GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 4.396.325 7.224.450 12.948.205
Duran Varlıklar 6.664.085 10.347.234 14.373.102
Toplam Varlıklar 11.060.410 17.571.684 27.321.307
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.223.165 4.064.116 8.275.756
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.400.709 7.251.697 8.681.219
Toplam Yükümlülükler 7.623.874 11.315.813 16.956.975
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.436.536 6.255.871 10.364.332
Ödenmiş Sermaye 696.512 896.512 896.513
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 3.436.536 6.255.871 10.364.332
Toplam Kaynaklar 11.060.410 17.571.684 27.321.307
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 2.206.364 3.185.825 6.240.244
Satışların Maliyeti -2.175.174 -2.766.184 -5.320.080
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 31.190 419.641 920.164
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 31.190 419.641 920.164
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -280.708 68.832 230.368
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -780.831 1.040.168 363.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -355.786 1.409.699 792.906
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -257.038 1.349.595 645.666
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -257.038 1.349.595 645.666
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -257.038 1.349.595 645.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.395.787 1.269.740 3.448.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.138.749 2.619.335 4.093.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.138.749 2.619.335 4.093.870