TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 40.850.147 48.889.724 86.668.560 206.232.989
Duran Varlıklar 3.519.893 7.945.683 9.498.517 23.066.007
Toplam Varlıklar 44.370.040 56.835.407 96.167.077 229.298.996
Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.313.765 11.814.767 26.262.438 46.735.329
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.794.639 4.770.248 7.061.432 7.814.736
Toplam Yükümlülükler 10.108.404 16.585.015 33.323.870 54.550.065
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 34.261.636 40.250.392 62.843.207 174.748.931
Ödenmiş Sermaye 4.401.917 6.860.210 10.000.000 30.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 34.261.636 40.250.392 62.843.207 174.748.931
Toplam Kaynaklar 44.370.040 56.835.407 96.167.077 229.298.996
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 38.185.041 49.687.187 112.819.234 309.841.893
Satışların Maliyeti -2.699.044 -3.287.053 -7.313.975 -19.251.566
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.485.997 46.400.134 105.505.259 290.590.327
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0
Brüt Kâr (Zarar) 35.485.997 46.400.134 105.505.259 290.590.327
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 14.524.191 18.067.026 44.999.736 120.013.492
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 14.524.191 18.067.026 44.999.736 120.013.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 17.501.950 24.220.878 51.697.080 94.496.786
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 13.589.815 18.041.337 38.851.669 62.828.811
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 13.589.815 18.041.337 38.851.669 62.828.811
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 13.589.815 18.041.337 38.851.669 62.828.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -111.763 -598.004 -1.221.709 664.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 13.478.052 17.443.333 37.629.960 63.493.149
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 13.478.052 17.443.333 37.629.960 63.493.149