İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 1.064.865.634 1.543.207.447 1.818.262.172 2.337.387.837
Duran Varlıklar 442.660.641 1.171.992.528 2.574.461.200 3.130.928.349
Toplam Varlıklar 1.507.526.275 2.715.199.975 4.392.723.372 5.468.316.186
Kısa Vadeli Yükümlülükler 615.201.701 779.474.777 1.005.690.929 1.414.055.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler 210.285.490 410.717.561 257.888.942 405.368.934
Toplam Yükümlülükler 825.487.191 1.190.192.338 1.263.579.871 1.819.424.611
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 682.206.459 1.525.213.585 3.129.201.682 3.648.655.293
Ödenmiş Sermaye 141.465.994 141.465.994 424.397.982 424.397.982
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -167.375 -205.948 -58.181 236.282
Toplam Özkaynaklar 682.039.084 1.525.007.637 3.129.143.501 3.648.891.575
Toplam Kaynaklar 1.507.526.275 2.715.199.975 4.392.723.372 5.468.316.186
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 1.117.413.710 1.983.560.711 2.901.711.911 782.563.815
Satışların Maliyeti -820.923.885 -1.492.924.762 -2.147.128.555 -579.446.090
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 296.489.825 490.635.949 754.583.356 203.117.725
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 296.489.825 490.635.949 754.583.356 203.117.725
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 378.963.130 465.946.996 816.445.739 250.381.383
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 382.035.787 459.848.662 914.339.277 246.085.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 167.471.304 371.205.237 53.885.078 251.360.843
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 133.632.873 308.349.315 250.717.937 58.267.681
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 133.632.873 308.349.315 250.717.937 58.267.681
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -46.531 -38.573 281.166 303.227
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 133.679.404 308.387.888 250.436.771 57.964.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 155.825.748 548.765.833 33.140.909 27.854.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 289.458.621 857.115.148 283.858.846 86.121.745
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar -46.531 -38.573 283.577.680 303.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 289.505.152 857.153.721 281.166 85.818.518