ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net)
534.806
1.439.857
2.373.994
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
948.986
2.687.410
4.665.353
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
0
0
0
Ortaklık Yatırımları
0
0
300.000
Maddi Duran Varlıklar (Net)
4.365
38.660
47.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
21.436
56.647
65.920
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
0
0
Diğer Aktifler (Net)
49.762
181.930
445.148
Varlıklar Toplamı
1.559.355
4.404.504
7.897.593
Mevduat
0
0
0
Alınan Krediler
23.571
129.602
32.975
Para Piyasalarına Borçlar
276.802
413.621
427.080
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
673.196
1.837.769
3.002.576
Fonlar
124.432
280.945
985.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
960
50.685
258.633
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
0
0
0
Karşılıklar
21.644
90.322
152.594
Cari Vergi Borcu
22.081
109.832
262.674
Ertelenmiş Vergi Borcu
734
30.777
40.057
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
6.374
66.369
1.015.624
Özkaynaklar
409.561
1.394.582
1.719.543
Ödenmiş Sermaye
300.000
350.000
350.000
Yükümlülükler Toplamı
1.559.355
4.404.504
7.897.593

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri
111.545
284.724
193.420
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
4.345
10.669
3.732
Temettü Gelirleri
0
0
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
50.389
1.236.762
432.181
Diğer Faaliyet Gelirleri
134
1.124
1.668
Faaliyet Brüt Kârı
166.413
1.533.279
631.001
Net Faaliyet Kârı (zararı)
107.317
1.350.037
497.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
107.317
1.350.037
497.679
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
75.455
934.376
340.471
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
75.455
934.376
340.471
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
75.455
934.376
340.471
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.803
645
-15.509
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.258
935.021
324.962

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır