GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

GAPIN

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
4.396.325
7.224.450
12.948.205
Duran Varlıklar
6.664.085
10.347.234
14.373.102
Toplam Varlıklar
11.060.410
17.571.684
27.321.307
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.223.165
4.064.116
8.275.756
Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.400.709
7.251.697
8.681.219
Toplam Yükümlülükler
7.623.874
11.315.813
16.956.975
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.436.536
6.255.871
10.364.332
Ödenmiş Sermaye
696.512
896.512
896.513
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
3.436.536
6.255.871
10.364.332
Toplam Kaynaklar
11.060.410
17.571.684
27.321.307

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.206.364
3.185.825
6.240.244
Satışların Maliyeti
-2.175.174
-2.766.184
-5.320.080
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
31.190
419.641
920.164
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
31.190
419.641
920.164
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-280.708
68.832
230.368
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-780.831
1.040.168
363.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-355.786
1.409.699
792.906
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-257.038
1.349.595
645.666
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-257.038
1.349.595
645.666
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-257.038
1.349.595
645.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.395.787
1.269.740
3.448.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.138.749
2.619.335
4.093.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.138.749
2.619.335
4.093.870

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır