MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MIPAZ

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
3.762.013
3.779.203
1.427.219.546
1.752.415.594
Duran Varlıklar
338.656.666
433.994.553
4.687.082
5.713.383
Toplam Varlıklar
342.418.679
437.773.756
1.431.906.628
1.758.128.977
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.521.634
5.528.003
83.539.425
36.308.424
Uzun Vadeli Yükümlülükler
46.473.365
65.357.637
2.961.176
2.413.349
Toplam Yükümlülükler
47.994.999
70.885.640
86.500.601
38.721.773
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
294.423.680
366.888.116
1.345.406.027
1.719.407.204
Ödenmiş Sermaye
208.000.000
208.000.000
208.000.000
208.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
294.423.680
366.888.116
1.345.406.027
1.719.407.204
Toplam Kaynaklar
342.418.679
437.773.756
1.431.906.628
1.758.128.977

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
85.169
1.762.701
7.429.556
0
Satışların Maliyeti
-91.458
-1.551.119
-4.217.726
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-6.289
211.582
3.211.830
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-6.289
211.582
3.211.830
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
40.865.318
91.497.789
996.380.992
908.725.237
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
40.865.318
91.497.789
996.380.992
913.093.540
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
40.859.239
91.219.845
997.715.726
-62.695.447
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
32.402.431
72.470.995
978.567.585
-335.017.405
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
32.402.431
72.470.995
978.567.585
-335.017.405
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
32.402.431
72.470.995
978.567.585
-335.017.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.594
-6.559
-49.674
95.445
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.409.025
72.464.436
978.517.911
-334.921.960
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
32.409.025
72.464.436
978.517.911
-334.921.960

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır