RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 220.727.032 329.543.510
Duran Varlıklar 53.747.909 53.550.876
Toplam Varlıklar 274.474.941 383.094.386
Kısa Vadeli Yükümlülükler 74.903.920 168.636.975
Uzun Vadeli Yükümlülükler 26.148.172 37.954.470
Toplam Yükümlülükler 101.052.092 206.591.445
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 173.422.849 176.502.941
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 173.422.849 176.502.941
Toplam Kaynaklar 274.474.941 383.094.386
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide
Hasılat 203.446.033 90.271.939
Satışların Maliyeti -154.965.464 -80.055.248
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 48.480.569 10.216.691
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 48.480.569 10.216.691
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 55.211.076 4.953.813
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 54.304.143 5.921.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 18.439.469 3.820.792
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 14.283.167 2.848.369
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 14.283.167 2.848.369
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 14.283.167 2.848.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 9.323.130 231.723
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 23.606.297 3.080.092
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 23.606.297 3.080.092