ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
56.912.048
74.924.446
117.929.528
183.287.353
Duran Varlıklar
30.866.345
37.758.198
46.942.771
172.586.260
Toplam Varlıklar
87.778.393
112.682.644
164.872.299
355.873.613
Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.375.816
46.707.613
64.686.607
173.962.146
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.403.934
6.994.692
31.706.963
17.421.643
Toplam Yükümlülükler
33.779.750
53.702.305
96.393.570
191.383.789
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.998.643
58.980.339
68.478.729
164.489.824
Ödenmiş Sermaye
23.562.500
23.562.500
23.562.500
47.125.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
53.998.643
58.980.339
68.478.729
164.489.824
Toplam Kaynaklar
87.778.393
112.682.644
164.872.299
355.873.613

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
37.847.765
67.618.396
144.077.280
293.305.326
Satışların Maliyeti
-27.947.081
-50.232.487
-115.931.755
-264.611.890
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
9.900.684
17.385.909
28.145.525
28.693.436
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
9.900.684
17.385.909
28.145.525
28.693.436
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
7.234.518
10.981.269
15.088.467
-1.926.814
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
7.588.244
11.623.493
19.643.679
-1.926.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
5.455.296
6.505.164
11.164.281
20.885.008
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.188.162
4.758.427
9.412.571
26.307.681
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.188.162
4.758.427
9.412.571
26.307.681
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.188.162
4.758.427
9.412.571
26.307.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.831
-11.891
129.562
-3.576.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.157.331
4.746.536
9.542.133
22.731.203
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.157.331
4.746.536
9.542.133
22.731.203

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır