BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 74.924.446 117.929.528 183.287.353 232.415.058
Duran Varlıklar 37.758.198 46.942.771 172.586.260 195.901.945
Toplam Varlıklar 112.682.644 164.872.299 355.873.613 428.317.003
Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.707.613 64.686.607 173.962.146 228.298.428
Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.994.692 31.706.963 17.421.643 22.936.770
Toplam Yükümlülükler 53.702.305 96.393.570 191.383.789 251.235.198
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 58.980.339 68.478.729 164.489.824 177.081.805
Ödenmiş Sermaye 23.562.500 23.562.500 47.125.000 47.125.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 58.980.339 68.478.729 164.489.824 177.081.805
Toplam Kaynaklar 112.682.644 164.872.299 355.873.613 428.317.003
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 67.618.396 144.077.280 293.305.326 56.337.428
Satışların Maliyeti -50.232.487 -115.931.755 -264.611.890 -48.927.232
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.385.909 28.145.525 28.693.436 7.410.196
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 17.385.909 28.145.525 28.693.436 7.410.196
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 10.981.269 15.088.467 -1.926.814 643.596
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 11.623.493 19.643.679 -1.926.814 643.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 6.505.164 11.164.281 20.885.008 -7.698.161
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 4.758.427 9.412.571 26.307.681 -12.464.963
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 4.758.427 9.412.571 26.307.681 -12.464.963
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 4.758.427 9.412.571 26.307.681 -12.464.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -11.891 129.562 -3.576.478 278.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 4.746.536 9.542.133 22.731.203 -12.186.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 4.746.536 9.542.133 22.731.203 -12.186.765