ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 79.394.651 196.719.393 284.167.288 278.661.294
Duran Varlıklar 80.853.559 130.663.102 208.622.284 210.165.346
Toplam Varlıklar 160.248.210 327.382.495 492.789.572 488.826.640
Kısa Vadeli Yükümlülükler 73.728.537 17.684.163 31.740.825 36.465.195
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.105.522 4.583.238 15.721.618 14.887.780
Toplam Yükümlülükler 75.834.059 22.267.401 47.462.443 51.352.975
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 61.361.305 305.115.094 445.327.129 437.473.665
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23.052.846 0 0
Toplam Özkaynaklar 84.414.151 305.115.094 445.327.129 437.473.665
Toplam Kaynaklar 160.248.210 327.382.495 492.789.572 488.826.640
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 4.380.207 17.000.334 99.041.824 42.146.555
Satışların Maliyeti -1.706.721 -4.669.264 -91.044.510 -33.154.209
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.673.486 12.331.070 7.997.314 8.992.346
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 2.673.486 12.331.070 7.997.314 8.992.346
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 26.575.903 5.832.709 34.064.746 8.401.528
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 35.370.048 48.590.814 206.356.227 21.170.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 34.477.194 48.460.052 197.915.427 21.135.891
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 33.810.843 44.498.987 166.214.733 16.676.793
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 33.810.843 44.498.987 166.214.733 16.676.793
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.290.931 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 28.519.912 44.498.987 166.214.733 16.676.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.079.507 3.938.759 5.172.754 1.646.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 34.890.350 48.437.746 171.387.487 18.322.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.314.768 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 29.575.582 48.437.746 171.387.487 18.322.866