BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BRLSM

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
814.575.364
1.881.199.193
3.153.981.803
Duran Varlıklar
75.236.510
106.264.956
342.870.209
Toplam Varlıklar
889.811.874
1.987.464.149
3.496.852.012
Kısa Vadeli Yükümlülükler
525.644.209
1.395.692.469
2.825.108.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler
21.752.698
40.220.590
19.144.786
Toplam Yükümlülükler
547.396.907
1.435.913.059
2.844.253.488
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.414.967
550.348.138
666.980.893
Ödenmiş Sermaye
102.000.000
224.000.000
224.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.202.952
-14.382.369
Toplam Özkaynaklar
342.414.967
551.551.090
652.598.524
Toplam Kaynaklar
889.811.874
1.987.464.149
3.496.852.012

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
620.288.863
1.362.282.837
3.968.179.018
Satışların Maliyeti
-544.413.864
-1.189.946.169
-3.557.941.782
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
75.874.999
172.336.668
410.237.236
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
75.874.999
172.336.668
410.237.236
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
30.941.482
151.222.211
385.590.660
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
72.893.735
216.586.323
496.124.524
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
55.822.325
193.211.461
-201.540.200
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
31.706.586
175.448.125
-215.724.069
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
31.706.586
175.448.125
-215.724.069
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
-15.674.126
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
31.706.586
175.448.125
-200.049.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-560.587
-2.575.341
-7.300.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.145.999
172.872.784
-223.024.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
-16.234.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
31.145.999
172.872.784
-206.789.659

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır