ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
27.918.955
30.663.146
65.428.752
119.710.705
Duran Varlıklar
27.592.603
30.505.376
37.106.249
49.181.630
Toplam Varlıklar
55.511.558
61.168.522
102.535.001
168.892.335
Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.120.266
28.340.528
64.001.571
78.895.410
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.254.752
21.155.469
20.705.913
22.811.153
Toplam Yükümlülükler
42.375.018
49.495.997
84.707.484
101.706.563
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.962.835
11.446.401
17.557.210
66.743.279
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
173.705
226.124
270.307
442.493
Toplam Özkaynaklar
13.136.540
11.672.525
17.827.517
67.185.772
Toplam Kaynaklar
55.511.558
61.168.522
102.535.001
168.892.335

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
89.600.776
63.243.815
150.971.584
481.764.656
Satışların Maliyeti
-84.716.489
-61.479.585
-135.520.941
-418.987.726
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
4.884.287
1.764.230
15.450.643
62.776.930
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
4.884.287
1.764.230
15.450.643
62.776.930
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
2.230.137
-619.027
464.591
45.606.647
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.427.378
-646.837
1.165.530
45.971.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-311.348
-3.795.394
2.161.179
39.875.557
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
585.330
-2.422.925
3.436.175
41.260.567
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
585.330
-2.422.925
3.436.175
41.260.567
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.493
70.586
117.041
215.946
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
525.837
-2.493.511
3.319.134
41.044.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.399.232
964.516
2.738.837
6.884.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.984.562
-1.458.409
6.175.012
48.144.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.505
58.025
64.203
210.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
6.932.057
-1.516.434
6.110.809
47.934.321

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır