GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 771.301.406 851.194.879
Duran Varlıklar 1.844.281.528 1.779.045.739
Toplam Varlıklar 2.615.582.934 2.630.240.618
Kısa Vadeli Yükümlülükler 656.675.898 652.486.322
Uzun Vadeli Yükümlülükler 407.890.596 384.983.128
Toplam Yükümlülükler 1.064.566.494 1.037.469.450
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.513.846.383 1.547.006.246
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 37.170.057 45.764.922
Toplam Özkaynaklar 1.551.016.440 1.592.771.168
Toplam Kaynaklar 2.615.582.934 2.630.240.618
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Hasılat 1.704.888.168 658.541.404
Satışların Maliyeti -1.416.708.899 -520.816.950
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 288.179.269 137.724.454
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 288.179.269 137.724.454
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 245.179.611 115.305.159
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 348.565.400 106.988.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 299.409.426 98.581.595
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 250.141.371 84.469.306
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 250.141.371 84.469.306
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25.079.030 7.510.014
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 225.062.341 76.959.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 816.593.261 -85.417.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.066.734.632 -947.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25.079.030 7.510.014
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.041.655.602 -8.457.804