A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 6.598.401 8.861.620 14.717.245
Duran Varlıklar 2.189 47.811 43.644
Toplam Varlıklar 6.600.590 8.909.431 14.760.889
Kısa Vadeli Yükümlülükler 110.830 371.412 901.534
Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.133 45.036 29.869
Toplam Yükümlülükler 116.963 416.448 931.403
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.483.627 8.492.983 13.829.486
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 6.483.627 8.492.983 13.829.486
Toplam Kaynaklar 6.600.590 8.909.431 14.760.889
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 654.560 3.349.802 7.092.061
Satışların Maliyeti 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 654.560 3.349.802 7.092.061
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 654.560 3.349.802 7.092.061
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 154.103 1.310.617 5.682.703
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 154.103 1.310.617 5.682.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 643.880 1.306.276 5.682.140
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 483.627 968.833 5.336.503
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 483.627 968.833 5.336.503
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 483.627 968.833 5.336.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 483.627 968.833 5.336.503
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 483.627 968.833 5.336.503