RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

RNPOL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
220.727.032
329.543.510
Duran Varlıklar
53.747.909
53.550.876
Toplam Varlıklar
274.474.941
383.094.386
Kısa Vadeli Yükümlülükler
74.903.920
168.636.975
Uzun Vadeli Yükümlülükler
26.148.172
37.954.470
Toplam Yükümlülükler
101.052.092
206.591.445
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.422.849
176.502.941
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
173.422.849
176.502.941
Toplam Kaynaklar
274.474.941
383.094.386

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
203.446.033
90.271.939
Satışların Maliyeti
-154.965.464
-80.055.248
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
48.480.569
10.216.691
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
48.480.569
10.216.691
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
55.211.076
4.953.813
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
54.304.143
5.921.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
18.439.469
3.820.792
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
14.283.167
2.848.369
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
14.283.167
2.848.369
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
14.283.167
2.848.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.323.130
231.723
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.606.297
3.080.092
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
23.606.297
3.080.092

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır