ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.991.426.117
Duran Varlıklar
840.766.920
Toplam Varlıklar
2.832.193.037
Kısa Vadeli Yükümlülükler
747.211.295
Uzun Vadeli Yükümlülükler
175.794.111
Toplam Yükümlülükler
923.005.406
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.908.897.938
Ödenmiş Sermaye
280.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
289.693
Toplam Özkaynaklar
1.909.187.631
Toplam Kaynaklar
2.832.193.037

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Hasılat
1.187.450.236
Satışların Maliyeti
-824.702.900
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
362.747.336
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
362.747.336
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
292.320.746
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
303.562.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
101.725.806
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
149.979.746
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
149.979.746
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-117.686
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
150.097.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
205.822.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
355.802.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
355.758.406

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır