EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2023/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dönen Varlıklar 1.991.426.117
Duran Varlıklar 840.766.920
Toplam Varlıklar 2.832.193.037
Kısa Vadeli Yükümlülükler 747.211.295
Uzun Vadeli Yükümlülükler 175.794.111
Toplam Yükümlülükler 923.005.406
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.908.897.938
Ödenmiş Sermaye 280.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 289.693
Toplam Özkaynaklar 1.909.187.631
Toplam Kaynaklar 2.832.193.037
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2023/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Hasılat 1.187.450.236
Satışların Maliyeti -824.702.900
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 362.747.336
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 362.747.336
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 292.320.746
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 303.562.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 101.725.806
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 149.979.746
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 149.979.746
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -117.686
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 150.097.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 205.822.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 355.802.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 43.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 355.758.406