ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Dönen Varlıklar
771.301.406
Duran Varlıklar
1.844.281.528
Toplam Varlıklar
2.615.582.934
Kısa Vadeli Yükümlülükler
656.675.898
Uzun Vadeli Yükümlülükler
407.890.596
Toplam Yükümlülükler
1.064.566.494
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.513.846.383
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.170.057
Toplam Özkaynaklar
1.551.016.440
Toplam Kaynaklar
2.615.582.934

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Hasılat
1.704.888.168
Satışların Maliyeti
-1.416.708.899
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
288.179.269
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
288.179.269
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
245.179.611
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
348.565.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
299.409.426
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
250.141.371
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
250.141.371
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.079.030
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
225.062.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
816.593.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.066.734.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.079.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.041.655.602

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır