MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MEDTR

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
618.338.113
737.891.645
Duran Varlıklar
100.873.115
99.650.626
Toplam Varlıklar
719.211.228
837.542.271
Kısa Vadeli Yükümlülükler
127.036.443
173.947.960
Uzun Vadeli Yükümlülükler
22.802.297
24.482.794
Toplam Yükümlülükler
149.838.740
198.430.754
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
569.372.488
639.111.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
569.372.488
639.111.517
Toplam Kaynaklar
719.211.228
837.542.271

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
375.929.700
167.948.774
Satışların Maliyeti
-210.176.413
-85.115.296
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
165.753.287
82.833.478
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
165.753.287
82.833.478
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
79.997.601
54.502.212
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
85.129.112
54.925.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
202.102.377
87.861.394
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
167.701.149
70.017.827
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
167.701.149
70.017.827
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
167.701.149
70.017.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
302.050
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
168.003.199
70.017.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
168.003.199
70.017.827

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır