ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
771.301.406
1.865.181.178
2.176.644.440
Duran Varlıklar
1.844.281.528
3.309.157.569
3.981.875.501
Toplam Varlıklar
2.615.582.934
5.174.338.747
6.158.519.941
Kısa Vadeli Yükümlülükler
656.675.898
1.211.952.081
1.281.902.473
Uzun Vadeli Yükümlülükler
407.890.596
772.278.907
803.365.028
Toplam Yükümlülükler
1.064.566.494
1.984.230.988
2.085.267.501
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.513.846.383
3.124.799.535
3.981.866.985
Ödenmiş Sermaye
102.000.000
102.000.000
102.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.170.057
65.308.224
91.385.455
Toplam Özkaynaklar
1.551.016.440
3.190.107.759
4.073.252.440
Toplam Kaynaklar
2.615.582.934
5.174.338.747
6.158.519.941

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.704.888.168
4.501.614.002
1.678.514.924
Satışların Maliyeti
-1.416.708.899
-3.374.570.432
-1.061.849.753
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
288.179.269
1.127.043.570
616.665.171
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
288.179.269
1.127.043.570
616.665.171
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
245.179.611
1.027.083.226
581.916.308
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
348.565.400
1.397.858.370
586.265.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
299.409.426
1.098.285.080
453.945.449
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
250.141.371
1.112.553.961
446.865.940
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
250.141.371
1.112.553.961
446.865.940
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.079.030
28.860.441
16.241.812
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
225.062.341
1.083.693.520
430.624.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
816.593.261
88.286.383
12.931.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.066.734.632
1.200.840.344
459.797.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.079.030
28.860.441
16.241.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.041.655.602
1.171.979.903
443.555.820

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır