NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NRL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
3.895.363
17.364.880
78.981.005
Duran Varlıklar
3.948.892
2.878.861
9.850.336
Toplam Varlıklar
7.844.255
20.243.741
88.831.341
Kısa Vadeli Yükümlülükler
747.568
2.963.843
10.159.718
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.757.886
2.765.403
4.417.323
Toplam Yükümlülükler
3.505.454
5.729.246
14.577.041
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.338.801
14.514.495
74.254.300
Ödenmiş Sermaye
6.000.000
15.000.000
50.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
4.338.801
14.514.495
74.254.300
Toplam Kaynaklar
7.844.255
20.243.741
88.831.341

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
364.029
9.949.135
43.159.579
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
364.029
9.949.135
43.159.579
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
364.029
9.949.135
43.159.579
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.876.953
362.444
27.515
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.876.953
362.444
36.218.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-2.159.704
1.534.052
6.189.699
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-1.675.333
1.175.694
-3.479.339
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.675.333
1.175.694
-3.479.339
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.675.333
1.175.694
-3.479.339
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.134
0
-120.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.661.199
1.175.694
-3.599.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.661.199
1.175.694
-3.599.950

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır