BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 510.392.042 1.104.886.493 2.579.022.860 3.139.326.871
Duran Varlıklar 975.787.125 1.418.866.481 4.168.418.066 4.741.587.180
Toplam Varlıklar 1.486.179.167 2.523.752.974 6.747.440.926 7.880.914.051
Kısa Vadeli Yükümlülükler 401.629.376 692.386.501 1.808.289.989 2.141.358.808
Uzun Vadeli Yükümlülükler 139.825.714 191.097.002 387.904.536 402.344.705
Toplam Yükümlülükler 541.455.090 883.483.503 2.196.194.525 2.543.703.513
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 944.724.077 1.640.269.471 4.551.246.401 5.337.210.538
Ödenmiş Sermaye 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 944.724.077 1.640.269.471 4.551.246.401 5.337.210.538
Toplam Kaynaklar 1.486.179.167 2.523.752.974 6.747.440.926 7.880.914.051
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 913.645.341 3.414.203.760 8.901.574.740 2.224.108.737
Satışların Maliyeti -853.244.646 -2.868.522.311 -7.092.098.419 -1.918.287.816
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 60.400.695 545.681.449 1.809.476.321 305.820.921
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 60.400.695 545.681.449 1.809.476.321 305.820.921
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 41.257.311 537.416.499 1.973.395.639 283.755.284
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 75.923.057 573.048.678 2.177.079.018 301.093.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 34.267.559 538.770.587 1.449.295.760 149.211.792
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 37.624.029 473.448.824 1.404.193.543 101.054.375
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 37.624.029 473.448.824 1.404.193.543 101.054.375
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 37.624.029 473.448.824 1.404.193.543 101.054.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 209.125.431 337.090.325 -1.770.659 -672.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 246.749.460 810.539.149 1.402.422.884 100.381.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 246.749.460 810.539.149 1.402.422.884 100.381.520