DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 1.700.651 36.453.984 9.419.049 10.251.223
Duran Varlıklar 15.706.060 31.918.247 55.895.319 58.000.940
Toplam Varlıklar 17.406.711 68.372.231 65.314.368 68.252.163
Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.923.333 41.464.134 19.972.493 19.935.514
Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.959.496 8.643.342 0 0
Toplam Yükümlülükler 16.882.829 50.107.476 19.972.493 19.935.514
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 519.519 18.260.392 45.283.393 48.316.791
Ödenmiş Sermaye 10.650.000 10.650.000 10.650.000 10.650.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.363 4.363 58.482 -142
Toplam Özkaynaklar 523.882 18.264.755 45.341.875 48.316.649
Toplam Kaynaklar 17.406.711 68.372.231 65.314.368 68.252.163
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 1.231.169 20.709.875 120.819.514 115.678
Satışların Maliyeti -1.357.046 -18.056.051 -96.531.417
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -125.877 2.653.824 24.288.097 115.678
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) -125.877 2.653.824 24.288.097 115.678
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -1.228.124 2.173.865 545.992 -12.318.753
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -863.345 2.505.300 622.380 -12.445.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -2.690.944 2.505.300 -5.418.340 -12.882.921
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -2.276.337 2.505.300 10.700.090 -2.096.695
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -2.276.337 2.505.300 10.700.090 -2.096.695
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 920 920 42.800 -8.387
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -2.277.257 2.504.380 10.657.290 -2.088.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 3.731.464 17.541.216 37.914.998 41.732.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.455.127 20.046.516 48.615.088 39.636.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 920 20.045.596 194.460 158.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.454.207 920 48.420.628 39.477.660