ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası
22.369
41.195
171.936
438.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
1.684
0
0
24.328
Türev Finansal Varlıklar
5.736
0
1.339
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
164.904
202.445
544.119
1.114.206
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
4.419.800
6.652.423
15.530.270
22.090.167
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
2.135
2.864
5.608
5.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
869
3.432
9.723
20.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Dönem Vergi Varlığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.073
31.034
113.031
225.272
Diğer Aktifler
11.616
16.313
53.114
86.676
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Varlıklar Toplamı
4.645.186
6.949.706
16.429.140
24.005.377
Alınan Krediler
3.492.340
5.686.982
13.194.772
18.362.417
Faktoring Borçları
9.732
7.362
14.287
12.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
884
824
3.444
3.775
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
643.248
570.463
1.663.910
2.230.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Karşılıklar
5.028
16.097
22.310
34.116
Cari Vergi Borcu
15.100
29.542
92.618
198.300
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
2.284
3.950
17.341
79.966
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Özkaynaklar
476.570
634.486
1.420.458
3.083.927
Ödenmiş Sermaye
150.000
150.000
150.000
150.000
Yükümlülükler Toplamı
4.645.186
6.949.706
16.429.140
24.005.377

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
348.306
649.043
1.796.140
5.180.595
Finansman Giderleri
-251.742
-482.017
-1.101.781
-3.565.884
Brüt Kâr (Zarar)
96.564
167.026
694.359
1.614.711
Esas Faaliyet Giderleri
-37.480
-41.570
-82.847
-177.009
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı)
59.084
125.456
611.512
1.437.702
Diğer Faaliyet Gelirleri
627.943
1.160.601
1.004.837
2.380.683
Karşılık Giderleri
-55.741
-50.159
-178.438
-179.816
Diğer Faaliyet Giderleri
-559.643
-1.078.339
-854.428
-2.024.524
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
71.643
157.559
583.483
1.614.045
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
71.643
157.559
583.483
1.614.045
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
55.292
121.372
445.386
1.159.924
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
55.292
121.372
445.386
1.159.924
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
55.292
121.372
445.386
1.159.924
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelirler
120.784
38.425
340.586
503.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
176.076
159.797
785.972
1.663.469

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır