MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 3.762.013 3.779.203 1.427.219.546 1.459.113.719
Duran Varlıklar 338.656.666 433.994.553 4.687.082 5.063.113
Toplam Varlıklar 342.418.679 437.773.756 1.431.906.628 1.464.176.832
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.521.634 5.528.003 83.539.425 201.233.292
Uzun Vadeli Yükümlülükler 46.473.365 65.357.637 2.961.176 2.134.511
Toplam Yükümlülükler 47.994.999 70.885.640 86.500.601 203.367.803
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 294.423.680 366.888.116 1.345.406.027 1.260.809.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 294.423.680 366.888.116 1.345.406.027 1.260.809.029
Toplam Kaynaklar 342.418.679 437.773.756 1.431.906.628 1.464.176.832
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 85.169 1.762.701 7.429.556 0
Satışların Maliyeti -91.458 -1.551.119 -4.217.726 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -6.289 211.582 3.211.830 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) -6.289 211.582 3.211.830 0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 40.865.318 91.497.789 996.380.992 34.530.042
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 40.865.318 91.497.789 996.380.992 35.877.107
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 40.859.239 91.219.845 997.715.726 33.547.795
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 32.402.431 72.470.995 978.567.585 26.624.488
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 32.402.431 72.470.995 978.567.585 26.624.488
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 32.402.431 72.470.995 978.567.585 26.624.488
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 6.594 -6.559 -49.674 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 32.409.025 72.464.436 978.517.911 26.624.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 32.409.025 72.464.436 978.517.911 26.624.488