İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

IBK

İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

FONA İLİŞKİN BİLGİLER
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ
FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
DİĞER HUSUSLAR
Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır