PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

PCILT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
447.901.937
471.846.248
Duran Varlıklar
132.664.773
138.838.061
Toplam Varlıklar
580.566.710
610.684.309
Kısa Vadeli Yükümlülükler
382.823.340
404.154.356
Uzun Vadeli Yükümlülükler
45.424.078
44.351.803
Toplam Yükümlülükler
428.247.418
448.506.159
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.599.061
156.665.993
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.720.231
5.512.157
Toplam Özkaynaklar
152.319.292
162.178.150
Toplam Kaynaklar
580.566.710
610.684.309

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
835.374.658
330.880.264
Satışların Maliyeti
-764.719.732
-307.277.272
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
70.654.926
23.602.992
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
70.654.926
23.602.992
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
31.390.159
11.989.235
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
49.018.275
12.885.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
43.625.659
13.545.370
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
32.475.545
10.237.584
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
32.475.545
10.237.584
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
918.371
-214.714
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
31.557.174
10.452.298
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.281
-378.726
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.490.826
9.858.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
905.080
-221.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
31.585.746
10.080.212

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır