İŞ FAKTORİNG A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası 22.369 41.195 171.936 438.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) 1.684 0 0 24.328
Türev Finansal Varlıklar 5.736 0 1.339 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) 164.904 202.445 544.119 1.114.206
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 4.419.800 6.652.423 15.530.270 22.090.167
Ortaklık Yatırımları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar (Net) 2.135 2.864 5.608 5.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 869 3.432 9.723 20.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0 0 0
Cari Dönem Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.073 31.034 113.031 225.272
Diğer Aktifler 11.616 16.313 53.114 86.676
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) 0 0 0 0
Varlıklar Toplamı 4.645.186 6.949.706 16.429.140 24.005.377
Alınan Krediler 3.492.340 5.686.982 13.194.772 18.362.417
Faktoring Borçları 9.732 7.362 14.287 12.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 884 824 3.444 3.775
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 643.248 570.463 1.663.910 2.230.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Karşılıklar 5.028 16.097 22.310 34.116
Cari Vergi Borcu 15.100 29.542 92.618 198.300
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0
Diğer Yükümlülükler 2.284 3.950 17.341 79.966
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0 0 0
Özkaynaklar 476.570 634.486 1.420.458 3.083.927
Ödenmiş Sermaye 150.000 150.000 150.000 150.000
Yükümlülükler Toplamı 4.645.186 6.949.706 16.429.140 24.005.377
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 348.306 649.043 1.796.140 5.180.595
Finansman Giderleri -251.742 -482.017 -1.101.781 -3.565.884
Brüt Kâr (Zarar) 96.564 167.026 694.359 1.614.711
Esas Faaliyet Giderleri -37.480 -41.570 -82.847 -177.009
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) 59.084 125.456 611.512 1.437.702
Diğer Faaliyet Gelirleri 627.943 1.160.601 1.004.837 2.380.683
Karşılık Giderleri -55.741 -50.159 -178.438 -179.816
Diğer Faaliyet Giderleri -559.643 -1.078.339 -854.428 -2.024.524
Net Faaliyet Kârı (Zararı) 71.643 157.559 583.483 1.614.045
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) 0 0 0 0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 71.643 157.559 583.483 1.614.045
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 55.292 121.372 445.386 1.159.924
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Dönem Net Kârı (Zararı) 55.292 121.372 445.386 1.159.924
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 55.292 121.372 445.386 1.159.924
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelirler 120.784 38.425 340.586 503.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 176.076 159.797 785.972 1.663.469