TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 30.663.146 65.428.752 119.710.705 100.817.820
Duran Varlıklar 30.505.376 37.106.249 49.181.630 50.277.986
Toplam Varlıklar 61.168.522 102.535.001 168.892.335 151.095.806
Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.340.528 64.001.571 78.895.410 68.225.065
Uzun Vadeli Yükümlülükler 21.155.469 20.705.913 22.811.153 21.377.518
Toplam Yükümlülükler 49.495.997 84.707.484 101.706.563 89.602.583
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 11.446.401 17.557.210 66.743.279 60.997.606
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 226.124 270.307 442.493 495.617
Toplam Özkaynaklar 11.672.525 17.827.517 67.185.772 61.493.223
Toplam Kaynaklar 61.168.522 102.535.001 168.892.335 151.095.806
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 63.243.815 150.971.584 481.764.656 92.826.375
Satışların Maliyeti -61.479.585 -135.520.941 -418.987.726 -78.829.121
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.764.230 15.450.643 62.776.930 13.997.254
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 1.764.230 15.450.643 62.776.930 13.997.254
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -619.027 464.591 45.606.647 11.171.090
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -646.837 1.165.530 45.971.985 11.437.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -3.795.394 2.161.179 39.875.557 10.685.631
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -2.422.925 3.436.175 41.260.567 6.792.657
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -2.422.925 3.436.175 41.260.567 6.792.657
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 70.586 117.041 215.946 44.584
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -2.493.511 3.319.134 41.044.621 6.748.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 964.516 2.738.837 6.884.245 14.794
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.458.409 6.175.012 48.144.812 6.807.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 58.025 64.203 210.491 53.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.516.434 6.110.809 47.934.321 6.754.327