ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.064.865.634
1.305.981.392
Duran Varlıklar
442.660.641
451.387.272
Toplam Varlıklar
1.507.526.275
1.757.368.664
Kısa Vadeli Yükümlülükler
615.201.701
719.275.789
Uzun Vadeli Yükümlülükler
210.285.490
260.310.135
Toplam Yükümlülükler
825.487.191
979.585.924
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
682.206.459
778.002.992
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-167.375
-220.252
Toplam Özkaynaklar
682.039.084
777.782.740
Toplam Kaynaklar
1.507.526.275
1.757.368.664

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.117.413.710
465.694.255
Satışların Maliyeti
-820.923.885
-323.972.023
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
296.489.825
141.722.232
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
296.489.825
141.722.232
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
378.963.130
202.075.701
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
382.035.787
202.075.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
167.471.304
120.637.933
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
133.632.873
99.351.765
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
133.632.873
99.351.765
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.531
-52.877
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
133.679.404
99.404.642
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
155.825.748
-3.608.109
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
289.458.621
95.743.656
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.531
-52.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
289.505.152
95.796.533

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır