ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
40.850.147
48.889.724
86.668.560
206.232.989
Duran Varlıklar
3.519.893
7.945.683
9.498.517
23.066.007
Toplam Varlıklar
44.370.040
56.835.407
96.167.077
229.298.996
Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.313.765
11.814.767
26.262.438
46.735.329
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.794.639
4.770.248
7.061.432
7.814.736
Toplam Yükümlülükler
10.108.404
16.585.015
33.323.870
54.550.065
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.261.636
40.250.392
62.843.207
174.748.931
Ödenmiş Sermaye
4.401.917
6.860.210
10.000.000
30.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
34.261.636
40.250.392
62.843.207
174.748.931
Toplam Kaynaklar
44.370.040
56.835.407
96.167.077
229.298.996

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
38.185.041
49.687.187
112.819.234
309.841.893
Satışların Maliyeti
-2.699.044
-3.287.053
-7.313.975
-19.251.566
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
35.485.997
46.400.134
105.505.259
290.590.327
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
35.485.997
46.400.134
105.505.259
290.590.327
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
14.524.191
18.067.026
44.999.736
120.013.492
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
14.524.191
18.067.026
44.999.736
120.013.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
17.501.950
24.220.878
51.697.080
94.496.786
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
13.589.815
18.041.337
38.851.669
62.828.811
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
13.589.815
18.041.337
38.851.669
62.828.811
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
13.589.815
18.041.337
38.851.669
62.828.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.763
-598.004
-1.221.709
664.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.478.052
17.443.333
37.629.960
63.493.149
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
13.478.052
17.443.333
37.629.960
63.493.149

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır