MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MIPAZ

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
6.044.231
3.762.013
3.779.203
1.427.219.546
Duran Varlıklar
295.363.749
338.656.666
433.994.553
4.687.082
Toplam Varlıklar
301.407.980
342.418.679
437.773.756
1.431.906.628
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.258.405
1.521.634
5.528.003
83.539.425
Uzun Vadeli Yükümlülükler
38.134.920
46.473.365
65.357.637
2.961.176
Toplam Yükümlülükler
39.393.325
47.994.999
70.885.640
86.500.601
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
262.014.655
294.423.680
366.888.116
1.345.406.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
262.014.655
294.423.680
366.888.116
1.345.406.027
Toplam Kaynaklar
301.407.980
342.418.679
437.773.756
1.431.906.628

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
85.169
1.762.701
7.429.556
Satışların Maliyeti
0
-91.458
-1.551.119
-4.217.726
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
-6.289
211.582
3.211.830
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
-6.289
211.582
3.211.830
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
108.274.298
40.865.318
91.497.789
996.380.992
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
108.274.298
40.865.318
91.497.789
996.380.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
107.137.094
40.859.239
91.219.845
997.715.726
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
85.521.457
32.402.431
72.470.995
978.567.585
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
85.521.457
32.402.431
72.470.995
978.567.585
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
85.521.457
32.402.431
72.470.995
978.567.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.798
6.594
-6.559
-49.674
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.505.659
32.409.025
72.464.436
978.517.911
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
85.505.659
32.409.025
72.464.436
978.517.911

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır