ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
6.598.401
8.861.620
189.016.660
Duran Varlıklar
2.189
47.811
41.848
Toplam Varlıklar
6.600.590
8.909.431
189.058.508
Kısa Vadeli Yükümlülükler
110.830
371.412
25.309.988
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.133
45.036
181.708
Toplam Yükümlülükler
116.963
416.448
25.491.696
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.483.627
8.492.983
163.566.812
Ödenmiş Sermaye
6.000.000
7.500.000
30.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
6.483.627
8.492.983
163.566.812
Toplam Kaynaklar
6.600.590
8.909.431
189.058.508

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
654.560
3.349.802
99.035.436
Satışların Maliyeti
0
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
654.560
3.349.802
99.035.436
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
654.560
3.349.802
99.035.436
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
154.103
1.310.617
100.219.287
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
154.103
1.310.617
100.219.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
643.880
1.306.276
99.900.967
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
483.627
968.833
76.852.995
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
483.627
968.833
76.852.995
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
483.627
968.833
76.852.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
9.596
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
483.627
968.833
76.862.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
483.627
968.833
76.862.591

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır