NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 3.895.363 17.364.880 78.981.005
Duran Varlıklar 3.948.892 2.878.861 9.850.336
Toplam Varlıklar 7.844.255 20.243.741 88.831.341
Kısa Vadeli Yükümlülükler 747.568 2.963.843 10.159.718
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.757.886 2.765.403 4.417.323
Toplam Yükümlülükler 3.505.454 5.729.246 14.577.041
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.338.801 14.514.495 74.254.300
Ödenmiş Sermaye 6.000.000 15.000.000 50.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 4.338.801 14.514.495 74.254.300
Toplam Kaynaklar 7.844.255 20.243.741 88.831.341
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 364.029 9.949.135 43.159.579
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 364.029 9.949.135 43.159.579
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 364.029 9.949.135 43.159.579
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -2.876.953 362.444 27.515
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -2.876.953 362.444 36.218.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -2.159.704 1.534.052 6.189.699
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -1.675.333 1.175.694 -3.479.339
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -1.675.333 1.175.694 -3.479.339
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.675.333 1.175.694 -3.479.339
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 14.134 0 -120.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.661.199 1.175.694 -3.599.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -1.661.199 1.175.694 -3.599.950