre ise 69.195.781,12 TL net dönem karı oluşmasına rağmen Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2017 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere ve Özel Yedeklere kaydedilmesi okundu ve müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tarık Şahin ?İlgili kar arsa satısından meydana geldiğinden ve sirketin finansal durumu ortadaoldugundan karın sermayeye eklenerek paydaslara bedelsiz hiise olarak verilmesini istiyorum? şeklinde muhalefet şerhi olduğunu bildirdi. Yapılan oylama sonucunda 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi."
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu?nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
AKBANK T.A.Ş. -
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 2014 yılından bu yana aralıksız nakit temettü dağıtımı yapılmaktadır.
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. "2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; 1- Vergi Usul Kanunu (`VUK?) ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2017 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına, 2- VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK?nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine karar verilmiştir."
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 7.md Süresi içinde Şirket Merkezinde , Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve MKK' ın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemein sunulmuş olan Kar Dağıtım Tablosu'nda ve Sermate Piyasası Kurulu ("SPK")' nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap önemeine ait finansal tablolarımızda yasal mevzuata göre dağıtılabilir kar oluşmaığından ,kar dağıtımı yapılamayacağı hususu onaya sunuldu, müzaker edildi, kar dağıtımı yapılamaması hususu toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.
AKIN TEKSTİL A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684239
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 yılında yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kârın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurulda kar dağıtım kararı alınmıştır.
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2017 yılı faaliyetlerinden dağıtılabilir kar oluşmaması sebebiyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.
AKSİGORTA A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tarihinde Dağıtılabilir Kar olmaması sebebi ile Kar Dağıtımı yapılmamıştır.
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur.
ALARKO HOLDİNG A.Ş. -
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. -
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. -
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasına ilişkin teklifi olmamıştır.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Şirket?in 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmış olması nedeniyle herhangi bir kâr dağıtımı söz konusu olmamıştır.
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Kar dağıtım politikamız doğrultusunda her faaliyet döneminde düzenli olarak kar dağıtımı yapılmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Net dönem zararı bulunduğundan 2017 faaliyet dönemi için 2018 yılı içinde kâr dağıtımı yapılmamıştır
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. -
ARÇELİK A.Ş. -
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6. Kar dağıtımı ile ilgili olarak; 2017 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması konusunda müzakere açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 359.434 red oyuna karşılık 19.244.445 kabul oyu karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768088
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768223
ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. -
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucunda; -01/01/2017-31/12/2017 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 2.385.990,00 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (2.381.358,97) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. -Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan 2.385.990,00 TL tutarındaki dönem karının olağanüstü yedeklere alınmasına, -2017 yılı yasal kayıtlara göre hesaplanan (2.381.358,97) TL?lik zararın geçmiş yıl zararlarına alınmasına; -Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına, ilişkin teklifin onaylanmasına ve yukarıda belirtilen şekilde 2017 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 06.03.2019 tarih ve 865/1108 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 2017 Yılı Karına ilişkin olarak Yönetim kurulumunun aldığı karara göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 390.304 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 160.545 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılamamasına, toplamda kullanılan 6.475.845,66 TL oyla oy birliği ile kabul edildi.
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket dönem karından ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarı olağanüstü yedeklere kaydettiğinden Kar Dağıtımı yapılmamıştır.
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. Şirketin faaliyetleri sonucu zarar hesaplanmış olması,bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamıştır.
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
AYEN ENERJİ A.Ş. 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait SPK 'nın Seri-II 14.I sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 35.085.883 TL Dönem Net Karı. Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 63.958.695,34 TL Dönem Net Karı oluşmuştur. Şirketimizin kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikasında yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedeklere alınmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
AYGAZ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. -
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Dağıtılmıştır.
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2017 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679285
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2017 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2017 yılı Net Dönem Zararı 11.805.706,00 TL?dir. 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 5.983.239.366,57 olumlu oy ile kabul edildi.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 2017 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2017 yılı Net Dönem Zararı 31.523.149,00 TL?dir. 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 19.464.986.425,17 olumlu oy ile kabul edildi.
BERA HOLDİNG A.Ş. Holding?in Kar Dağıtım Politikasında ?Dağıtıma esas kar tutarı, Çıkarılmış Sermayenin %5?inden az olması halinde, kar dağıtımı yapılmaz? maddesi gereği dönem karının sonraki yıllarda oluşacak karlarla birlikte dağıtılmak üzere öz kaynakları güçlendirmek amacıyla Holding bünyesinde tutularak dağıtılmaması
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Yasal kayıtlarımızdaki 2017 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 1.453.592,67 TL?nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına Genel Kurul'un oy birliği ile karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ?01.06.2017-31.05.2018? tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 09.01.2019 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7.maddesinde konu görüşülmüştür. ? 7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2017 ? 31.05.2018 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi 10.047.768-TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 760.413.360-TL zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2017?31.05.2018 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 12.10.2018 tarih ve 2018/28 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 01.06.2017-31.05.2018 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. ?
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz 2018 yılında 4.500.000 TL tutarında brüt kar dağıtımı gerçekleştirmiştir.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Bulunmamaktadır
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. Bulunmamaktadır.
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. -
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. -
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Bulunmamaktadır.
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek ve devam eden yatırımların kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla dönem karının dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669906
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Dönem net zararının 305.808.897 - TL olması sebebiyle kar dağıtımı yapılamamıştır.// Şirket?in 2017 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
CEO EVENT MEDYA A.Ş.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi bulunmamaktadır.
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. -
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. -
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Şirket 2018 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır.
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681770
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18.04.2018 tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağı 7. maddesi
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu?nun kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Devamında kar dağıtımı yapılmaması yönünde Yönetim Kurulu?nun önerisi oylandı. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun 23.01.2014 tarihli II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca şirket yasal kayıtlarında dağıtılabilir kar oluşmakla birlikte, şirketin orta ve kısa vadeli stratejileri, öngörülen yatırım harcamaları ve finansal planları, piyasa koşulları ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, kar dağıtılmamasına, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Net dönem zararı mevcuttur.
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Dağıtılacak Kar Yoktur.
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. http://www.demisas.org/pdfler/04042018genelkurultoplantitutanagi.pdf
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 6. md - Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nin 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karı hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu. Şirketimizin 01.01.2017?31.12.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ?nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan (solo) finansal tablolarına göre, 2017 yılı faaliyetlerinden 15.787.842 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 2.704.492,06 TL dönem karı gerçekleşmiş olmasına karşın, VUK hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımızda (5.565.243,10)TL Geçmiş Yıllar Dönem Zararı bulunması ve yasal kayıtlara göre ?Dağıtılabilir Dönem Karı? oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan kar tutarının ?Geçmiş Yıllar Zararları? hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki ?2017 yılı Kâr Dağıtım Tablosu?nun onaylanmasına, katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları? başlığı altında bulunmaktadır
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9- Şirketimiz tarafindan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ htikümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01,01,2017-3|.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 693.520,43 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazır|anan finansal tablolara göre 565.222,83 TL dağıtılabilir dönem net k6rı oluşmuştur. Dağıtılabilir net dönem k6rının, büyümekte olan iş hacmi ve yatırımlar nedeniyle Öz Kaynak yapınln güçlendirilmesi için Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması için teklifte bulunuldu, müzakere yapılarak, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada kar dağıtımının yapılmamasına ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu? nun 02.03.2018 tarih ve 05/2018 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul? a yaptığı teklifin oybirliği ile kabulüne, SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2017 net dönem zararı 186.146,00 TL olup dağıtılabilir kârı kalmadığından kârı çıkmadığından kâr dağıtılmamasına red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile karar verildi.
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 2017 dönem karından 86.875,36 TL (ödenmiş sermayenin %20?sine kadar) 1. Tertip Yedek Akçe ayrılması, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulması oybirliği ile kabul edildi.
DEVA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 09.03.2018 tarihli ve 2018/12 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 92.542.675 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 101.417.644,96 TL kâr elde edilmiş olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılmasına 2.490.376,92 adet olumsuz oya karşın 170.222.009,225295 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla/mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre; 1.388.978 TL tutarında Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" oluştuğu, - TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 1.253.406 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması? yönündeki teklifi Genel Kurul?un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Şirket 2018 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır.
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671038
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667259
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674326
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündemin 8incı maddesi kapsamında; 2018 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolara göre 3.933.529-TL olarak gerçekleşen net dönem karı elde edilmesine rağmen Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımızda (64.071.667,63-TL) zarar edilmiş olması nedeniyle kar dağıtımının yapılmayarak ilgili zarar tutarının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nca hazırlanan öneri ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul?un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmaması hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.859.259,667 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2017 faaliyet yılına ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir.
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. "Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2016 ve 2017 yıllarına ait kar dağıtımı ile ilgili 12 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu kararı okundu; Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 32.216.303 TL net dönem zararı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 56.683.429 TL net dönem zararı vardır. 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 68.127.774 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 367.642.764. TL net dönem zararı vardır. 2016 ve 2017 yıllarına ait kar dağıtım tablolarına göre kar payı dağıtımı mümkün olmadığından dolayı temettü dağıtılımı yapılamayağı Genel Kurul'un onayına sunuldu veve 62,649,677,33 TL nominal değerde olumlu oy çokluğu ile kabul edildi. EK-1 2016 ve 2017 yılı Kar Dağıtım Tabloları tutanağın ekindedir. "
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/bildirim/689832
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı gerçekleştirilmemiştir.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulumuz karın dağıtılmaması yönünde bir teklifte bulunmamıştır.
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu? nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2017 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu' nun, 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 21.03.2018 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 14.841.249,84.-TL dönem kârı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 11.976.967-TL dönem zararı oluşmuştur. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan dönem kârının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine bu sebeple kâr dağıtımı yapılmamasına, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. -
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. -
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2017 faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul da kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir.
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulumuz karın dağıtılmaması yönünde bir teklifte bulunmamıştır.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705128
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Teklif edilmemiştir.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. -
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. -
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 2017 yılı faaliyet döneminde zarar açıklanmış olması nedeniyle 2017 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2016 ve 2017 karlarının dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. -
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla, Şirket?imizin kurumsal internet sitesi olan https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresinde halihazırda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve 23 Eylül 2014 tarihli 01.06.2013 ? 31.05.2014 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda pay sahiplerince onaylanmış Kar Dağıtım Politikası?nın uygulanmaya devam edeceği hususu belirtildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 277.019.575 ?TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulu?nun 26.09.2018 tarihli ve 546 sayılı kararı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi okundu. Yönetim Kurulu?nun 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin yukarıda belirtilen kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulu?nun yukarıda belirtilen teklifi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 277.019.575 ?TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına,toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi.
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 2017 faaliyet yılına ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir.
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 8. Gündemin 8 numaralı ?Yönetim Kurulu?nun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı?na ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2018 tarihli 06 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK?nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Musavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 4.097.425 Türk Lirası tutarında Şirket?e ait ?Dönem Kârı? elde edildiği bilgisi verilerek, 2017 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına oy birliği / çokluğu ile karar verildi.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. -
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 02.07.2018 tarihinde 2018/19 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kar dağıtım teklifi Sn. Murat LİVGÖÇMEN tarafından okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2017 yılının karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması teklifinin kabulüne yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2017-31.05.2018 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağılmaması yönündeki teklifi 09.11.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II.14.1. sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında dönem zarar bulunduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığı ve mevcut zararın Şirket bünyesinde tutulması kararının Genel Kurul?a teklif edilmesinin onaya sunularak teklifin onaylanmasına oybirlği ile karar verilmiştir.
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2017 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, kalan tutar olan 3.964.803 TL nin şirketin yeni faaliyet döneminde yapacağı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemi sonunda dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımının yapılmamasına ve dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait Olağan Genel Kuruluna sunulan Yönetim Kurulunun nakit kar payı dağıtımı bulunmaktadır.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. "https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756921- https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764428"
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı 5 no.lu Madde
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Genel Kurul? bölümü içerisinde ?2017 Olağan? başlığı altında ?Tutanak? bölümünde ?5. Madde? altında sunulmuştur. ?31.12.2017 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda 176.358.874,63 TL net dönem karı olmakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda 329.154.218,-TL tutarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurul?a bilgi veridi.?
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 2018 yılında kar dağıtılmıştır.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu 2018 dönemi içinde kar dağıtım teklifinde bulunmuştur.
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin 01.03.2018 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden TFRS'ye göre karı oluşmakla beraber, Şirketin 31.12.2017 yıl sonu itibari ile VUK'a göre ticari zararı oluştuğundan 2017 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılan ortaklardan 1 adet elektronik red oyuna karşılık 295.886.085,73 adet fiziki ve elektronik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ?Şirketimiz?in yasal kayıtlarında yer alan, 2.656.694,83 TL 2017 yılı net zararının 2009 yılı olağanüstü yedeklerinden mahsubunun ve Şirketimiz?in konsolide TFRS mali tablolarındaki 15.539 Bin TL 2017 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması? şeklindeki önergesi okundu, elektronik ortamda genel kurula katılan Ali Demirtaş ?iç kaynaklardan neden bedelsiz sermaye artırımı yapılarak temettü verilmiyor. Bu nedenle serhimin islenmesini rica ederim? şeklindeki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep etmiştir, konuya ilişkin açıklama Sn. Eyup Murat Gezgin tarafından yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu önergesinin 13.000 TL olumsuz oya karşılık 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu?nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun nedeni ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket?in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
GSD HOLDİNG A.Ş. Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ilgili ?Şirketimiz?in yasal kayıtlarında yer alan 35.575.416,67 TL 2017 yılı net karından 1.778.770,83 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 33.796.645,84 TL tutarındaki kısmın ve 56.776 Bin TL 2017 yılı konsolide TFRS net karından 1.779 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 54.997 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması? şeklindeki önergesi okundu, elektronik ortamda genel kurula katılan Ali Demirtaş ?Dönem kari veya geçmis dönem karindan bedelsiz veya nakit temettü verilmemesi teklifi nedeniyle muhalefet serhimin tutanaklara işlenmesini rica ederim? şeklindeki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep etti ve Yönetim Kurulu?nun önergesinin aynen kabulüne 15.300,00 TL olumsuz oya karşılık 164.189.079,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu?nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun nedeni ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket?in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. "Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının kullanım şekline dair 28/03/2018 tarihli kararı aşağıdaki gibidir; ?2017 yılında yasal kayıtlara göre 30.872.583,43-?, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 33.317.912-? net kar elde etmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan nakit ihtiyacı ve finansal yapının korunması gereklilikleri nedeniyle; ? Kar dağıtımı yapılmaması, ? Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan tablolarda kar oluşmasına istinaden, 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılması, ? Kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, önerilmektedir.? Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun 2017 yılı karının kullanım şekline ilişkin kararı 601-? itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.227.927,810739-? itibari değerde oyla onaylanmıştır. Pay sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ, elektronik ortamda ?verimsiz bir bilanço olup yeterli kazanç sağlanamaması nedeninin açıklanması? şeklinde muhalefet şerhi vermiştir. Soru hakkında gerekli cevap yazılı olarak iletilecektir. Kar dağıtım önerisi ek olarak sunulmuştur. "
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2017 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 16-04-2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2017 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin, 54.000.000.000,00 TL çekimser oya karşılık 170.169.844,77 TL kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklif etmiştir.
HALK SİGORTA A.Ş.
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670176 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678006
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. "7- 2017 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 2017 yılı kârının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtılmaması önerisinin Tutanak Yazmanı Ebru DURMAZ tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu?nun 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, 2017 yılı kârından hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak, olağan üstü yedeklere kaydedilmesi ile ilgili teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve 2017 Yılı Kârının Dağıtılmaması teklifi oya sunuldu. ?2017 yılı hesap dönemi; sermaye piyasası mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 49.239.871,00 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo finansal tablolara göre ise 50.049.708,66 TL net dönem kârı ile sonuçlanmış olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, Katılımcılardan Yiğit Sezercan söz almış ve Şirket Yönetimimizden yatırımlar ile ilgili bilgi talep etmiştir. Şirketin Genel Müdürü Musa Levent Ortakçıer söz almış ve çeşitli yatırımlarımızın olduğu, bunun sadece makine değil, aynı zamanda bina ve çeşitli yatırımlardan oluştuğunu belirtmiştir. Diğer taraftan mevcut piyasa yapısı içerisinde ve içinde bulunduğumuz süreçte gerekli finansmanı borçlanmak yerine öz kaynaklarımızdan karşılamamızın daha uygun olacağını değerlendiriyoruz diye belirtmiştir. Karın dağıtılmadan olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilmiştir. "
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK kayıtlarına göre 5.699.003 TL zarar oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan 1.101.256 TL dönem karından 55.062 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 1.046.194 TL? nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, SPK kayıtlarına göre kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. İlgili tutanak metnine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671396 linkinde bulunan Genel Kurul Tutanağı Madde 7'den ulaşabilirsiniz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş. Gündem 6. madde; Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde ?Banka?nın 2017 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 42.483.842,98 TL?den, 3.315.501,85 TL?nin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan 39.168.341,13 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu?nun 519/1?inci maddesi uyarınca %5 oranında 1.958.417,06 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan 37.209.924,07 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686324
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. yoktur
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosunda 6.828.981 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 3.199.067 TL net dönem karı bulunmaktadır. Mevzuat, esas sözleşme ve kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikalarını da dikkate alarak, yasal kayıtlara göre oluşan 3.199.067 TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2018 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. "
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde ve Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1 sayılı Tebliği gereğince TMS/TFRS Standartları'na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 1.773.039 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 911.901,02 TL net dönem zararı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GÜNDEM MADDE 5: 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul?un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı 5.959.963 TL'dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 12.497.515,13 TL net dönem zararı mevcuttur. 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliğiyle kabul edildi.
İHLAS HOLDİNG A.Ş. 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde ve Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 38.591.140,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 11.897.473,88 TL net dönem karı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. GÜNDEM MADDE 5: 2018 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem zararı 9.959.751,00 TL'dir. Konsolide olmayan, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 11.735.293,44 TL net dönem zararı mevcuttur. 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu 2018 yılı sonunda elde edilen net dönem karının şirket bünyesinde bırakılmasına 7.271.207.647 adet payın kanul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun önerisinin, 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kar Dağıtımı Yapılmıştır.
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu, 2017 yılı dönem karına ilişkin olarak karın dağıtlmaması yönünde karar almamıştır.
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2017 yılı karı Sermayenin %5'inden azdır. Bu sebeple kar dağıtılmama kararı alınmıştır. İlgili Genel Kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni: Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2017 tarihi itibarıyla sırasıyla 946.084,TL ve 2.359.035,10 TL net dönem karı oluştuğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2017 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem karlarından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması ve kalan tutarların her iki kayıtta da olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ile 45.601.743,51 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu, 7.249,49 TL nominal değerde B Grubu ret oyu ile kabul edildi.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka arzımızdan bu yana Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasına yönelik teklifte bulunulmamıştır.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. "Şirketimizin, 2017 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 7.087.352,00 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 1.207.369,08 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2017 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunuldu,Oy çokluğuyla kabul edildi.
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin, Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 106.280.324 TL, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolarında 9.356.448 TL vergi sonrası dönem karı oluştuğu ancak geçmiş yıl zararlarının, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli mali tablolarda 395.052.892 TL, Sermaye Piyasası Mevzuatı?na göre hazırlanan 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolarda 464.645.739 TL olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığı için 2017 Yılına ilişkin vergi sonrası dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, önerisi 348.717.635,13 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YOKTUR. KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ OLMAMIŞTIR.
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Yoktur.
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 7. maddesinde yer almaktadır. ?Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin dönem kârı ile ilgili olarak 32.249.127,36 TL?sinin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması hususunda Yönetim Kurulu?nun almış olduğu karar konusunda Genel Kurul bilgilendirilerek Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 23.083.707 Lot hisse RED oyuna karşılık 473.424.317 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.?
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2017 yılı faaliyeti sonucunda SPK?nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kârının 30.605.051,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararının ise 34.885.922,59 TL olduğuna, TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 34.885.922,59 TL üzerinden %5 oranında 1.744.296,13 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 1.744.296,13 TL?lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 28.860.754,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 33.141.626,46 TL olduğuna, Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 33.141.626,46 TL ve SPK hükümlerine göre 28.860.754,87 TL?nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu?nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 30 Mart 2018 tarihinde düzenlenen 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni : "Gündemin altıncı maddesi gereğince, 05.03.2018 tarih ve 2018/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 2.082.943.-TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre 96.612.236.-TL dönem zararı oluştuğu tespit edilmiş, her iki finansal tabloda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına ve işbu teklifin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul?a sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi."
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 2017 dönemi finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi divan başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı Madde 7
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Karar No: 7 Yönetim Kurulu Karar Tarih: 05/04/2018 Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 40.237.888,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu ve bu tutardan, Şirketin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerince tutulan yasal defterlerinde geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, Genel Kurul'a kâr payı dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar vermiştir.
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 31.12.2017 yıl sonu itibarı ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre karı oluşmakla beraber, Vergi Usul Kanunu'na göre karı oluşmamış olması sebebiyle 2017 yılı dönem zararının geçmiş yıllar zararı olarak muhafaza edilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688856
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764605
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulunun ?Şirketimizin 2017 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2017 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına? ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu?nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu?nun 2017 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Şirketin 2018 yılı içinde gerçekleşen 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında, Yönetim kurulu tarafından Genel Kurul'a kar dağıtım teklifi yapılmış, Genel Kurul tarafından kar dağıtımına karar verilmiştir. Bu nedenle bu konu bir gündem maddesi olarak belirlenmemiştir.
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. -
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2017 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 12/03/2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul?un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. GÜNDEM MADDE 5: Şirketin 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu aydınlatma Platformu?nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket?in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2017 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Neticede; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.116.490 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda 2.105.533 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine , Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2017 yılı hesap döneminde 2.426.177,15 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Net Dönem Karının genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 12.641.560 TL?lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi
KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi 28.3.2018 tarihli ve 2018-06 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzerel toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Patformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 28.3.2018 tarihli ve 2018-06 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu: Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge: Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen 1.1.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2017 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 8.230.404 TL(Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 9.011.744 TL?dir) olduğu anlaşılmaktadır. 2017 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2017 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. 2017 yılı faaliyet döneminde zarar açıklanmış olması nedeniyle 2017 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 6- 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 18.03.2019 tarihli ve 2019/04 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulu?nun 18.03.2019 tarihli ve 2019/04 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 35.141.972.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 27.035.664,09.-TL net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.
LİDER FAKTORİNG A.Ş. -
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine paralel olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 2017 yılı dönem karının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasını teklif etti.Yapılan oylama sonucunda dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına toplam 366.551.266,6 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 16 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul?da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması.
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668728
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Şirketin 04.04.2018 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden; 01.01.2017-31.12.2017 döneminde Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle, 2017 yılına ilişkin ortaklara dağıtılabilir bir kar mevcut değildir. Söz konusu sebeplerle temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. -
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. yoktur
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2017 hesap yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. SPK?nın Kâr Payı Tebliği?nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 19.04.2018 tarihinde almış olduğu 2018/4 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK?nin 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket?in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulan ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul?a Sn. Dilek Tepetam tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu?nun 2017 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü kâr payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı faaliyet dönemi için, Şirket?in dönem zararı bulunması sebebiyle mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması gerekçeleriyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına, toplamda kullanılan 911.215.575 oy içerisinden 911.215.575 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarih ve 1004 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarih ve 1197 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 55.762.907,16 TL nominal değerde kabul oyu, 52.740 TL nominal değerde ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 54,401,222 TL net dönem karı oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 5.019.182,95 TL Dönem Karı oluşmuştur. Şirketimizin, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2017 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına, SPK uygulamaları gereği kar payı dağıtılmayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 4-             Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.05.2018 tarih ve 2018/5 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.032.618,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 19.613.753,78TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının genel kanuni yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada; Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR?ün 29.058TL?lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL?lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oy kullanan Şinasi MÜLDÜR tarafından elektronik ortamda; ?yıllardır kar eden şirketimizin ortaklara kar payı dağıtması ve karını paylaşması gerekmektedir? yönünde muhalefet şerhi verdiği görüldü.
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.03.2018 tarihinde gerçekleştiren Genel Kurul'un 6. gündem maddesi gereğince; Genel Kurul'dan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformundan bildirildiği üzere 01.01.2017-31.12.2017 tarihli finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu oy çokluğu ile baul edilmiştir.
METAL GAYRİMENKUL A.Ş.
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.831.713-TL. " Dönem Zararı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 563.458.44-TL `'Dönem Karı? oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 2017 takvim yılı zarar ile kapatıldığından ortaklara temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 2018/2 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 114.424.746,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 3.665.139,98TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ve fiziksel ortamda verilen Tekin ARAS, Ali DEMİRTAŞ ve Sadık BİÇEL?in 1.160.000TL olumsuz oyuna karşılık 196.019.194,18TL?lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Katılımcılardan Tekin ARAS tarafından; ?Bugüne kadar hiç kar dağıtılmadı, artık kar veren şirket haline gelmesini istiyorum? yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
MİGROS TİCARET A.Ş. Şirketimizin 15.05.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının tutanağında şu şekilde bilgi sunulmuştur: "Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için bu yıl kâr dağıtımı önerilmediği, dönem karının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmasının planlandığı bildirilmiştir."
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662923
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Dağıtım yapılmıştır.
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. Maddesi uyarınca; Şirket yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usüle uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre; "Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere; Şirketin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarına göre; 2017 faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle dağıtılabilir dönem net karı oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Şirket Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere kar payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 184.231.445 TL kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Muhasebe ve Raporlama Müdürü Sayın Aslı Özcanoğlu tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun "01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 22'177'008 TL tutannda "Net Dönem Kârı" oluştuğu ve bu tutardan, geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde, dağıtılabilir dönem karı oluşmadığıt tespit edildiğinden, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi 49.200 red oyuna karşılık 154.637.963,148 adet kabul oyu ile ve böylece katılanların oyçokluğu ile onaylandı.
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
NET HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714314 adresinde bulunan NTHOL 2017 Olağan GK Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu?nun, Şirketin işletme sermayesi ihtiyacını göz önüne alarak 2017 yılı karının dağıtılmamasını teklif ettiği, dağıtılmayan karın işletme sermayesi finansmanında kullanılacağı belirtildi.-
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. http://www.nigbas.com.tr/ThemeFiles/HomeAssets/dosyalar/yatirimci/2017-olagan-genel-kurul-2toplanti-tutanagi.pdf
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. SPK Mevzuatı?na göre hazırlanan 2017 yılı bilançosundaki dönem kârından brüt 135.192.240 TL tutarında ortaklara kâr payının beher hisseye brüt 0,90 TL olarak, dağıtım tarihinin en geç 23.05.2018 tarihine kadar ödenmesine Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun 2018/8 sayılı aldığı karar ile; Şirket'imizin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2017 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2018 tarih ve 2018/7 sayılı kararının müzakeresi sonucu, Sermaye Piyasaı Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2017 yılıfaaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerççevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket'in 2018 yılı vergi sonrası net dönem karı 35.743.182,34 TL'dir ve geçmiş yıl zararları -36.927.633,47 TL'dir. Şirket'in geçmiş yıl zararları olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır. Yukarıdaki hususları göz önüne alarak; Yönetim Kurulu, Şirket'in yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtımı yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu' nun teklifi doğrultusunda hareket edilmesine oybirliği ile karar verildi.
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. Dönem içinde kar dağıtımı yapılmıştır.
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 8. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2017 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulu önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kar dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.oyakyatirimortakligi.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. İlgili gündem maddesi: 4 Yönetim Kurulunun, 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması. İşbu gündem maddesine ilişkin tutanak metni: 4) Yönetim Kurulunun 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurula sunuldu. 2018 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2017 tarihi itibariyle oluşan sırasıyla 259.392.437,00 TL ve 77.878.481,73 TL Net Dönem Karı?ndan, yasal kayıtlara göre hesaplanan 3.893.924,09 TL Genel Kanuni Yedek Akçe?nin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 255.498.512,91 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 73.984.557,64 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup; Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2017 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına 211.091.454,733 adet kabul oyu ile ve oy birliği ile karar verildi.
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. -
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3) 2017 yılı yasal kayıtlarda VUK?a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 829.687 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu?na verilen, Kurul?un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 33.930.819 TL kar çıkmış olup şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2017 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak ilgili karşılıklar ayrılarak şirket bünyesinde kalmas hususu görüşmeye açıldı söz alan Avrasya terminal A.Ş. vekili Av. Özgür Yanar karın dağıtılmasını teklif etti yapılan oylamada karın dağtılmamasına 45.700.182 Red oyuna karşılık 51.001.936 olumlu oy ile karar verildi. Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi .
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Mevcut değil
PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım kararı henüz alınmamıştır.
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 31.769.996,87 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 31.769.996,87 TL'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesi Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda; 9.998.737,00 TL kârın bulunduğu, bu kârın dağıtımının yapılmamasına ve 9.998.737,00 TL?nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve durumun Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 13.03.2018 tarih 2018-03-03-03 No'lu kararı tasviplerinize
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2019 tarih ve 659 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 2018 yılında Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21?inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde 2018 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem kârının tamamının Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinden Sayın Tunç KERTMEN dağıtılmayan kâr ile oluşan yedeklerin ödenmiş sermayeye eklenmesinin önümüzdeki yıllarda değerlendirilmeye alınması yönünde görüşünü beyan etti. Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu önerisi, ana sözleşme ve Pegasus Kâr Dağıtım Politikası hükümleri doğrultusunda 2018 yılı net dağıtılabilir dönem kârının tamamının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına 1 TL olumsuz oya karşılık 76.523.894 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.pekergyo.com/wp-content/uploads/2018/07/Genel-Kurul-Tutana__.pdf
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; Dönem Zararı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarına ilave edilmesi ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmaması önerisi oy birliği ile kabul edildi.
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu`nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakareler sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. -
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
PETROKENT TURİZM A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596231
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında gerçekltştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket?in 2017 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanmış olması nedeniyle dönem kârı oluşmadığından herhangi bir kâr dağıtımı söz konusu olmamıştır.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında gerçekltştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688885
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Yok-Kar dağıtımı yapılmıştır
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları?na göre hazırlanan bilançomuzda 91.059.-TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.076.178,25 TL net dönem karı mevcuttur. 2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları?na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar?la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Şirketimiz 01 Mart 2018 tarih ve 1159 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2017 tarihli mali tablolarında yer alan 2017 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2017 tarihli mali tablolarında yer alan 2017 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 106.666 Bin TL dönem karından; 12.700 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 93.966 Bin TL?sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.
QNB FİNANSBANK A.Ş. 2017 yılı karından kar dağıtımı yapılmıştır.
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
RAY SİGORTA A.Ş. https://www.raysigorta.com.tr/About/General/104/genel-kurul-toplantilari
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 04/05/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; VUK'a ve SPK'ya göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında, VUK'a göre -30.602.357,46-TL (zarar), SPK mevzuatına göre ise 105.578.390-TL kar olması sebebiyle ortaklara kar payı dağıtılmaması hususu görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 8. Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2017 yılı VUK karının 16.689.953,71-TL, SPK mevzuatına göre karının -15.196.625,00-TL(Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu, oy birliği ile kabul edildi.
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket?in; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait solo finansal tablolara göre; 1.024.589-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Karından yine BağımsızDenetim Raporunda bulunan verilere göre ayrılan yasal yedek akçe sonrası Geçmiş Yıl Zararları 51.699,85-TL? oluşması nedeniyle kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edildiği, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 1.277.941,82 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu , Bu yüzden 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Yönetim Kurulu Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek Yönetim Kurulu?nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimiz?in 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, artan fonların pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirket?in mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2017 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678164
SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666883
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. -
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 28-02-2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2017 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar vererek kar dağıtmama kararını oy birliği ile almıştır.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr Dağıtımı yapılacaktır.
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. http://www.sasa.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri adresinde yer almaktadır.
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar bulunmamaktadır.
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 14/06/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilen Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarını içeren Kar Dağıtım Politikası okundu, görüşüldü ve 2018 yılı hesap dönemi ve izleyen yıllarda geçerli olmak üzere aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 27.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 256.262.612 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 301.098.488 TL net dönem karı oluştuğu; %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 296.277.886,29 TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.031.896 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 297.309.782,29 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 62.100.000 TL?nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 10 oranında 0,10 TL, net % 8,5 oranında 0,085 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 11.04.2018 tarihinde başlamak suretiyle yapılması red oyuna karşılık oybirliği ile kabul edildi.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolarımız ile Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarda bulunan dönem zararı nedeniyle Yönetim Kurulu?nun kar dağıtılmaması teklifi ve 2017 yılı faaliyetlerinden oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına eklenmesi oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL?lik kabul oyu sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesinin nedeni,Şirketimizin 2018 yılında devam eden yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyacıdır. Genel Kurul toplantısında dağıtılmayan karın kullanı şekline dair bir karar alınmamıştır.
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Gündem Maddesi 7- ? 2017 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması ? konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 14.214.905 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 659.748,98 TL %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra 13.555.156,02 TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara eklenecek yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 14.370 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 13.569.526,02 TL birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 13.194.979,62 TL vergi sonrası net dönem karından 659.748,98 TL %5 l.Tertip Yasal Yedek akçe düşüldükten sonra ve yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 14.370 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 12.549.600,64 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır. Yönetim Kurulunun almış olduğu 27.03.2018 tarih ve 339 sayılı kararı ile: Yasal Kayıtlarımıza uygun olarak hesaplanan vergi sonrası net dönem kar?ından 659.748,98 TL %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 9.290.578 TL Bedelsiz sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesine, Yapılacak bedelsiz sermaye artırımının cari yıl kazancından karşılanmasına, Cari yıl kazancından bedelsiz sermaye artırımı ve ayrılan 1.tertip yasal yedek akçe sonrası yasal kayıtlarımıza göre kalan 3.244.652,64 TL olağanüstü yedeklere ayrılması Genel Kurul?un onayına sunulmuştur. 2017 yılı kar dağıtımı hakkında söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun almış olduğu 27.03.2018 tarih ve 339 sayılı yukarıdaki paragrafta belirtilen kararı Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan el kaldırma suretiyle fiziken oylamada 20.082.498 adet kabul oyu ve elektronik ortamdaki 1.428.310 adet kabul oyu (toplamda 21.510.808 adet kabul oyu) ile oy birliğiyle kabul edildi.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun 2018 yılı faaliyetleri neticesinde kar oluşmadığından dolayı kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Teklif genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. (13.06.2019)
SMARTİKS YAZILIM A.Ş.
SODA SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamıştır.
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. Kar dağıtım yapılmıştır.
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. 8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2017 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 10.05.2018 tarihli ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu: ?Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarihli ve 28676 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolarımızdaki 2017 yılı dönem karının devam eden yatırımların finansmanında kullanılmak üzere dağıtılmaması yönünde Genel Kurul'a öneri götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.? Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu?nun 10.05.2018 tarihli ve 13 sayılı kararı uyarınca 2017 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu?nun 10.05.2018 tarihli ve 13 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kar Dağıtımı Yapılmamıştır.
ŞEKERBANK T.A.Ş. Gündem Madde 6: 2017 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Banka?nın 2017 yılı karının Yönetim Kurulu?nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı mali tablolarına göre oluşan karı olan 114.889.918,67 TL?nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; ? % 5?inin 5.744.495,93 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması, ? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5?inci maddesi 1?inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere; dönem içerisinde Bankamız gayrimenkul satışı ile gelir yazılan tutar olan 70.000 TL?nin özel fonlar hesabına alınması, ? Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 109.075.42274 TL?nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması, Diğer taraftan, geçmiş yıl karı olan 248.059.089,45 TL içerisinde yer alan Bankamız gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 57.137,16 TL?nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5?inci maddesi 1?inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere özel fonlar hesabına alınması ve kalan 248.001.952,29 TL?nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696610
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. -
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. Yönetim Kurulunun oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi yönünde bir kararı oluşmaktadır.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. -
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı kabul edilmiştir.
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2017 yılı Kârı ile ilgili olarak 22.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde Karın dağıtılmaması teklifi de oy birliği ile kabul edilmiştir.
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. -
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 2017 yılında dağıtılabilir net karın tamamı dağıtılmıştır.
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Madde :6 Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 292.463.607-TL (İki Yüz Doksan İki Milyon Dört Yüz Altmış Üç Bin Altı Yüz Yedi Türk Lirası) (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan 298.941.740,25-TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 04.01.2019 tarih ve 57 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. temsilcisi Ömer SAĞIROĞLU tarafından yazılı bir açıklama verilerek; Yukarıda 3, 4 ve 5. Maddelere ilişkin yaptığımız şerh ve açıklamalarımız saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz kayıtlarında hesaplanan faaliyet zararının yukarıda belirtilen yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda Şirketimizin uğratıldığı zarardan daha yüksek olduğundan yönetim kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki kararına katılıyoruz.? Şeklinde açıklama yaptığı bildirildi. Bu açıklama sonrası Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada ortakların elektronik ortamda katılan Emrah DEMİR?in 20.000 adet olumsuz oyuna karşılık 51.020.000 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 19.03.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin gerek Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına gerekse Vergi Usul Kanunu?na göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan zararlar nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu karar 0 TL?lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL?lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. http://www.tskbgyo.com.tr/images/pdf/toplanti_tutanagi_2017.pdf
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687086
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7. Gündemin 7.maddesinde, Yönetim Kurulu?nun 12.03.2018 tarih ve 06/02 sayılı; ?Sermaye Piyasası Kurulu?nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 6.293.290 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 6.240.075 TL oluşan net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine? ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.
TURCAS PETROL A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun 08.04.2019 tarih ve 2019/05 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Vergi Usul Kanunu?na göre hazırlanan 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu?nda, 2018 yılı net dönem zararı nedeniyle ?Net Dağıtılabilir Kar? oluşmadığından, kar payı dağıtılamamasına ilişkin teklif, 164.484.007 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2018 yılında dağıtılmıştır.
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen zarar nedeni ile kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile onaylandı.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Kar Payı dağıtılmıştır.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 639.000.000.-TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 2.912.238.735.-TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 7.142.969.041.-TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 639.000.000.-TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2017 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilşkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır.
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Buna göre; - Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Mali Tablolara göre oluşan kârının 1.135.532.329,14 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının ise 2.370.578.044,73 TL olduğu, - Sermaye Piyasası Kurulu?nun II. 19.1 sayılı Kâr Payı tebliği uyarınca, Konsolide Mali Tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 1.135.532.329,14 TL?nin kâr dağıtımına esas alınması, - II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği?nin 11/1 maddesi uyarınca, Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının öncelikli olarak mahsup edilmesi gereken dönem kârı hariç mevcut kaynaklarının yeterli olduğu dolayısı ile Kâr Dağıtım Tablosunda indirilecek geçmiş yıllar zararı bulunmadığı, - Türk Ticaret Kanunu?nun 519?uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2017 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı, Bu minvalde; Şirketimizin bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 1.135.532.329,14 TL net kârın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılması hususunda Şirketimiz Ana Sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunulmasının teklif edildiği görüldü. Toplantı Başkanı okunan Yönetim Kurulu teklifini aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 229.868 TL ret oyuna karşılık 3.340.239.983 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. -
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Şirket 2017 yılı olağan Genel Kurulu Gündeminin altıncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2018 tarih ve 3 no?lu kararına göre, oluşan dönem karından (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 11.417.604 TL, Yasal Kayıtlara Göre 267.350,01 TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu elektronik ortamda 12.523,00 TL. red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların, 5.351.871,665 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan, Bankamızın 2017 hesap yılı Bilanço Kar'ının dağıtımı hususunda teklif, 29.03.2018 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2017 yılı Kar'ının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak Ortaklarımıza verilen bilgi, aşağıdaki linkte yer olan dökümanın 6.maddesinde belirtilmiştir. https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/2018_03_29_Genel_Kurul_ Toplanti_Sonucu_hk.pdf
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 2017 yılına ilişkin karın dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. -
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifte bulunulmamıştır.
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 01.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 01.02.2018 tarih, 2018/006 sayılı kararına istinaden, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifi; Şirketimiz 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 16.137.927,-TL (On altı milyon yüz otuz yedi bin dokuz yüz yirmi yedi) dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki finansal tablolarımıza göre 16.308.490,-TL (On altı milyon üç yüz sekiz bin dört yüz doksan) dönem karı elde etmiştir. Şirketimizin cari dönemde elde ettiği dönem karının önemli bir kısmı duran varlık satışı nedeniyle meydana gelmiştir. Bu satıştan elde edilen nakit ile şirketimizin banka kredilerinin bir kısmı ödenmiş olup, henüz tahsil edilmeyen alacakların vadeleri Kasım 2019 tarihine kadar yayılmıştır. Şirketimiz, mevcut ekonomik koşullarda, şu an elinde bulundurduğu nakit ve ileride sağlayacağı nakit akışı ile banka kredi borçları ve genel giderlerini ancak karşılayabilecek durumdadır. Şirketin, banka kredilerinden doğacak kur riskinden korunabilmesi ve gelecekte yapılması muhtemel yatırımların finanse edilebilmesi için mevcut likidite durumu ile kredibilitesini koruması gerekmektedir. Mevcut finansal pozisyonun korunması şirketin sürekliliğinin devamı ve ileride gelir kaynağı yaratabilmesi açışından da büyük önem taşımaktadır. Kar dağıtımı yapılması halinde şirketin nakit akış ve ödeme dengesi bozulacak ve yeniden borçlanmak durumunda kalabilecektir. Bu nedenle şirket Yönetim Kurulu olarak ortaklarımızın bu önemli konuları da dikkate almasını ve cari dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde görüş bildirmekteyiz. Toplantıda başka söz alan olmamış ve oylamaya geçilmiştir. Yukarıda bahsi geçen konular dikkate alındığında, Şirketin yasal kayıtlarında bulunan dönem karından geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi, söz konusu dönemde elde edilen kardan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması ve kar dağıtımı yapılmaması katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında gerçeklteştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; - Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 1.694.120,66 TL ayrılmasına, - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı?nın 14.900.964,34 TL olarak tespit edilmesine, - 14.900.964,34 TL?nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul?un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. . 2017 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu?nun teklifi ile 2017 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasını görüşülerek Genel Kurul?un onayına sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi.
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. 05.12.2018 Tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2017 hesap döneminin VUK ve UFRS bilançolarına göre zararla kapatılmasından dolayı Yönetim Kurulumuzun 09.11.2018 tarih, 56 nolu kar payı dağıtılmamasına dair teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. -
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. -
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu 2017 Yılı Genel Kurulunda karın dağıtılmasını teklif etmiştir.
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 11.641,26.-TL karın geçmiş yıllar zararlarında yer alan 3.021.714,24- TL'den mahsup edilmesine, 2017 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararımızın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 2017 yılına ilişkin olarak Yönetim kurulumuz karın dağıtılmaması yönünde bir teklifte bulunmamıştır.
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
VERUSA HOLDİNG A.Ş. -
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına ve şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 20.837.043 TL net dönem karı oluşmasına karşın, yasal kayıtlara göre kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ile ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı gerçekleştirilmemiştir.
YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündem Madde 7: Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre, 2017 yılı faaliyetlerinden 1.702.026,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise, 240.301,25 TL vergi sonrası net zarar gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak , 2017 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 240.301,25 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması; TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 1.702.026,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu 21.295.922,98 TL?lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Gündem Madde 11: Yönetim Kurulu?nun ekli kar dağıtım önerisine göre, Bankamızın 3.614.080.992,06 TL konsolide olmayan net dönem kârından; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5. maddesinin 1/e bendine istinaden 127.833.375,21 TL tutarındaki iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancının özel yedek olarak ayrılmasından sonra kalan 3.486.247.616,85 TL?nin olağanüstü yedek olarak tutulmasına, 4.002.469.274,85 TL?lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni 31 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Madde.7 Yönetim Kurulu?nun kar payına ilişkin teklifinin Genel Kurul?da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu?nun 27 Mart 2018 tarih ve 20 sayılı kararıyla 2017 yılına ait dağıtılabilir dönem karından 57.124.471,54-TL `nin ortaklara pay olarak dağıtılmasına ayrıca geçmiş yıllar zararları mahsup edilerek geriye kalan iç kaynaklardan da 49.874.765,96-TL?nin ortaklara pay olarak dağıtılması teklif edilmiştir. Böylece toplamda 106.999.237,50-TL?nin ortaklara pay olarak dağıtılması ve yeni ödenmiş sermaye tutarının 42.799.695-TL?den 149.798.932,50-TL?ye yükseltilmesi teklif edilmiştir. Bu kapsamdaki tüm teklifler ortaklarımızın onayına sunuldu. Neticede teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. 24.05.2018 tarihli Genel kurul gündeminin 8. maddesi; Gündem?in 8?inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 2017 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından Genel Kurul?a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; a ) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tabloda 9.448.166,00 TL net dönem zararı ve b ) Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda 2.720.321,14 TL net dönem zararı yer alması nedeniyle 2017 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul verildi.
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Madde 8:Yönetim Kurulu?nun 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 529.508,32 TL kar?ın, mevzuat kapsamında dağıtılabilir net kara ulaşabilmek adına öncelikle 37.328.718,85 TL geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi gerekliliği nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi okundu; net kara ulaşabilmek adına öncelikle geçmiş yıl zararlarından mahsup edilme gerekliliği nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi yapılan oylama neticesinde 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 2.170.992,44 TL olan 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. "Madde 8:Yönetim Kurulu?nun 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, 95.030,21 TL olan 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi."
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 Mart 2018 tarih ve 1058 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak verilen önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceği oy birliği ile kabul edilmiştir.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2018 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 5.015 bin TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 468.026 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıllar zararları sebebiyle, kâr payı dağıtımı yapılamayacağı 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır