Merkez Adresi
Orta Mah. Bektaş Sok. No:1 Soğanlık, Kartal/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@gurseltur.com.tr
İnternet Adresi
www.gurseltur.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST HALKA ARZ / BIST ANA / BIST İSTANBUL / BIST TÜM-100 / BIST ULAŞTIRMA / BIST HİZMETLER / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Yasemin Saltürk
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
rkodak@gurseltur.com.tr
02165753355
Rana Kodak
Mali İşler Koordinatörü
rkodak@gurseltur.com.tr
0 216 575 33 55
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri