DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DIRIT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.700.651
36.453.984
9.419.049
11.380.699
Duran Varlıklar
15.706.060
31.918.247
55.895.319
60.631.885
Toplam Varlıklar
17.406.711
68.372.231
65.314.368
72.012.584
Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.923.333
41.464.134
19.972.493
18.138.671
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.959.496
8.643.342
0
0
Toplam Yükümlülükler
16.882.829
50.107.476
19.972.493
18.138.671
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
519.519
18.260.392
45.326.193
53.862.788
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.363
4.363
15.682
11.125
Toplam Özkaynaklar
523.882
18.264.755
45.341.875
53.873.913
Toplam Kaynaklar
17.406.711
68.372.231
65.314.368
72.012.584

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.231.169
20.709.875
120.819.514
115.678
Satışların Maliyeti
-1.357.046
-18.056.051
-96.531.417
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-125.877
2.653.824
24.288.097
115.678
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-125.877
2.653.824
24.288.097
115.678
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.228.124
2.173.865
545.992
-16.007.960
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-863.345
2.505.300
622.380
-16.007.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-2.690.944
2.505.300
-5.418.340
-16.445.690
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-2.276.337
2.505.300
10.700.090
386.854
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-2.276.337
2.505.300
10.700.090
386.854
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
920
920
64.201
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-2.277.257
2.504.380
10.635.889
386.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.731.464
17.541.216
37.914.998
47.269.416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.455.127
20.046.516
48.615.088
47.656.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
920
20.045.596
291.691
47.656.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.454.207
920
48.323.397
0

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır