MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 618.338.113 737.891.645
Duran Varlıklar 100.873.115 99.650.626
Toplam Varlıklar 719.211.228 837.542.271
Kısa Vadeli Yükümlülükler 127.036.443 173.947.960
Uzun Vadeli Yükümlülükler 22.802.297 24.482.794
Toplam Yükümlülükler 149.838.740 198.430.754
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 569.372.488 639.111.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 569.372.488 639.111.517
Toplam Kaynaklar 719.211.228 837.542.271
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Hasılat 375.929.700 167.948.774
Satışların Maliyeti -210.176.413 -85.115.296
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 165.753.287 82.833.478
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 165.753.287 82.833.478
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 79.997.601 54.502.212
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 85.129.112 54.925.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 202.102.377 87.861.394
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 167.701.149 70.017.827
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 167.701.149 70.017.827
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 167.701.149 70.017.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 302.050 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 168.003.199 70.017.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 168.003.199 70.017.827