ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 689.346.589 116.370.986 2.107.380.466
Duran Varlıklar 7.954.550.503 20.546.055.017 38.171.246.467
Toplam Varlıklar 8.643.897.092 20.662.426.003 40.278.626.933
Kısa Vadeli Yükümlülükler 265.769.987 448.138.494 2.313.761.771
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.515.990 814.508.781 1.626.187.778
Toplam Yükümlülükler 271.285.977 1.262.647.275 3.939.949.549
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.372.611.115 19.399.778.728 36.338.677.384
Ödenmiş Sermaye 4.693.620.000 4.693.620.000 4.693.620.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 8.372.611.115 19.399.778.728 36.338.677.384
Toplam Kaynaklar 8.643.897.092 20.662.426.003 40.278.626.933
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 186.801.145 676.665.299 3.511.511.858
Satışların Maliyeti -95.440.325 -408.456.387 -2.727.021.413
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 91.360.820 268.208.912 784.490.445
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 91.360.820 268.208.912 784.490.445
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 1.112.590.326 10.749.088.909 5.287.832.627
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 1.113.001.283 10.855.532.799 5.287.832.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 1.322.014.888 10.945.828.062 4.149.918.566
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 1.320.242.261 10.945.313.261 4.148.226.526
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.320.242.261 10.945.313.261 4.148.226.526
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.320.242.261 10.945.313.261 4.148.226.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 110.709.873 96.420.660 106.915.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.430.952.134 11.041.733.921 4.255.141.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.430.952.134 11.041.733.921 4.255.141.993