ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
510.392.042
1.104.886.493
2.579.022.860
3.139.326.871
Duran Varlıklar
975.787.125
1.418.866.481
4.168.418.066
4.741.587.180
Toplam Varlıklar
1.486.179.167
2.523.752.974
6.747.440.926
7.880.914.051
Kısa Vadeli Yükümlülükler
401.629.376
692.386.501
1.808.289.989
2.141.358.808
Uzun Vadeli Yükümlülükler
139.825.714
191.097.002
387.904.536
402.344.705
Toplam Yükümlülükler
541.455.090
883.483.503
2.196.194.525
2.543.703.513
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
944.724.077
1.640.269.471
4.551.246.401
5.337.210.538
Ödenmiş Sermaye
380.000.000
380.000.000
380.000.000
380.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
944.724.077
1.640.269.471
4.551.246.401
5.337.210.538
Toplam Kaynaklar
1.486.179.167
2.523.752.974
6.747.440.926
7.880.914.051

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
913.645.341
3.414.203.760
8.901.574.740
2.224.108.737
Satışların Maliyeti
-853.244.646
-2.868.522.311
-7.092.098.419
-1.918.287.816
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
60.400.695
545.681.449
1.809.476.321
305.820.921
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
60.400.695
545.681.449
1.809.476.321
305.820.921
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
41.257.311
537.416.499
1.973.395.639
283.755.284
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
75.923.057
573.048.678
2.177.079.018
301.093.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
34.267.559
538.770.587
1.449.295.760
149.211.792
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
37.624.029
473.448.824
1.404.193.543
101.054.375
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
37.624.029
473.448.824
1.404.193.543
101.054.375
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
37.624.029
473.448.824
1.404.193.543
101.054.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
209.125.431
337.090.325
-1.770.659
-672.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
246.749.460
810.539.149
1.402.422.884
100.381.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
246.749.460
810.539.149
1.402.422.884
100.381.520

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır