BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 814.575.364 1.881.199.193 3.153.981.803
Duran Varlıklar 75.236.510 106.264.956 342.870.209
Toplam Varlıklar 889.811.874 1.987.464.149 3.496.852.012
Kısa Vadeli Yükümlülükler 525.644.209 1.395.692.469 2.825.108.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler 21.752.698 40.220.590 19.144.786
Toplam Yükümlülükler 547.396.907 1.435.913.059 2.844.253.488
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 342.414.967 550.348.138 666.980.893
Ödenmiş Sermaye 102.000.000 224.000.000 224.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.202.952 -14.382.369
Toplam Özkaynaklar 342.414.967 551.551.090 652.598.524
Toplam Kaynaklar 889.811.874 1.987.464.149 3.496.852.012
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 620.288.863 1.362.282.837 3.968.179.018
Satışların Maliyeti -544.413.864 -1.189.946.169 -3.557.941.782
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 75.874.999 172.336.668 410.237.236
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0 0
Brüt Kâr (Zarar) 75.874.999 172.336.668 410.237.236
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 30.941.482 151.222.211 385.590.660
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 72.893.735 216.586.323 496.124.524
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 55.822.325 193.211.461 -201.540.200
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 31.706.586 175.448.125 -215.724.069
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 31.706.586 175.448.125 -215.724.069
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 -15.674.126
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 31.706.586 175.448.125 -200.049.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -560.587 -2.575.341 -7.300.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 31.145.999 172.872.784 -223.024.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 -16.234.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 31.145.999 172.872.784 -206.789.659