ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALMAD

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
79.394.651
196.719.393
284.167.288
368.096.908
Duran Varlıklar
80.853.559
130.663.102
208.622.284
421.350.810
Toplam Varlıklar
160.248.210
327.382.495
492.789.572
789.447.718
Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.728.537
17.684.163
31.740.825
12.269.800
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.105.522
4.583.238
15.721.618
27.266.553
Toplam Yükümlülükler
75.834.059
22.267.401
47.462.443
39.536.353
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.361.305
305.115.094
445.327.129
749.911.365
Ödenmiş Sermaye
105.000.000
275.000.000
275.000.000
275.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.052.846
0
Toplam Özkaynaklar
84.414.151
305.115.094
445.327.129
749.911.365
Toplam Kaynaklar
160.248.210
327.382.495
492.789.572
789.447.718

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
4.380.207
17.000.334
99.041.824
239.650.381
Satışların Maliyeti
-1.706.721
-4.669.264
-91.044.510
-178.073.631
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.673.486
12.331.070
7.997.314
61.576.750
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
2.673.486
12.331.070
7.997.314
61.576.750
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
26.575.903
5.832.709
34.064.746
116.331.156
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
35.370.048
48.590.814
206.356.227
195.747.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
34.477.194
48.460.052
197.915.427
1.994.874
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
33.810.843
44.498.987
166.214.733
-28.279.282
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
33.810.843
44.498.987
166.214.733
-28.279.282
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.290.931
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
28.519.912
44.498.987
166.214.733
-28.279.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.079.507
3.938.759
5.172.754
7.261.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.890.350
48.437.746
171.387.487
-21.017.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.314.768
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
29.575.582
48.437.746
171.387.487
-21.017.438

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır