ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
43.737.440
54.703.667
128.521.787
133.868.772
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
132.831.490
165.065.791
242.202.444
292.152.236
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Ortaklık Yatırımları
217.648
237.920
270.367
304.473
Maddi Duran Varlıklar (Net)
3.387.235
3.489.185
3.694.515
3.728.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
453.366
520.715
648.585
721.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
6.248
29.628
2.040
18.119
Ertelenmiş Vergi Varlığı
445.244
1.034.082
341.690
1.355.020
Diğer Aktifler (Net)
6.447.515
9.938.733
8.167.584
7.320.668
Varlıklar Toplamı
187.526.186
235.019.721
383.849.012
439.468.729
Mevduat
105.500.253
130.274.856
225.876.579
253.367.521
Alınan Krediler
19.419.317
25.896.890
37.252.267
45.161.443
Para Piyasalarına Borçlar
9.148.935
14.994.670
18.190.614
26.359.263
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
14.351.547
14.723.958
29.802.816
34.600.474
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
5.135.493
8.156.464
12.783.890
7.718.648
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
437.285
432.075
487.262
513.950
Karşılıklar
921.907
1.134.132
1.648.401
1.609.212
Cari Vergi Borcu
213.410
1.077.742
167.723
2.244.690
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
5.432.553
6.704.294
11.852.564
13.621.606
Diğer Yükümlülükler
10.200.178
12.383.412
23.634.687
27.940.777
Özkaynaklar
16.765.308
19.241.228
22.152.209
26.331.145
Yükümlülükler Toplamı
187.526.186
235.019.721
383.849.012
439.468.729

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
7.840.099
10.275.450
12.834.346
5.258.892
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
2.823.540
2.601.042
3.681.746
1.172.744
Temettü Gelirleri
2.934
5.257
1.305
14.331
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
-1.340.686
-2.558.740
-3.208.946
-370.198
Diğer Faaliyet Gelirleri
146.658
82.214
483.880
62.571
Faaliyet Brüt Kârı
9.472.545
10.405.223
13.792.331
6.138.340
Net Faaliyet Kârı (zararı)
3.399.913
3.282.438
5.027.327
3.126.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
3.489.342
3.380.696
5.135.149
3.159.731
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
2.864.640
2.754.627
3.907.861
2.383.798
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.864.640
2.754.627
3.907.861
2.383.798
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
2.864.094
2.754.627
3.906.647
2.383.355
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
546
0
1.214
443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-702.775
-278.707
-996.880
1.795.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.161.865
2.475.920
2.910.981
4.178.936

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır