ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALMAD

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
18.644.669
79.394.651
196.719.393
284.167.288
Duran Varlıklar
54.960.404
80.853.559
130.663.102
208.622.284
Toplam Varlıklar
73.605.073
160.248.210
327.382.495
492.789.572
Kısa Vadeli Yükümlülükler
38.763.088
73.728.537
17.684.163
31.740.825
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.344.682
2.105.522
4.583.238
15.721.618
Toplam Yükümlülükler
42.107.770
75.834.059
22.267.401
47.462.443
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.587.627
61.361.305
305.115.094
445.327.129
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
909.676
23.052.846
0
Toplam Özkaynaklar
31.497.303
84.414.151
305.115.094
445.327.129
Toplam Kaynaklar
73.605.073
160.248.210
327.382.495
492.789.572

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
5.030.387
4.380.207
17.000.334
99.041.824
Satışların Maliyeti
-3.838.432
-1.706.721
-4.669.264
-91.044.510
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.191.955
2.673.486
12.331.070
7.997.314
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.191.955
2.673.486
12.331.070
7.997.314
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
5.767.269
26.575.903
5.832.709
34.064.746
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
12.922.788
35.370.048
48.590.814
206.356.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
8.932.847
34.477.194
48.460.052
197.915.427
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
7.449.337
33.810.843
44.498.987
166.214.733
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
7.449.337
33.810.843
44.498.987
166.214.733
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-123.867
5.290.931
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.573.204
28.519.912
44.498.987
166.214.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.771
1.079.507
3.938.759
5.172.754
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.340.566
34.890.350
48.437.746
171.387.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-121.392
5.314.768
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.461.958
29.575.582
48.437.746
171.387.487

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır