ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
24.313.932
40.850.147
48.889.724
55.305.253
Duran Varlıklar
2.435.042
3.519.893
7.945.683
7.618.628
Toplam Varlıklar
26.748.974
44.370.040
56.835.407
62.923.881
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.960.281
8.313.765
11.814.767
27.273.885
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.005.109
1.794.639
4.770.248
5.162.525
Toplam Yükümlülükler
5.965.390
10.108.404
16.585.015
32.436.410
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.783.584
34.261.636
40.250.392
30.487.471
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
20.783.584
34.261.636
40.250.392
30.487.471
Toplam Kaynaklar
26.748.974
44.370.040
56.835.407
62.923.881

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
23.304.678
38.185.041
49.687.187
Satışların Maliyeti
-1.662.254
-2.699.044
-3.287.053
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
21.642.424
35.485.997
46.400.134
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15.954.849
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.139.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
14.815.232
Brüt Kâr (Zarar)
21.642.424
35.485.997
46.400.134
14.815.232
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
2.869.767
14.524.191
18.067.026
4.874.423
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.869.767
14.524.191
18.067.026
4.874.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
6.433.607
17.501.950
24.220.878
6.875.644
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.916.526
13.589.815
18.041.337
5.268.941
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.916.526
13.589.815
18.041.337
5.268.941
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.916.526
13.589.815
18.041.337
5.268.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
87.126
-111.763
-598.004
6.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.003.652
13.478.052
17.443.333
5.275.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
5.003.652
13.478.052
17.443.333
5.275.080

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır