PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 447.901.937 471.846.248
Duran Varlıklar 132.664.773 138.838.061
Toplam Varlıklar 580.566.710 610.684.309
Kısa Vadeli Yükümlülükler 382.823.340 404.154.356
Uzun Vadeli Yükümlülükler 45.424.078 44.351.803
Toplam Yükümlülükler 428.247.418 448.506.159
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 146.599.061 156.665.993
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.720.231 5.512.157
Toplam Özkaynaklar 152.319.292 162.178.150
Toplam Kaynaklar 580.566.710 610.684.309
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Hasılat 835.374.658 330.880.264
Satışların Maliyeti -764.719.732 -307.277.272
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 70.654.926 23.602.992
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0
Brüt Kâr (Zarar) 70.654.926 23.602.992
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 31.390.159 11.989.235
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 49.018.275 12.885.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 43.625.659 13.545.370
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 32.475.545 10.237.584
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 32.475.545 10.237.584
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 918.371 -214.714
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 31.557.174 10.452.298
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 15.281 -378.726
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 32.490.826 9.858.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 905.080 -221.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 31.585.746 10.080.212