ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
689.346.589
116.370.986
2.107.380.466
Duran Varlıklar
7.954.550.503
20.546.055.017
38.171.246.467
Toplam Varlıklar
8.643.897.092
20.662.426.003
40.278.626.933
Kısa Vadeli Yükümlülükler
265.769.987
448.138.494
2.313.761.771
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.515.990
814.508.781
1.626.187.778
Toplam Yükümlülükler
271.285.977
1.262.647.275
3.939.949.549
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.372.611.115
19.399.778.728
36.338.677.384
Ödenmiş Sermaye
4.693.620.000
4.693.620.000
4.693.620.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
8.372.611.115
19.399.778.728
36.338.677.384
Toplam Kaynaklar
8.643.897.092
20.662.426.003
40.278.626.933

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
186.801.145
676.665.299
3.511.511.858
Satışların Maliyeti
-95.440.325
-408.456.387
-2.727.021.413
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
91.360.820
268.208.912
784.490.445
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
91.360.820
268.208.912
784.490.445
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.112.590.326
10.749.088.909
5.287.832.627
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.113.001.283
10.855.532.799
5.287.832.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.322.014.888
10.945.828.062
4.149.918.566
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.320.242.261
10.945.313.261
4.148.226.526
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.320.242.261
10.945.313.261
4.148.226.526
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.320.242.261
10.945.313.261
4.148.226.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
110.709.873
96.420.660
106.915.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.430.952.134
11.041.733.921
4.255.141.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.430.952.134
11.041.733.921
4.255.141.993

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır