PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

PCILT
Merkez Adresi
Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST ANA / BIST HİZMETLER / BIST HALKA ARZ / BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL
Şirketin Sektörü
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER / REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri