DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net) 534.806 1.439.857 2.373.994
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 948.986 2.687.410 4.665.353
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) 0 0 0
Ortaklık Yatırımları 0 0 300.000
Maddi Duran Varlıklar (Net) 4.365 38.660 47.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 21.436 56.647 65.920
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0 0
Cari Vergi Varlığı 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0
Diğer Aktifler (Net) 49.762 181.930 445.148
Varlıklar Toplamı 1.559.355 4.404.504 7.897.593
Mevduat 0 0 0
Alınan Krediler 23.571 129.602 32.975
Para Piyasalarına Borçlar 276.802 413.621 427.080
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 673.196 1.837.769 3.002.576
Fonlar 124.432 280.945 985.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 960 50.685 258.633
Faktoring Yükümlülükleri 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) 0 0 0
Karşılıklar 21.644 90.322 152.594
Cari Vergi Borcu 22.081 109.832 262.674
Ertelenmiş Vergi Borcu 734 30.777 40.057
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0
Diğer Yükümlülükler 6.374 66.369 1.015.624
Özkaynaklar 409.561 1.394.582 1.719.543
Ödenmiş Sermaye 300.000 350.000 350.000
Yükümlülükler Toplamı 1.559.355 4.404.504 7.897.593
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri 111.545 284.724 193.420
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri 4.345 10.669 3.732
Temettü Gelirleri 0 0 0
Ticari Kâr veya Zarar (Net) 50.389 1.236.762 432.181
Diğer Faaliyet Gelirleri 134 1.124 1.668
Faaliyet Brüt Kârı 166.413 1.533.279 631.001
Net Faaliyet Kârı (zararı) 107.317 1.350.037 497.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 107.317 1.350.037 497.679
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 75.455 934.376 340.471
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 75.455 934.376 340.471
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 75.455 934.376 340.471
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 18.803 645 -15.509
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 94.258 935.021 324.962