ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
6.598.401
8.459.713
Duran Varlıklar
2.189
11.564
Toplam Varlıklar
6.600.590
8.471.277
Kısa Vadeli Yükümlülükler
110.830
76.705
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.133
21.665
Toplam Yükümlülükler
116.963
98.370
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.483.627
8.372.907
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
6.483.627
8.372.907
Toplam Kaynaklar
6.600.590
8.471.277

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
654.560
13.299.297
Satışların Maliyeti
0
-11.461.603
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
654.560
1.837.694
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
654.560
1.837.694
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
154.103
847.873
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
154.103
847.873
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
643.880
847.873
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
483.627
848.757
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
483.627
848.757
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
483.627
848.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
483.627
848.757
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
483.627
848.757

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır