PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PNLSN

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
461.297.031
914.716.587
1.565.092.320
Duran Varlıklar
98.084.853
294.533.763
469.082.265
Toplam Varlıklar
559.381.884
1.209.250.350
2.034.174.585
Kısa Vadeli Yükümlülükler
383.509.113
534.851.550
1.021.991.934
Uzun Vadeli Yükümlülükler
24.581.495
53.084.966
112.848.269
Toplam Yükümlülükler
408.090.608
587.936.516
1.134.840.203
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.291.276
621.313.834
899.334.382
Ödenmiş Sermaye
57.500.000
75.000.000
75.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
151.291.276
621.313.834
899.334.382
Toplam Kaynaklar
559.381.884
1.209.250.350
2.034.174.585

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
605.449.972
1.176.616.894
1.518.342.320
Satışların Maliyeti
-490.326.406
-977.918.217
-1.173.632.156
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
115.123.566
198.698.677
344.710.164
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
115.123.566
198.698.677
344.710.164
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
80.061.114
142.320.575
231.064.041
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
85.981.609
170.942.656
326.798.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
86.328.200
209.389.038
387.391.473
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
65.628.337
174.397.467
325.732.757
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
65.628.337
174.397.467
325.732.757
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
65.628.337
174.397.467
325.732.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.532.196
-21.885.574
-4.834.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.096.141
152.511.893
320.897.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
62.096.141
152.511.893
320.897.852

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır