GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

GAPIN

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
4.396.325
6.658.758
Duran Varlıklar
6.664.085
8.817.992
Toplam Varlıklar
11.060.410
15.476.750
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.223.165
4.802.231
Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.400.709
5.864.496
Toplam Yükümlülükler
7.623.874
10.666.727
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.436.536
4.810.023
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
3.436.536
4.810.023
Toplam Kaynaklar
11.060.410
15.476.750

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.206.364
1.162.313
Satışların Maliyeti
-2.175.174
-978.462
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
31.190
183.851
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
31.190
183.851
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-280.708
31.339
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-780.831
280.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-355.786
623.736
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-257.038
686.999
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-257.038
686.999
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-257.038
686.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.395.787
686.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.138.749
1.373.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.138.749
1.373.487

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır