QNB FİNANSBANK A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Finansal Varlıklar (Net) 43.737.440 54.703.667 128.521.787 133.868.772
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 132.831.490 165.065.791 242.202.444 292.152.236
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) 0 0 0 0
Ortaklık Yatırımları 217.648 237.920 270.367 304.473
Maddi Duran Varlıklar (Net) 3.387.235 3.489.185 3.694.515 3.728.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 453.366 520.715 648.585 721.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı 6.248 29.628 2.040 18.119
Ertelenmiş Vergi Varlığı 445.244 1.034.082 341.690 1.355.020
Diğer Aktifler (Net) 6.447.515 9.938.733 8.167.584 7.320.668
Varlıklar Toplamı 187.526.186 235.019.721 383.849.012 439.468.729
Mevduat 105.500.253 130.274.856 225.876.579 253.367.521
Alınan Krediler 19.419.317 25.896.890 37.252.267 45.161.443
Para Piyasalarına Borçlar 9.148.935 14.994.670 18.190.614 26.359.263
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 14.351.547 14.723.958 29.802.816 34.600.474
Fonlar 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 5.135.493 8.156.464 12.783.890 7.718.648
Faktoring Yükümlülükleri 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) 437.285 432.075 487.262 513.950
Karşılıklar 921.907 1.134.132 1.648.401 1.609.212
Cari Vergi Borcu 213.410 1.077.742 167.723 2.244.690
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 5.432.553 6.704.294 11.852.564 13.621.606
Diğer Yükümlülükler 10.200.178 12.383.412 23.634.687 27.940.777
Özkaynaklar 16.765.308 19.241.228 22.152.209 26.331.145
Yükümlülükler Toplamı 187.526.186 235.019.721 383.849.012 439.468.729
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri 7.840.099 10.275.450 12.834.346 5.258.892
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri 2.823.540 2.601.042 3.681.746 1.172.744
Temettü Gelirleri 2.934 5.257 1.305 14.331
Ticari Kâr veya Zarar (Net) -1.340.686 -2.558.740 -3.208.946 -370.198
Diğer Faaliyet Gelirleri 146.658 82.214 483.880 62.571
Faaliyet Brüt Kârı 9.472.545 10.405.223 13.792.331 6.138.340
Net Faaliyet Kârı (zararı) 3.399.913 3.282.438 5.027.327 3.126.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 3.489.342 3.380.696 5.135.149 3.159.731
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 2.864.640 2.754.627 3.907.861 2.383.798
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 2.864.640 2.754.627 3.907.861 2.383.798
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 2.864.094 2.754.627 3.906.647 2.383.355
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 546 0 1.214 443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -702.775 -278.707 -996.880 1.795.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.161.865 2.475.920 2.910.981 4.178.936