ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.064.865.634
1.543.207.447
1.818.262.172
Duran Varlıklar
442.660.641
1.171.992.528
2.574.461.200
Toplam Varlıklar
1.507.526.275
2.715.199.975
4.392.723.372
Kısa Vadeli Yükümlülükler
615.201.701
779.474.777
1.005.690.929
Uzun Vadeli Yükümlülükler
210.285.490
410.717.561
257.888.942
Toplam Yükümlülükler
825.487.191
1.190.192.338
1.263.579.871
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
682.206.459
1.525.213.585
3.129.201.682
Ödenmiş Sermaye
141.465.994
141.465.994
424.397.982
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-167.375
-205.948
-58.181
Toplam Özkaynaklar
682.039.084
1.525.007.637
3.129.143.501
Toplam Kaynaklar
1.507.526.275
2.715.199.975
4.392.723.372

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.117.413.710
1.983.560.711
2.901.711.911
Satışların Maliyeti
-820.923.885
-1.492.924.762
-2.147.128.555
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
296.489.825
490.635.949
754.583.356
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
296.489.825
490.635.949
754.583.356
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
378.963.130
465.946.996
816.445.739
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
382.035.787
459.848.662
914.339.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
167.471.304
371.205.237
53.885.078
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
133.632.873
308.349.315
250.717.937
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
133.632.873
308.349.315
250.717.937
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.531
-38.573
281.166
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
133.679.404
308.387.888
250.436.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
155.825.748
548.765.833
33.140.909
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
289.458.621
857.115.148
283.858.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.531
-38.573
283.577.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
289.505.152
857.153.721
281.166

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır